Νίκος Ταγαράς: Προς άμεση έγκριση το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, έργο 61,55 εκατ.€

0

Εντός των αμέσως επόμενων ημερών ξεκλειδώνει η έγκριση χρηματοδότησης 61.556.000 € για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, στους Δημάρχους Κορινθίων, Βασίλη Νανόπουλο, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γιώργο Γκιώνη, και Βέλου – Βόχας, Αννίβα Παπακυριάκο, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ταγαράς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε διαρκή συνεργασία με τους Δημάρχους, καθώς και με τους μηχανικούς των τεχνικών τους υπηρεσιών, για να υπάρξει αυτή η θετική εξέλιξη στο αποχετευτικό της περιοχής.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε:

«Μετά από στενή συνεργασία και αλλεπάλληλες συνεννοήσεις, συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις με τους Δημάρχους Κορινθίων, Λουτρακίου - Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Βέλου – Βόχας καθώς και με τους αρμόδιους μηχανικούς τους, νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος που εντός των προσεχών ημερών λαμβάνει έγκριση το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, προϋπολογισμού 61,55 εκατ.€!. Πρόκειται για ένα έργο που θα επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα και θα αναβαθμίσει σημαντικά και πολύπλευρα την περιοχή μας!».

Μετά το πέρας της συνάντησης, σε κοινή τους δήλωση οι Δήμαρχοι, Βασίλης Νανόπουλος, Γιώργος Γκιώνης και Αννίβας Παπακυριάκος ανέφεραν χαρακτηριστικά:

«Η επικείμενη άμεση έγκριση χρηματοδότησης αυτού του έργου είναι εξαιρετικά θετική, καθώς θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας όπως και στη συνολική ανάπτυξη της περιοχής. Ευχαριστούμε θερμά τον Νίκο Ταγαρά για τη συνδρομή του να λάβει σάρκα και οστά αυτό το σπουδαίο έργο. Η συνεργασία μας ήταν και θα παραμείνει διαρκής με ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, ο αγωγός μεταφοράς και η επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 61.556.000 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει ως δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Κορίνθου, βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ και ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Στην προγραμματική σύμβαση αναφέρεται ότι όλες οι πληρωμές κατά την κατασκευή των έργων θα πραγματοποιούνται από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου, ενώ και οι 3 φορείς θα συνεισφέρουν προσωπικό για την παρακολούθηση του έργου.

Σχετικά με τη φάση λειτουργίας, η ΔΕΥΑ Κορίνθου έχει αρμοδιότητα για τους οικισμούς Άσσου-Κάτω Άσσου-Περιγιαλίου και Λεχαίου και για το 50% της ΕΕΛ, η ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για το υπόλοιπο 50% της ΕΕΛ και ο Δήμος Βέλου-Βόχας για τους οικισμούς Βραχάτι και Ζευγολατιό. Αναλυτικά παρατίθεται το συνολικό έργο:

Υποέργο 1

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ / Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 46.128.000 €

Αφορά στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των οικισμών Άσσου-Κάτω Άσσου-Περιγιαλίου και Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων καθώς και των οικισμών Βραχάτι -Ζευγολατιό του Δήμου Βέλου-Βόχας, συνολικού μήκους 121 km. Περιλαμβάνει και την κατασκευή 6 αντλιοστασίων, καθώς και 7.950 ιδιωτικών συνδέσεων. Από τους ανωτέρω 6 οικισμούς, οι οικισμοί Κάτω Άσσος και Περιγιάλι ΔΕΝ είναι οικισμοί Γ’ προτεραιότητας.

Υποέργο 2

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 8.928.000 €

Αφορά στην κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον Άσσο στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κορίνθου-Λουτρακίου. Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 15.644 m. Στον Άσσο κατασκευάζεται το πρώτο Α/Σ του αγωγού μεταφοράς που συγκεντρώνει όλα τα λύματα της εξυπηρετούμενης περιοχής και μέσω δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού, με την μεσολάβηση άλλων δύο προωθητικών αντλιοστασίων (σύνολο 3), τα λύματα φθάνουν στην περιοχή του Ισθμού στο Φρεάτιο Πέρατος και από εκεί με έναν βαρυτικό αγωγό μεταφέρονται στην ΕΕΛ.

Ο αγωγός θα μεταφέρει το σύνολο των λυμάτων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των 2 οικισμών που δεν είναι Γ’ προτεραιότητας.

Υποέργο 3

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ / Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 6.200.000 €

Τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή έργων πρωτοβάθμιας καθίζησης και αναερόβιας χώνευσης, και την κατασκευή δύο δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης. Επιπλέον περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού των έργων προεπεξεργασίας, των δεξαμενών αερισμού, των υφιστάμενων δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης, των έργων αφυδάτωσης ιλύος και του συστήματος αυτοματισμού, για την αύξηση της αποδοτικότητας τους, προκειμένου η ΕΕΛ να ανταποκριθεί στο πρόσθετο φορτίο εξασφαλίζοντας παράλληλα εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας. Τέλος, προβλέπονται έργα τριτοβάθμιας και προχωρημένης επεξεργασίας που περιλαμβάνουν κροκίδωση-συσσωμάτωση και διύλιση των επεξεργασμένων λυμάτων, διατάξεις αντίστροφης πλύσης του διυλιστηρίου, καθώς και συστοιχία μεμβρανών υπερδιήθησης, με στόχο την εξοικονόμηση υδατικών πόρων καλής ποιότητας, που σήμερα σπαταλούνται για αρδευτικές και δευτερεύουσες χρήσεις.

Για το Υποέργο 3 έχει ήδη υποβληθεί η υπ. αριθμ. 4/2020 Μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από τη ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, καθώς και το σύνολο των Τευχών Δημοπράτησης.

Σημειώνεται ότι μετά την αναβάθμιση/επέκταση, η ΕΕΛ θα δέχεται και τα λύματα και των 2 οικισμών που δεν είναι Γ’ προτεραιότητας.

Υποέργο 4

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ / Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 200.000 €

Αφορά τις πιθανές αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του υποέργου 2.

Υποέργο 5

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ/ Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 100.000 €

Αφορά στις απαλλοτριώσεις που θα απαιτηθούν κατά τη φάση κατασκευής του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. (υποέργο 2). Δεδομένου ότι το σύνολο των δικτύων οδεύει σε διανοιγμένες οδούς, απαλλοτριώσεις θα απαιτηθούν μόνο για την κατασκευή των αντλιοστασίων Α/Σ2 και Α/Σ3.
Δημοσίευση: Απριλίου 17, 2021

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Νίκος Ταγαράς: Προς άμεση έγκριση το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, έργο 61,55 εκατ.€"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator