ΚΙΑΤΟ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Παπαγεωργίου με επίκαιρη ερώτηση για τα οικονομικά της ΔΕΥΑΣ

0


Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς ρυθμούς ο Δημήτρης Παπαγεωργίου στο Κιάτο με επίκαιρη ερώτηση που αφορά στα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΣ.
Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς ο Δημήτρης φαίνεται να φέρνει σε πέρας άξια το ρόλο που του επιφύλαξαν οι Σικυώνιοι πολίτες στο Δημοτικό Συμβούλιο.


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ 

Την 15η Μαίου 2020 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων. Παρότι δεν υπήρχε κάποιο σχετικό ζήτημα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ μας ενημέρωσε ότι σκοπεύει στο άμεσο μέλλον, (το τοποθέτησε χρονικά εντός αυτής της εβδομάδας και κατόπιν παρεμβάσεώς μου το μετέθεσε για τον Ιούνιο), πλήρη οικονομοτεχνική ανάλυση των δεδομένων της επιχειρήσεως.

Επομένως και ενόψει της ως άνω βιασύνης του, είμαι βέβαιος ότι έχετε ήδη στη διάθεσή σας το σύνολο των στοιχείων, που με την παρούσα σας ζητώ αρμοδίως απασχολώντας την Υπηρεσία σας για πρώτη φορά, ώστε να μπορέσω να τα έχω άμεσα στα χέρια μου, προκειμένου να γνωρίζουμε τα αληθή οικονομικά δεδομένα ενόψει της εν λόγω παρουσίασης ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και του συνόλου των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΣ.

1)     Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης καθώς και αναλυτικά το ενδεχόμενο έλλειμμά της κατ’ έτος από το 2011 έως και σήμερα. Ιδιαίτερη αναφορά ζητώ να γίνεται στην οφειλή της επιχειρήσεως στη ΔΕΗ Α.Ε. κατά τα τελευταία 4 έτη. Ομοίως την οικονομική κατάσταση, στην οποία παρέδωσε την επιχείρηση η προηγούμενη δημοτική αρχή επί Καποδιστριακών Δήμων την 31-12-2010.

2)     Ενόψει του δημόσιου ισχυρισμού του Προέδρου της επιχειρήσεως ότι το μισθολογικό κόστος είναι κατά βάση υπεύθυνο για την κακή οικονομική πορεία της επιχειρήσεως, ζητώ να μου χορηγήσετε αναλυτικά τα πρόσωπα που κατά τα έτη 2011-2020 έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με την επιχείρηση («μπλοκάκια» πχ μηχανικοί, οικονομολόγοι, γεωλόγοι, υπάλληλοι γραφείου κτλ). Η τυχόν επίκληση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ την περίπτωση της ασκήσεως κατά νόμον ελέγχου από Δημοτικό Σύμβουλο και δη Δημοτική Παράταξη και τον επικεφαλής της. Σημειώνω δε ότι η ερώτηση απευθύνεται στο πρόσωπό σας και όχι στον πολιτικό σας προϊστάμενο, η στάση του οποίου ουδόλως με αφορά.

3)     Αναλυτικά τα ποσά που έχουν ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ κατόπιν ενστάσεων δημοτών ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ως ρητώς ορίζει το καταστατικό της επιχείρησης, ήτοι τι ποσά διαγράφηκαν ενώ οι ενστάσεις δεν αφορούσαν τον προηγούμενο λογαριασμό αλλά παλαιότερους λογαριασμούς ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ. Ομοίως τι χρονικά διαστήματα προ της ενστάσεως αφορούσαν, ήτοι πχ ένα έτος, δύο έτη, ένα εξάμηνο. Αθροιστικώς τα ποσά αυτά κατ’ έτος από το 2011 έως και το 2019 με αναφορά στο ΦΠΑ που κατέβαλε η επιχείρηση για τέτοιους διαγραφέντες λογαριασμούς πέραν του τριμήνου, που ρητώς ορίζει το καταστατικό, και ειδικώς τα έτη 2014 και 2019 μία προς μία τις περιπτώσεις αυτές ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ με τα αντίστοιχα ποσά. Ομοίως η ερώτηση αφορά διοικητικό έλεγχο και δεν παρεμποδίζεται από τυχόν επικλήσεις περί προσωπικών δεδομένων. Στο σημείο αυτό ζητώ να ενημερωθώ αν εσείς προσωπικά διαμαρτυρηθήκατε ή εναντιωθήκατε εγγράφως για αυτή την τουλάχιστον παράτυπη τακτική.

4)     Το σύνολο των οφειλομένων ποσών από λογαριασμούς δημοτών, που παρελήφθησαν το έτος 2011 από την παρούσα δημοτική Αρχή. Για ποια από αυτά διεκδικήθηκε νομικά η είσπραξή τους και πόσα εισπράχθησαν τελικώς. Ομοίως από το 2011 έως και σήμερα πόσα είναι τα αντίστοιχα ποσά και ποιες νομικές ενέργειες έχουν γίνει σε βάρος των κακοπληρωτών. Τέλος, να μου δοθούν ονομαστικά όλοι οι οφειλέτες που έχουν οφειλές άνω των 3.000€ από λογαριασμούς και ειδικά για αυτούς τι νομικές ενέργειες έχουν γίνει. Ομοίως δε στο σημείο αυτό εάν εσείς έχετε διαμαρτυρηθεί ή ζητήσει διοικητικά τη λήψη μέτρων εγγράφως από τη διοίκηση της επιχειρήσεως, εάν και εφόσον υπάρχουν τέτοια ποσά και τέτοιες πρακτικές.

5)     Από την γενική ροή υδάτων από την ορεινή ζώνη του Δήμου μας προς την πόλη και τα όμορα χωριά του Κιάτου, τα οποία υδροδοτούνται με το περίφημο έργο υδροδότησης, πόσα αθροιστικώς κυβικά νερού κατέρχονται από κάθε είδους πηγή προελεύσεως –γεωτρήσεις είτε πηγές- (αθροιστικώς και κατά μονάδα προέλευσης) και πόσα αντιστοίχως τιμολογούνται. Εάν υπάρχει διαφορά, που ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ ανέφερε ότι είναι της τάξης του 50% απωλειών, ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προσωπικά έχετε προβεί για τη διόρθωση αυτού του σφάλματος αλλά και εάν έχετε υπολογίσει την οικονομική ζημία που υφίσταται η επιχείρηση και συνακόλουθα ο Δήμος. Σε περίπτωση που δεν έχετε προβεί σε τέτοιον υπολογισμό ζητώ μαζί με την απάντησή σας στα ως άνω ερωτήματα να προχωρήσετε και σε έναν βάσιμο –όχι απαραίτητα λεπτομέρη σε πρώτη φάση- υπολογισμό της ζημία αυτής.

6)     Αναλυτικά κατάλογο των επαγγελματιών που λαμβάνουν αναθέσεις αποκατάστασης βλαβών του δικτύου, μολονότι υπάρχει άριστη τεχνογνωσία στους υπαλλήλους της επιχειρήσεως αλλά και υπερφιλότιμοι εργαζόμενοι, και αθροιστικά τα ποσά των τριών πρώτων επιχειρήσεων σε εργασίες και απολαβές κατά τα έτη 2015 με 2019 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ.

7)     Τέλος, υπεύθυνη δική σας απάντηση εάν σήμερα που γίνεται η ερώτηση υπάρχουν τμήματα με άλατα στους αγωγούς υδροδότησης της πόλεως από τον ορεινό όγκο, εάν γίνεται επεξεργασία, