ΤΟ ΣΙΚΥΩΝΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΥ

ΤΡΕΙΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

ΤΟ ΟΧΥΡΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

ΜΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΔΡΑΤΟΥ (ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: "Σε αυτόν που αποδεδειγμένα έχει ζημιώσει το Δημόσιο με 31.457.314,62 € τι μπορεί να συμβεί;"

0Αν κάποιος ζημιώσει το Δημόσιο  με 120.000 Ευρώ, μπορεί να παραπεμευθεί για ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ!

Σε αυτόν που αποδεδειγμένα έχει ζημιώσει το Δημόσιο με 31.457.314,62 €, τι μπορεί να συμβεί;

Τα χρόνια της θητείας μου στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά  και στο Διοικητικό Συμβούλιο της  " Τουριστικής - Λουτράκι Α.Ε",  ως επικεφαλής  Δημοτικής Παράταξης, με μεγάλη θλίψη μου παρατηρούσα τη Δημοτική Αρχή να συμπεριφέρεται με μεγάλη ανεκτικότητα, μέχρι και δουλοπρέπεια θα έλεγα, στους διοικούντες την "Club Hotel Loutraki Α.Ε." και  απεμπολούσε συστηματικά (δεν ξέρω γιατί)  την άσκηση  κάθε δικαιώματος που έχουμε σαν συνεταίροι, με ποσοστό 16%, στην κοινοπραξία Καζίνο - Τουριστικής

Παρά, όμως τις επανειλημμένες επισημάνσεις όλης της Αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχός και οι συν αυτώ  κώφευαν. Κρύβονταν πίσω από αστείες δικαιολογίες, ότι τάχα δεν πρέπει να δυσαρεστήσουμε τους συνεταίρους μας στην κοινοπραξία Καζίνο - Τουριστικής διότι επίκεινται διαπραγματεύσεις για την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη εταιρεία. Διαπραγματεύσεις που μέχρι σήμερα όμως δεν έχουμε δει και για τούτο, κατά τον Δήμαρχο, φταίει αποκλειστικά  η Αντιπολίτευση.

Προτιμούσε, αντί να απαιτεί τα οφειλόμενα στην Τουριστική, από την εταιρεία που διοικεί το καζίνο, να ζητάει με τρόπο δουλικό,  έναντι των οφειλόμενων,  ευτελή ποσά για να πληρώνει τα έξοδα του ΣΠΑ, γιατί και αυτό το πτωχό  δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα λειτουργίας του.

Κατέθεσα λοιπόν ΜΥΝΗΣΗ -ΕΓΚΛΗΣΗ  ΑΠΙΣΤΙΑΣ, κατ' αυτού και παντός υπευθύνου, επειδή η συνολική ζημία της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ από την παράνομη και άπιστη συμπεριφορά του ΔΣ αυτής και δη του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΣ,  που  προσδιορίζεται  στο ύψος των 31.457.314,62 € (= 4.000.000 €  + 4.519.299,71 € + 2.610.898,67 € + 14.673.516,24 €  + 5.640.600,00 € + 13.000,00),  πλέον τόκων και εξόδων στις εκάστοτε περιπτώσεις όπως θα εξηγήσουμε κατωτέρω. 

Έμφαση πρέπει να δοθεί στο μεγάλο ύψος της ζημίας στο ποσό των 31.457.314,62 €, αλλά και στη σκόπιμη παράλειψη των μιγνυομένων να πράξουν προς το συμφέρον της εταιρείας. Γνωρίζουν καλώς ότι βλάπτουν τα συμφέροντά της, μη πράττοντας τα κατά περίπτωση δέοντα, αφού τα θέματα έχουν επανειλημμένα τεθεί στα ΔΣ της "Τουριστικής Α.Ε" από τη μειοψηφία και τον μηνυτή κ. Βασιλείου. Προτιμούν όμως να εξυπηρετούν, ως φαίνεται, άλλα άγνωστα συμφέροντα, και για άγνωστους λόγους.

Σημειωτέον ότι αν ο Δήμος είχε αυτά τα χρήματα δεν θα βρισκόταν στη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα!

Η ΒΕΒΑΙΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ ΥΨΟΥΣ 31.457.314,62 ΕΥΡΩ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ.

-1. Παραμένει έως σήμερα ανείσπρακτο το δικαστικώς επιδικασθέν ποσό των 2.831.611,38 €, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, ήτοι περίπου το ποσό των 4.000.000  €.

-2. Παραμένει ανείσπρακτη η απαίτηση της ελάχιστης ετήσιας εγγύησης επί των κερδών από το έτος 2010 και εντεύθεν, ήτοι ποσό συνολικού ύψους  4.519.299,71 € μετά των νόμιμων τόκων επιδικίας και των δικαστικών εξόδων ύψους 13.000,00 ευρώ.

-3. Δεν έχει διεκδικηθεί και παραμένει ανείσπρακτη η απαίτηση της ελάχιστης ετήσιας εγγύησης επί των κερδών για τα έτη 2019-2021, ήτοι το συνολικό ποσό  των 2.610.898,67 € 3. Είναι σωστό να μη  διεκδικούμε την καταβολή από τους επενδυτές του καζίνο, το "Comer Group", την καταβολή της ελάχιστης ετήσιας εγγύησης για τα έτη 2019 έως 2022, με κατάθεση αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου;

-4. Ομοίως, η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ζημιούται από τη μη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και δη την κατασκευή της μαρίνας προϋπολογισμού περίπου 5 δισ. δραχμές ή  14.673.516,24 €,

-5. Τέλος, η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ζημιούται και από τη μη διεκδίκηση παράδοσης των   εγγυητικών επιταγών ύψους 6.000.000 δολ. ΗΠΑ ή 5.640.600,00, € ετησίως, οι οποίες συμφωνήθηκε να δίνονται προς εξασφάλιση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. Εν ολίγοις, η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ και δεν έχει  υλοποιήσει  το υπεσχημένο πρόγραμμα και, επιπλέον ετσιθελικά,  δεν χορηγεί τις εγγυητικές επιταγές εξασφάλισης της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ακριβώς γι’ αυτήν τη  υλοποίηση, όπως το κοινοπρακτικό ορίζει.

Η κατασκευή της μαρίνας Λουτρακίου 550 θέσεων, ύψους αρχικού προϋπολογισμού 5 δισεκατομμυρίων δραχμών, ήτοι 14.673.516,24 ευρώ,  είναι η τελευταία και πλέον ακριβή συμβατική υποχρέωση του καζίνο και ενώ έπρεπε να έχει κατασκευαστεί μέχρι το 2002, εκκρεμεί ακόμα!!!

Η ζημία που έχει προκληθεί από τη μη υλοποίηση του έργου της μαρίνας, έχει αυξηθεί σημαντικά και από τα διαφυγόντα κέρδη από τη λειτουργία της και την εκμετάλλευσή της ή άλλου ισοδύναμου έργου από το 2017, όπως έχει γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, από το 2015.

Αντί αυτών των ενεργειών, που έπρεπε να έχουν γίνει ο Γιώργος Γκιώνης με τους συμβούλους του και τους ανθρώπους του, διαχέουν στην πόλη και προσπαθούν να επιβάλλουν στους πολίτες του δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων την άποψη για την ανάγκη μετατροπής σε ανώνυμη εταιρεία της κοινοπραξίας "Club Hotel Casino Loutraki Α.Ε.", προφασιζόμενος την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία απολύτως συζήτηση γιατί από το "Comer Group" δεν έχουν εκπληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις του κοινοπρακτικού που βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Είναι δυνατόν, επιπλέον,  να  ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το "Comer Group", όταν αυτό  δεν έχει εκπληρώσει στοιχειωδώς τις υποχρεώσεις πάρα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ της κοινοπραξίας προς Α.Α.Δ.Ε., Ε.Φ.Κ.Α., προμηθευτές, μια δέσμευση που ανέλαβαν με προσωπικές δηλώσεις τους κατά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της "Club Hotel Loutraki Α.Ε." οι αδελφοί Comer. Μέχρι σήμερα όμως καμία από αυτές τις υποχρεώσεις δεν έχει  τηρηθεί; Ας εξοφληθούν όλες αυτές  οι οφειλές και εκ  των υστέρων θα εξετασθεί αν είναι συμφέρουσα,  εφικτή και υπό ποιες προϋποθέσεις η μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία.

Οποιαδήποτε συζήτηση περί μετατροπής, πριν η  "Club Hotel Loutraki Α.Ε." εκπληρώσει τις προαναφερθείσες  υποχρεώσεις της, συνιστά μόνο συζήτηση για ξεπούλημα των συμφερόντων του Δήμου!

Προσπαθεί, λοιπόν, ο δήμαρχος μας απελπισμένα να διευκολύνει τους συνεταίρους μας να πετύχουν τους σκοπούς τους και αδιαφορεί παντελώς για το δημοτικό συμφέρον, ως μη όφειλε!!!

Πρέπει, επιτέλους, να τελειώνουμε με τις τόσες εκκρεμότητες που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια το Δήμο μας και να μην αφήνουμε το οικονομικό αδιέξοδο να απασχολήσει την  όποια επόμενη Δημοτική αρχή. 

Λουτράκι 27/3.2023

Δημήτρης Βασιλείου

Νευροχειρουργός

Μέλος του Δ/Σ της ¨Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε¨

Κατηγορία: ,
Blogger Widgets

ΣΠ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: "Το νερό στη βρύση παύει να είναι κοινωνικό αγαθό και είναι εμπορικό" - ΣΠΑΡΤΑΡΙΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

0Το νερό έχει μνήμη; Ο απερχόμενος Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος μάλλον έχει κάποια σύγχυση για τον κοινωνικό χαρακτήρα της ΔΕΥΑΣ και την ιδιωτικοποίηση του νερού. Του θυμίζουμε εμείς τι έχει πει σχετικά για το νερό, γιατί το νερό δεν έχει μνήμη αλλά οι πολίτες έχουν...
Καλό Σαββατοκύριακο!
Κατηγορία: , ,

Γιώργος Δέδες: “Δώρο” της κυβέρνησης στους ιδιοκτήτες καζίνο - Απειλούνται άμεσα εκατοντάδες θέσεις εργασίας

0Την ανησυχία για την άμεση απειλή θέσεων εργασίας, εκφράζει ο υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας, Γιώργος Δέδες, ως επακόλουθο της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες των καζίνο θα μπορούν να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους αποκλειστικά με τα slot machines (τα γνωστά «φρουτάκια»), δίχως να υποχρεούνται πλέον να λειτουργούν τα επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια.

Στη μεγάλη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών, όπου ο μεγαλύτερος τζίρος γίνεται πλέον μέσω των ιντερνετικών επιχειρήσεων, τα παραδοσιακά καζίνο, όπως αυτό του Λουτρακίου, είναι εκείνα που προσφέρουν θέσεις εργασίας, λόγω του μεγάλου αριθμού εργαζομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Η προσφορά θέσεων εργασίας είναι μια βασική ανταποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων στις τοπικές κοινωνίες που τις φιλοξενούν.

Σε δήλωσή του, ο Γιώργος Δέδες τόνισε: «Σε μια περιοχή με μεγάλο πρόβλημα ανεργίας, όπως η Κορινθία, έρχεται τώρα ακόμα ένα χτύπημα από την κυβέρνηση στον κόσμο της εργασίας, με το φάσμα πια της ανεργίας να πλανάται πάνω από ακόμα περισσότερες οικογένειες.

Καλούμε την κυβέρνηση, να αποσύρει άμεσα την προβληματική αυτή απόφαση-δώρο στους ιδιοκτήτες καζίνο και δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους, τους οποίους θα στηρίξουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν το μέλλον της εργασίας τους».

Γραφείο Γιώργου Δέδε
Κατηγορία:

Δ. ΠΙΣΤΕΥΟΣ: Κεντρικός μας στόχος η προστασία του περιβάλλοντος!

0
Το Σάββατο, 18 Μαρτίου, παρευρέθηκα με συνεργάτες μου στην 5η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Verde-tec (ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους ΟΤΑ) και μας δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ημερίδα για τις «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» όπου μίλησαν μεταξύ άλλων ο Δρ. Μ. Χρηστάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Κλεισθένης" και ο Δήμαρχος Ρέντη-Νίκαιας Γιώργος Ιωακειμίδης.

Όσα ειπώθηκαν για το περιβάλλον μου επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να ανεβάσουμε τον πήχη ακόμη υψηλότερα και να επενδύσουμε, όχι στο «φτηνότερο» αλλά στο «καταλληλότερο» για να ανθήσει και οικονομικά ο τόπος μας με αιχμή του δόρατος τον αγροτικό τομέα (ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ τομέας) και την διασύνδεσή του με τον τριτογενή τομέα (θεματικός τουρισμός, εκπαίδευση, υγεία, αθλητισμός κλπ.)

Έχει κατανοηθεί πλέον ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διάσωση του περιβάλλοντος. Η δημοτική αρχή της επόμενης πενταετίας, είναι απαραίτητο να έχει κεντρικό της στόχο την προστασία του περιβάλλοντος (παραθαλάσσιο και ορεινό). Με δημοτικές πρωτοβουλίες και δράσεις, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να αποκτήσουν τα παιδιά μας περιβαλλοντική συνείδηση και να ενθαρρύνουμε τους ενήλικες να εντάξουν συνολικά στην ζωή τους σωστές πρακτικές όπως αυτή της ανακύκλωσης.

Το περιβάλλον ως συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου μας, θα είναι κεντρικός στόχος του συνδυασμού μας γιατί θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές την Σικυωνία που τους αξίζει !

Δημήτρης Πιστεύος Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Σικυωνίων
Κατηγορία: ,

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: Αγωγές σε πολίτες που τόλμησαν να διεκδίκησουν πόσιμο νερό !!! - ΒΙΝΤΕΟ

0Μετά την τοποθέτηση του Δήμαρχου κ. Σπύρου Σταματόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο ερώτημα μου που αφορούσε την αγωγή που άσκησε ο κ. Παναγιώτης Φιακάς χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., σε δώδεκα (12) πολίτες στο Άνω Διμηνιό, ζητώντας να αποζημιώσουν τον ίδιο 2.400.000€ (200.000€/έκαστος), δηλώνουμε τα εξής:
"Κάποια στιγμή οι νομικοί του Δήμου Σικυωνίων πρέπει να κατέβουν στους δρόμους και να συγκεντρωθούν στην καταπατημένη πλέον Πλατεία Ελευθερίας. Να καλέσουν και την κοινωνία μαζί τους, αφού την ενημερώσουν ότι αυτή η Δημοτική Αρχή αγγίζει τα άκρα όρια του αυταρχισμού ασκώντας αγωγές σε πολίτες που τόλμησαν να διεκδίκησουν το αυτονόητο και το ΚΕΡΔΙΣΑΝ: "να έχουν καθαρό νερό το 2023 στο Άνω Διμηνιό διασφαλίζοντας την υγεία τους"!
Ως Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Παράταξης της Μείζονος Πλειοψηφίας, αναλαμβάνω την ευθύνη που μας αναλογεί για αυτό το ολίσθημα του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου και την απαξίωσή του, που προκάλεσε ο εκτροχιασμός προς τον αυταρχισμό από τον κ. Φιακά με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος δυστυχώς για τον ίδιο, ευθυγραμμίστηκε με τον Αυταρχισμό. Δεν έκανε δεκτό το αίτημα της Αντιπολίτευσης να τεθεί προς ψηφοφορία η αποπομπή από την θέση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Φιακά, κάτι το οποίο θα ξαναφέρουμε και πάλι σε ψηφοφορία στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φιακάς, ο οποίος ορθά διατυπώνει και στο δικόγραφο του ότι: "ΤΥΓΧΑΝΕΙ να είναι Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ", θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από την θέση του - ΧΘΕΣ!
Εάν ο απερχόμενος Δήμαρχος κ. Σπύρος Σταματόπουλος
τον συμπεριλάβει εκ νέου στο ψηφοδέλτιο του, τότε η αγωγή δεν έχει ασκηθεί κατά των 12 πολιτών από τον κ. Φιακά αλλά από τον ίδιο τον κ. Σταματόπουλο.
Η αγωγή έχει κατατεθεί, ο κύβος ερρίφθη, το Κιάτο βουλιάζει και οι πολίτες θα αποφασίσουν! Αυταρχισμό & Παρακμή ή Δημοκρατία & Ανάπτυξη για Όλους; Επιτέλους, Τέλος!


Κατηγορία: , ,

Προπέτασμα καπνού η διάχυση των ευθυνών για να συγκαλύψει τους πραγματικά υπεύθυνους της τραγωδίας των Τεμπών

0
Προπέτασμα καπνού η διάχυση των ευθυνών για να συγκαλύψει τους πραγματικά υπεύθυνους της τραγωδίας των Τεμπών

 - Στη Δημοκρατία οι ευθύνες αποδίδονται και καταλογίζονται. Έχουν ονοματεπώνυμο

Κατά την τοποθέτησή του στο θέμα «Η Εθνική τραγωδία στα Τέμπη - Πολιτικές Ευθύνες», που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023, ο επικεφαλής της παράταξης “ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο”, Γιώργος Δέδες, αναφέρθηκε στην πάνδημη θλίψη, τον πόνο αλλά και την οργή μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών που επιτάσσουν την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, τη διερεύνηση και τον καταλογισμό των ευθυνών. Μέσα από τη δημόσια συζήτηση, τόνισε, αναδεικνύεται η διαφορά δύο διαμετρικά αντίθετων πολιτικών στρατηγικών, οι οποίες εφαρμόστηκαν στο χώρο των δημόσιων υποδομών της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Ο Γιώργος Δέδες σημείωσε πως την περίοδο 2015-2019, υπήρξε μια καθαρή πολιτική ενίσχυσης, προώθησης και υλοποίησης κρίσιμων, δημόσιου χαρακτήρα, υποδομών - και στα έργα και στις μεταφορές - που ενίσχυσε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και τη δημόσια ασφάλεια των έργων. Από την άλλη πλευρά, συμπλήρωσε πως από το 2019 και εντεύθεν, υπήρξε μια πολιτική πλήρους απαξίωσης των υποδομών της χώρας, πλήρους ελλείμματος οποιασδήποτε παρέμβασης για την άσκηση σοβαρών δημόσιων πολιτικών και στις μεταφορές και στις υποδομές. Επικράτησε, όπως είπε, μια αντίληψη που ήθελε μεγάλα κομμάτια αυτών των δημόσιων υποδομών να προετοιμάζονται για εκχώρηση στους ιδιώτες μέσα από την απαξίωση και την εγκατάλειψή τους. 

Όσον αφορά στο θέμα του σιδηρόδρομου, ο Γιώργος Δέδες υπογράμμισε πως αφέθηκαν στην τύχη τους να ρημάξουν και να υποβαθμιστούν όλες οι δικλείδες ασφαλείας που θα απέτρεπαν το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, που με οδύνη βίωσε η χώρα.

Ο επικεφαλής των “Νέων Δρόμων” παρατήρησε πως απέναντι στο καθολικό αίτημα να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στο δυστύχημα, από την πλευρά της κυβέρνησης και, δυστυχώς και από την πλευρά της περιφερειακής πλειοψηφίας, υπάρχει μία απόπειρα αποπροσανατολισμού και συγκάλυψης που εκφράζεται με μια προσπάθεια συμψηφισμού και διάχυσης ευθυνών, με την μόνιμη επωδό «διαχρονικές ευθύνες».

“Η διαχρονικότητα των ευθυνών είναι ένα προπέτασμα καπνού για να καλύψει συγκεκριμένες πολιτικές, ιστορικές και εγκληματικές ευθύνες που υπάρχουν στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας και στη συγκεκριμένη πολιτική που εφαρμόζεται στις δημόσιες μεταφορές και υποδομές”, ανέφερε ο Γιώργος Δέδες και συμπλήρωσε πως στη Δημοκρατία δεν υπάρχει χώρος για λογικές “όλοι φταίνε, όλοι το ίδιο είναι” και πως ο εξισωτισμός οδηγεί σε φασίζουσες λογικές .

Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο, τόνισε και αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιόδους πολιτικής διακυβέρνησης που έχουν να κάνουν με διαφορετικές πολιτικές, ενώ σημείωσε πως:

 

 • Το 2019 στον ΟΣΕ υπήρχαν 1.200 μόνιμοι εργαζόμενοι. Σήμερα έχουν απομείνει 730.
 • Το 2019 στο σταθμό της Λάρισας υπήρχαν 25 μόνιμοι σταθμάρχες. Σήμερα έχουν απομείνει 10 και προσλαμβάνονται με μπλοκάκι.
 • Η σύμβαση για την υλοποίηση εντός 14 μηνών του έργου Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης, εγκεκριμένη από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έμεινε ανυπόγραφη στα συρτάρια του κ.Καραμανλή επί δύο ολόκληρα χρόνια για να υπογραφεί τον Μάιο του 2021 χωρίς να αλλάξει ούτε μία λέξη.
 • Το έργο αυτό το 2019 είχε ολοκληρωθεί σε ποσοστό 72,4%. Μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ έφτασε μόλις το 77%.
 • Το κοινό κέντρο παρακολούθησης της κίνησης των τρένων ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οδό Καρόλου, σταμάτησε να λειτουργεί το 2020.
 • Δεν αποκαταστάθηκε η βλάβη στο σύστημα ελέγχου στο σταθμό της Λάρισας που προκλήθηκε από φωτιά το 2019, ένα έργο ελάχιστου κόστους.

Εδώ στην Πελοπόννησο, υπογράμμισε ο κ. Δέδες, βιώσαμε έντονα το βάλτωμα και την εγκατάλειψη των μεγάλων δημόσιων έργων, της υπονόμευσής τους και τελικά της μη υλοποίησής τους και απηύθυνε τα παρακάτω ερωτήματα:


 • Το 2019, παραδόθηκε ολοκληρωμένη η γραμμή του σιδηρόδρομου μέχρι το Αίγιο, με έτοιμες τις Μελέτες και τα Τεύχη Δημοπράτησης για τη συνέχιση του έργου προς Πάτρα. Τι έγινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Μηδέν εις το πηλίκο.
 • Το 2018 είχε δημοπρατηθεί το έργο του προαστιακού του Λουτρακίου, εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου τους 18 μήνες. Πού βρίσκεται μετά από 4,5 χρόνια ο προαστιακός Αθήνα - Λουτράκι; Μηδέν εις το πηλίκο.
 • Το τρένο στην Πελοπόννησο, που καλώς ακούσαμε από τον Περιφερειάρχη να το διεκδικεί από την αρχή της θητείας του, που βρίσκεται σήμερα; Που βρίσκεται η χρηματοδότησή του; Εδώ δεν υπάρχει η δικαιολογία δεν είχαμε λεφτά, κ.λπ. - αυτή τη στιγμή, 980 εκατομμύρια ευρώ λιμνάζουν στο πρόγραμμα του CEF [Connecting Europe Facility] χωρίς η χώρα να τα έχει απορροφήσει. Μηδέν εις το πηλίκο.
 • Στον οδικό άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, έργο δημοπρατημένο από το 2019, τέσσερα χρόνια μετά δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί ο εργολάβος. Μηδέν εις το πηλίκο.
 • Τι έγινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τα αντιπλημμυρικά έργα της Πελοποννήσου, με εγκεκριμένα 350 εκατομμύρια ευρώ για έργα κατά μήκος όλων των αυτοκινητοδρόμων; Μηδέν εις το πηλίκο.

Ο επικεφαλής των “Νέων Δρόμων” ανέφερε πως το σαθρό επιχείρημα ‘Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε’ αποτελεί ομολογία της οριστικής κατάρρευσης της πολυδιαφημισμένης ιδέας του “επιτελικού κράτους”. Μαζί της, συμπλήρωσε, κατέρρευσε και η νεοσυντηρητική στρατηγική της ιδιωτικοποίησης κρίσιμων υπηρεσιών του Δημοσίου.

Τέλος, κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γ. Δέδες ανέφερε πως αξιολογώντας ψύχραιμα, ρεαλιστικά και δίκαια, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου οφείλουν να εκκινήσουν μια συλλογική, εθνική προσπάθεια για την εφαρμογή στην πράξη και την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών, χωρίς παρεκκλίσεις, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς άλλες σκέψεις ιδιωτικοποίησης δημόσιων φορέων και δημόσιας περιουσίας.

 Γραφείο Τύπου

Κατηγορία: ,

Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Κατάληψη» της πλατείας Ελευθερίας από ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων

0
Είναι γνωστό σε όλους τους πολίτες, σε όλους μας, ότι σε κάθε πόλη, σε κάθε Κοινότητα, υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι που προορίζονται για χρήση των πεζών.

Επίσης είναι γνωστό ότι η Δημοτική αρχή του Δήμου Σικυωνίων υπηρετεί το δόγμα του μπάχαλου και της ασυδοσίας, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των εκλογικών της επιδιώξεων.

Όλοι οι Δημότες, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας και κυρίως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι πολίτες με τις ιδιαίτερες ικανότητες χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς, για να απολαμβάνουν τη βόλτα τους, τον καφέ τους, τα ψώνια τους, με ασφάλεια χωρίς ενόχληση.

Στη πόλη μας δυστυχώς δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πολλοί κοινόχρηστοι χώροι, γι αυτό όλοι μας οφείλουμε να τους προστατεύουμε και να σεβόμαστε τους συμπολίτες μας που τους χρησιμοποιούν και ιδιαίτερα τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Κατά πρώτον, πολλοί συμπατριώτες μας δυστυχώς χρησιμοποιούν με τα οχήματά τους, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα τους χώρους αυτούς και δεν αντιλαμβάνονται την ευθύνη που έχουν να τους προστατεύουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες της οδικής συμπεριφοράς και κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όπως ορίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις.

Κατά δεύτερον, οι Υπηρεσίες που είναι από τον Νόμο εντεταλμένες, οφείλουν να εφαρμόζουν τις Διατάξεις του Κ.Ο.Κ. σ αυτούς που παραβιάζουν τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Να υπογραμμίσω το γεγονός, εν όψει έλευσης της Άνοιξης και του καλοκαιριού, της «κατάληψης» της πλατείας Ελευθερίας, κυρίως τα Σ/Κ και τις αργίες, στο κέντρο της πόλης του Κιάτου, από ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υγείας και προστασίας στα παιδιά και ιδιαίτερα των νηπίων που κινούνται με τους γονείς τους στην πλατεία.

Ιδιαίτερα να επισημάνω το γεγονός, μου το έχουν αναφέρει πολλοί γονείς, ότι εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι τραυματισμών και εγκαυμάτων για τα παιδιά και τα νήπια, σε περίπτωση πτώσης των προαναφερόμενων οχημάτων καθώς και σε περίπτωση που θα έρθουν σε επαφή με τις εξατμίσεις τους που έχουν υψηλές θερμοκρασίες.

Όλοι μας πλέον πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και να προστατεύουμε τους κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτεροι αυτοί που, πιστεύω δεν το κάνουν συνειδητά, δεν το πράττουν.

Ας αναλάβουμε πλέον όλοι μας δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα οι αρμόδιες υπηρεσίες, που σημαίνει πολιτισμός, σεβασμός στους Νόμους και στους συνανθρώπους μας.

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος
Κατηγορία: ,

Γ. ΔΕΔΕΣ: Προσλήψεις γιατρών σε όλη τη χώρα, καμία πρόσληψη στην Κορινθία

0Προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη και πολλά ερωτηματικά η εξαίρεση του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και των δομών υγείας του νομού Κορινθίας γενικότερα, από τις τελευταίες προσλήψεις γιατρών σε όλη τη χώρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, ενώ πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο προκήρυξε και ενέκρινε περισσότερες από 850 μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας όλης της χώρας, δεν ανακοινώθηκε καμία για το νομό Κορινθίας!

Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που είναι διαπιστωμένη η έντονη υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες παθολογικού, χειρουργικού και εργαστηριακού τομέα, καθώς και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας. Επιπλέον, σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους, λόγω υποστελέχωσης και ελλείψεων, αντιμετωπίζουν και τα Κέντρα Υγείας του νομού.

Η προκλητική αυτή εξαίρεση συνεπάγεται περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας για τους κατοίκους της Κορινθίας που αντιμετωπίζονται ως πολίτες ενός κατώτερου Θεού από το Κράτος των «αρίστων» και της επιτελικής ανικανότητας.

Είναι αυτονόητο χρέος όλων των θεσμικών φορέων και παραγόντων του νομού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων και των συλλογικοτήτων του τόπου, να αναδείξουν το θέμα και να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων του Νοσοκομείου Κορίνθου και του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας.

Γιώργος Δέδες
Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΚορινθίαςΚατηγορία:

ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΑΣ

0Στην παράταξη «Δύναμη Δημιουργίας» , στον δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, βασική μας αρχή είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ύπαρξης ιδιωτικής αρχής υδάτων. Δεν υπάρχει αγορά υδάτων στην Ελλάδα.
Σε πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με συνοπτικές διαδικασίες, λίγες μέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών, προβλέπεται η ίδρυση Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων, στην οποία περνά ο έλεγχος ύδρευσης και αποχέτευσης κατά παράκαμψη των επιταγών του Συντάγματος και αλλεπάλληλων αποφάσεων του ΣτΕ.
Το ζήτημα που προκύπτει με αυτή τη μεταβολή είναι ότι η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας, όπως το νερό, σε μια ρυθμιστική αρχή έχει νόημα, όταν η αγορά παροχής τού εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και απελευθερώνεται.
Το νερό πρέπει να παραμείνει αυστηρώς δημόσιο αγαθό και οι δήμοι, οφείλουν ως τέτοιο να το διανέμουν όσο το δυνατόν φτηνότερο στους πολίτες τους.
Για τους Λουτρακιώτες το νερό είναι κάτι παραπάνω από αγαθό. Είναι η ιστορία αλλά και η ζωή της πιο γνωστής Λουτρόπολης της Ελλάδας.
Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι το νερό του Λουτρακίου,τόσο το φυσικόπ όσο και το ιαματικό, θα το διαχειρίζεται οποιοσδήποτε άλλος φορέας από τον δήμο μας και τους πολίτες του.
Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβεί!

ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Κατηγορία: ,

Από διοργανωτής πανηγυριών, αντιπρόεδρος στο Νοσοκομείο της Κορίνθου !!!

0Τι κ αν έχεις δυο κορυφαίους υπουργούς στην κυβέρνηση (Δήμα και Ταγαρά) ''τα μεγάλα κουμάντα'' στην Κορινθία δείχνει να τα κάνει ο Κώστας ο Κόλλιας.


Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση.

Το διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου της Κορίνθου αποτελείται από 5 μέλη ,εκ των οποίων είναι ένας αιρετός εκπρόσωπος του ιατρικού προσωπικού , ένας αιρετός εκπρόσωπος του υπόλοιπου προσωπικού ,τρία ακόμα μέλη τα οποία είναι πολιτικές επιλογές και δη ο πρόεδρος του ΔΣ και δύο μέλη εκ των οποίων ο ένας εκτελεί χρέη αντιπροέδρου.

Την θέση του προέδρου ανέλαβε ο δικηγόρος και φίλος Γρηγόρης Καρπούζης και τις υπόλοιπες ο οικονομολόγος Άκης Παρασκευόπουλος και ο Νίκος Περρής.

Στην λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο του '22(εκ του νόμου δίνεται τρίμηνη παράταση) ανανεώθηκαν όλα τα μέλη-οι πολιτικές επιλογές-εκτός του Άκη Παρασκευόπουλου, την θέση του οποίου ανέλαβε ο Γιάννης Τσάκωνας.

Πάμε όμως να δούμε τώρα την επαγγελματική πορεία του Γιάννη Τσάκωνα.

Τον Γιάννη Τσάκωνα τον γνωρίσαμε στον Κορινθία ως διοργανωτή πανηγυριών στα Αθίκια. Οι αφίσες όπως θα δείτε έχουν το τηλέφωνό του. Εμείς οι ίδιοι του είχαμε τηλεφωνήσει και του είχαμε κλείσει τραπέζι!
Στη συνέχεια προσελήφθη ως μάγειρας στο ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ του δήμου Βέλου-Βόχας , στην πορεία έκανε ένα μεταπτυχιακό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων , ανέβηκε level αναβαθμιζόμενος σε διοικητικό υπάλληλο, ενώ στην πορεία έκανε αμοιβαία μετάθεση στον δήμο Κορινθίων,με υπάλληλο που ζητούσε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων να εγκατασταθεί στον δήμο Βέλου-Βόχας.

Λόγω της εμπειρίας που είχε στην ΑΝΕΛΙΞΗ αποσπάστηκε στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Κορινθίων ως διοικητικό προσωπικό. Εκεί εργάζεται και από εκεί μισθοδοτείται. Όλα καλά μέχρι εδώ;

Πάμε τώρα να δούμε την συνέχεια που είναι και το ζουμί του άρθρου.

Τον Ιούνιο του ΄21 και ύστερα από την προσφυγή του Κώστα Κόλλια στο εκλογοδικείο κέρδισε την έδρα αντί της Μαριλένας Σούκουλη και επανήλθε στα βουλευτικά έδρανα καβάλα στ΄άλογο!

Την επόμενη της νίκης Κόλλια ο βουλευτής όπως έχει το δικαίωμα, φέρεται να ζήτησε από τον δήμο Κορινθίων τον Γιάννη Τσάκωνα να τον πάρει στο γραφείο του ως μετακλητό και βούιξε όλη η Κορινθιακή πιάτσα.

Όλες οι πληροφορίες από πολιτικά στέκια έλεγαν ότι ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος δεν του έκανε την χάρη και ο Γιάννης Τσάκωνας συνέχισε να εργάζεται στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου όπως γράψαμε προηγουμένως.

Η άρνηση του δημάρχου να πάει ως μετακλητός στο γραφείο Κόλλια σύμφωνα με τα κουτσομπολιά ,δεν ΄΄έκατσε καλά΄΄ στον Γιάννη Τσάκωνα ,ο οποίος από τότε είχε βγει με ντουντούκες και ''στόλιζε'' για τα καλά τον δήμαρχο.

Και εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα.

Πως έφτασε ένας διοργανωτής πανηγυριών-μάγειρας(με έναν μεταπτυχιακό στο ΑΠ) να καταλαμβάνει θέση Αντιπροέδρου στο ΔΣ του Νοσοκομείου Κορίνθου αντί ενός οικονομολόγου;

Ποιός πολιτικός του νομού πίεσε καταστάσεις στο Υπουργείο Υγείας για να τοποθετηθεί ο Γιάννης Τσάκωνας; Μήπως ο Κώστας Κόλλιας; Δεν ξέρουμε, ρωτάμε.

Είναι αριστεία όλο αυτό ή μια παλαιοκομματική τακτική;

Τέλος να τονίσουμε ότι η θέση του Αντιπροέδρου στο ΔΣ δεν είναι έμμισθη υπάρχει μια μικρή ανταμοιβή 30-40 ευρώ για κάθε συνεδρίαση.

mifi
Κατηγορία: , , ,

ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας: Μια λογική ανακοίνωση από τους παλαμακιστές του Πολάκη - ΒΙΝΤΕΟ

0Το άσπρο μάυρο επιχειρεί να κάνει για ακόμα μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας με μια ανακοίνωση που εξέδωσε, σχετικά με το επεισόδειο που προκάλεσε ο πρώην γραμματέας της νομαρχιακής του κόμματος Κορινθίας Παπασταμόπουλου Γιώργου εις βάρος ενός χαροκαμένου συζύγου που έχασε τη γυναίκα του στο Μάτι (δείτε βίντεο σχετικά με το επεισόδιο εδώ και εδώ).

Για το θέμα αυτό μίλησε στην εκπομπή "Η Πελοπόννησος Σήμερα" η δημοσιογράφος του korinthia24.gr και αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου Χαρά Βαραβέρη (από το 15:55 και μετά):


Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας:

"Ποιοι επιχειρούν να κάνουν το άσπρο... μαύρο;

Την Παρασκευή 3/3/2023 η “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” κάλεσε τους πολίτες όλης της χώρας σε σιωπηρή διαμαρτυρία, απόδοσης σεβασμού και απαίτησης να λάμψει όλη η αλήθεια, για το εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών.
Στην Κόρινθο, υπήρξε μαζική ανταπόκριση του κόσμου που συγκεντρώθηκε στην πλατεία “Περιβολάκια”. Μεταξύ των πολιτών βρέθηκαν και τα παπαγαλάκια της “ομάδας αλήθειας”.  Βγήκε «σεργιάνι το χαφιεδότσουρμο, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό», όπως εύστοχα λέει και ο τραγουδοποιός.
Στόχος τους ο πρώην συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Κορινθίας, Γ. Παπασταμόπουλος, καθώς μια συζήτησή του με παρευρισκόμενο πολίτη, που είχε χάσει τη γυναίκα του στο Μάτι, μεταφέρθηκε στα δεξιά blogs ως εκδίωξη του ανθρώπου από την εκδήλωση!
Βέβαια, κανείς δεν αναφέρει ότι ο νέος άνθρωπος παρέμεινε στην πλατεία μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, ούτε ότι συζήτησε με πολλούς συμμετέχοντες ήρεμα και διεξοδικά για πολλή ώρα. Αυτό είναι η καλύτερη απάντηση στα “πετσωμένα παπαγαλάκια” που έτρεξαν να βγάλουν την δήθεν είδηση εκδίωξης με πηχυαίους τίτλους και αναληθείς αναφορές.
Όσοι βρέθηκαν στα “Περιβολάκια”, γνωρίζουν ότι τα δημοσιεύματα είναι ψευδή. Όσους δεν βρίσκονταν εκεί, οφείλουμε να τους ενημερώσουμε ότι καμία ένταση μεταξύ των παρευρισκόμενων δεν υπήρξε. Συζητήσεις, ναι. Εκφράστηκαν και διαφορετικές απόψεις. 
Όχι όμως αντεγκλήσεις και διαπληκτισμοί.
Φτάνει πια με το σανό.
Φτάνει πια με τη διαστρέβλωση της αλήθειας.
Τι άλλο ακόμα θα σκαρφιστούν για να μείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία;

Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας"

Κατηγορία: , , ,

Στίγμα ντροπής για την Περιφερειακή ηγεσία το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο - ΒΙΝΤΕΟ

0Μια πρωτοφανής άρνηση στιγματίζει από χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με αποκλειστική ευθύνη της παράταξης του Περιφερειάρχη κ. Νίκα. Μια άρνηση που προκαλεί αισθήματα ντροπής και οργής σε όλους τους πολίτες της Πελοποννήσου, οι οποίοι, όπως σύμπασα η ελληνική κοινωνία, βρίσκονται σε βαθιά θλίψη και αγανάκτηση μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Μαλτέζος, εμμένοντας σε μια τυπολατρική ερμηνεία του κανονισμού, αρνήθηκε το αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να συζητηθεί κατά προτεραιότητα η έκδοση ψηφίσματος για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η πρόθεση των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούσε σε πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας, αλλά εστίαζε στην έκφραση της βαθιάς οδύνης του Πελοποννησιακού λαού και στο πάνδημο αίτημα να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο η αποτροπή ανάλογων δυστυχημάτων στο μέλλον.

Πιστοί στην εθελόδουλη στάση τους προς την κυβέρνηση ο κ. Νίκας και η παράταξή του εμφανίστηκαν ως Ηρακλείς του στέμματος, φοβούμενοι το ενδεχόμενο να θιγεί από το ψήφισμα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Δεν ανταποκρίθηκαν στο κοινό αίσθημα και το δέος που συγκλονίζει όλους τους Έλληνες και δεν έδειξαν ίχνος ενσυναίσθησης απέναντι στην ανείπωτη τραγωδία που ενώνει όλους τους πολίτες σε βαρύ πένθος.

Κατόπιν της επίμονης άρνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου να συζητηθεί κατά προτεραιότητα η έκδοση ψηφίσματος, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τη στάση του κ. Νίκα και της παράταξής του που κρύφτηκαν πίσω από την τυπολατρική εμμονή του κ. Μαλτέζου την κρίνει ήδη ο λαός της Πελοποννήσου.

Γραφείο ΤύπουΚατηγορία: , ,

Η ευθύνη δεν επιμερίζεται

0Αν δύο άνθρωποι σκοτώσουν έναν άλλο, δεν χρεώνονται από μισό φόνο ο καθένας. ΟΛΟΙ οι υπεύθυνοι του θανάτου των 57 είναι ένοχοι στο ακέραιο και δεν έχουν «μερίδιο ευθύνης». Καταλαβαίνω το να λέει τέτοιες μπούρδες ο δικηγόρος του σταθμάρχη, γιατί δεν έχει τίποτε άλλο να πει και ο δικός του πελάτης είναι ήδη στην μπουζού. Οι κύριοι υπεύθυνοι που κυκλοφορούν ελεύθεροι και ζητάνε εκ νέου την εξουσία, γιατί σπεύδουν να αναλάβουν «μερίδιο ευθύνης»; Δεν έχουν νομικούς στα κόμματα τους να τους πούν, ότι αυτές οι βλακείες δεν στέκουν; Οση θα είναι η ποινή του σταθμάρχη, τόση (τουλάχιστον) θα πρέπει να είναι και η ποινή των υπουργών και των διοικητών από τότε που θα έπρεπε να έχουν εγκατασταθεί τα συστήματα ασφαλείας. Ούτε ο σταθμάρχης μπορεί να πιαστεί από τις ευθύνες των πολιτικών, ούτε εκείνοι από τις ευθύνες του σταθμάρχη· είναι όλοι εξίσου ένοχοι ποινικά στο ακέραιο.

   Προφανώς εκτός από τους παραπάνω υπάρχουν ευθύνες και σε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα φτάσει εκεί. Για τους πολιτικούς και τα μεγαλοστελέχη δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν οι δικαστικοί βαφτίσουν την ποινική ευθύνη ως πολιτική (και μάλιστα μετά τον ζήλο τους να πετάξουν από τα σπίτια τους εκατοντάδες χιλιάδες αδύναμους πολίτες) μόνοι τους θα δώσουν την χαριστική βολή στο όποιο κύρος τους έχει απομείνει.

   Οι δημοσιογράφοι δείχνουν να μην θέλουν να βάλουν πάλι πλάτη στην συγκάλυψη, γιατί και το δικό τους κύρος έχει φτάσει στο ναδίρ. Εξαιρούνται βέβαια κάποια από τα γνωστά μπουμπούκια κυρίως του ΣΚΑΪ. Όμως ενώ δικαίως βάλλουν κατά της κυβέρνησης, κάνουν ψιλογαργάρα τις ευθύνες των προηγούμενων. Σύμπτωση, ή ήλθε η ώρα της εναλλαγής με τον ΣΥΡΙΖΑ, για να δημιουργηθεί κάποια ψευδαίσθηση αλλαγής στον λαό;

   Πάντως ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ συμφέρει να δικαστούν οι πολιτικοί προϊστάμενοι, γιατί δεν θα καταφέρουν να αποφύγουν να κάτσουν και οι δικοί τους στο σκαμνί. Συνεπώς και εν όψει εκλογών η νέα «δημοσιογραφική άνοιξη» έχει ημερομηνία λήξεως και σύντομα θα επανέλθουμε στην «κανονικότητα» της συστημικής προπαγάνδας…

   Τελικά αυτό που θα μείνει, είναι η πορτοσαλτική διαπίστωση, ότι οι εκατόμβες είναι η απαραίτητη θυσία για να βελτιωθούν οι υποδομές!!!!!!!!! Εγώ βρε Αρη μου θα προτείνω κάτι άλλο. Γιατί να μην χτίσουμε την γυναίκα του πρωτομάστορα; Αν καθίσουμε στο σκαμνί όλους αυτούς τους ρεμπεσκέδες, θα τολμήσει στο μέλλον άλλος να αδιαφορήσει για τις υποδομές ασφαλείας; Δεν είναι μονόδρομος οι εκατόμβες Αρη μου. Μονόδρομος γίνεται, όταν καθοδηγούν την κοινή γνώμη παράσιτα σαν εσένα και κυβερνούν πληρωμένοι δολοφόνοι σαν τα αφεντικά σου.

Απάντηση στον Αντώνη Κανάκη

   Αντώνη μου μην λες τέτοιες βλακείες στην αξιόλογη εκπομπή σου. Αυτά που σου λένε οι νομικοί σου σύμβουλοι να τα πουν οι συνήγοροι των δολοφόνων και πάλι δεν θα πιάσουν σε ένα στοιχειωδώς σοβαρό δικαστήριο.

   Πριν λίγες ημέρες καταδικάστηκαν ο Παπαγγελόπουλος και ο Παππάς από Ειδικά Δικαστήρια για παράβαση καθήκοντος, χωρίς αυτές οι παραβάσεις να οδηγήσουν στον θάνατο κανενός. Αυτοί που λες, ότι θέλεις να οδηγήσεις στην Δικαιοσύνη, έχουν κάνει αμέτρητες παραβάσεις σε αυτήν την εικοσαετία, που οδήγησαν τελικά σε αυτήν την μαζική δολοφονία.

   Σκέψου ότι ο Παππάς έκανε μία ματσακονιά και ο Παπαγγελόπουλος δύο (κι αυτό παίζεται) χωρίς να βάλουν τίποτα στην τσέπη τους και εξαιρετικά ήσσονος σημασίας σε σχέση με τις εγκληματικές ολιγωρίες και ενέργειες ακόμα, που έχουν διαπιστωθεί από λίγων ημερών δημοσιογραφική έρευνα. Επιπλέον ήδη έχουν σκάσει μύτη οικονομικά σκάνδαλα και καταχρήσεις, που βγάζουν μάτι. Και καλά, για τις συμβάσεις με τους Ιταλούς, κανείς δεν περίμενε κάτι διαφορετικό. Τα προεκλογικά καραγκιοζιλίκια ενός μόνον από τα χιλιάδες τρωκτικά κόστισαν 6 εκατομμύρια στον ΟΣΕ!!!!!!!!

   Η παράβαση καθήκοντος και η απιστία, ουσιαστικά έχουν ήδη αποδειχτεί. Και βέβαια δεν περιορίζεται στους πολιτικούς προϊσταμένους, αλλά επεκτείνεται και σε δικαστικούς, που έβγαζαν παράνομες και καταχρηστικές απεργίες, που αφορούσαν θέματα ασφαλείας και αγνοούσαν τα εξώδικα των εργαζομένων.

   Ή μήπως νομίζεις, ότι είναι τόσο εύκολο να κλέβεις σιδηροδρομικό υλικό και μάλιστα από γραμμές τόσο πυκνής κυκλοφορίας, χωρίς κάλυψη, για να μην πω, χωρίς σύμπραξη των αρχών; [Ούτε μπορείς να διοχετεύσεις τέτοια κλοπιμαία στην αγορά χωρίς ανώτερους συνένοχους.]

   Βέβαια κι εγώ καταλαβαίνω ποια εξέλιξη θα είχε μία τέτοια μήνυση, βλέποντας ανάμεσα στους υπόλογους τον Καραμανλή και τον Λιάπη, αλλά έτσι που στα λένε οι νομικοί σου σύμβουλοι, μου φαίνεται, ότι δεν θέλουν να τους φέρουν καν σε δύσκολη θέση, όπως και τους δικαστικούς βέβαια. Πρόσεχε, μην βρεθείς συνένοχος συγκάλυψης. Αν θέλεις όντως να κάνεις κάτι, κάντο και μην ψάχνεις προσχήματα για να το αποφύγεις. Η ασημαντότητα μου θα συνυπογράψει την μήνυση σου, όπως και πολλές χιλιάδες άλλοι. Κι όσο για δικηγόρους, υπάρχουν κι άλλοι, με λιγότερες περγαμηνές ίσως, αλλά περισσότερο φιλότιμο. Αν έχεις κότσια Αντώνη μου, ιδού η Ρόδος κι εγώ τουλάχιστον δεν θα κάνω το κορόιδο.   

Π. Ρέππας 

Κατηγορία:

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορινθίων η "Τερψιχόρη" σας προσκαλεί στην πιο κεφάτη milonga της πόλης

0Ο πολιτιστικός σύλλογος Κορινθίων ΄΄ η Τερψιχόρη ΄΄ κλείνοντας με επιτυχία τον κύκλο των σεμιναρίων tango Argenino διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πιο κεφάτη milonga της πόλης! Η Κοντέσα της Κορίνθου θα ξεδιπλώσει το χορευτικό της ταπεραμέντο το Σάββατο 11/3 στις 21:30 στον όμορφο χώρο του Enzyme (Εθνικής Αντίστασης 16). Στις μουσικές επιλογές η αγαπημένη μας Patricia Fandiño ! Το ταξίδι του tango ξεκινά για άλλη μια φορά!
Επιμέλεια βραδιάς : Kωνσταντίνος Μηνακάκης, δάσκαλος tango Argentino

Κατηγορία: , ,

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ο Παπασταμόπουλος αντί για συγνώμη βρίζει την ''πραγματικότητα'' - ΒΙΝΤΕΟ

0Υστερα από την πανελλήνια κατακραυγή της συμπεριφοράς του ΠΡΩΗΝ γραμματέα της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας κύριου Παπασταμόπουλου θεωρούσαμε ότι θα είχε τουλάχιστον την ευθιξία να ζητήσει μία συγνώμη.

Αντί όμως της συγνώμης απέναντι τουλάχιστον στoν άνθρωπο( υπόψιν,μεγαλύτερης ηλικίας και μικρότερου σωματικού μεγέθους)που με τσαμπουκά πήγε και του κόλλησε την μούρη,λέγοντάς του κατά πρόσωπο ΕΓΏ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΊΜΑΙ ΜΕ ΚΌΜΜΑ,είδαμε προς έκπληξή μας σήμερα τον πρώην γραμματέα της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας να επιτίθεται στο korinthia24.gr και τους δημοσιογράφους του site με αυτό το ποστ του στο facebook.


Kύριε ΠΡΩΗΝ γραμματέα της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας,το κόμμα το οποίο εκπροσωπούσατε στον νομό-ευτυχώς όχι τώρα- έχει κάποιους αξιακούς κανόνες,είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει,είναι αξιωματική αντιπολίτευση και τα φαινόμενα πολακισμού όπως γνωρίζετε από τα πρόσφατα γεγονότα με απόφαση του προέδρου Αλέξη Τσίπρα αλλά και των οργάνων των, τα έχει ή θέλει να τα αποβάλλει.

Όσον αφορά για τον χαρακτηρισμό σας περί ξεφτιλισμένοι που λέτε στην ανάρτησή σας,αυτό θα το αφήσουμε στην κρίση των χιλιάδων αναγνωστών μας όπως επίσης και των φίλων μας και υποστηρικτών μας που όπως γνωρίζετε είναι πλήθος βουλευτών,φίλων, αλλά και μελών του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κύριε ΠΡΩΗΝ γραμματέα,μπορεί να είσαστε πικραμένος που δεν συνεχίσατε να εκπροσωπείτε τον ΣΥΡΙΖΑ στον νομό,μπορεί να είσαστε πικραμένος που δεν επιλεχθήκατε(όπως λένε οι πληροφορίες μας) στο ψηφοδέλτιο αυτό όμως δεν σας επιτρέπει να μας προσβάλετε,να προσβάλετε το κόμμα σας και πόσο μάλλον το κορυφαίο μέσο και αποδεκτό από όλους στην ενημέρωση.

Δεν πρόκειται να σας αφιερώσουμε ξανά ανάρτηση κύριε ΠΡΩΗΝ γραμματέα,αν συνεχίσετε να μας διαβάλλετε το λόγο πλέον θα τον έχει η δικαιοσύνη.

Ζούμε εμείς και τα παιδιά μας σε αυτή την πόλη και όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα αφήσουμε ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΡΩΗΝ να παίζει με την τιμή και την υπόληψή μας. Πόσο μάλλον έναν ΠΡΩΗΝ με πολακικές συμπεριφορές!

ΠΗΓΗ: mifi

ΥΓ:Δείτε επίσης το επίμαχο βίντεο το οποίο είναι ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ!

Κατηγορία: , , ,
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator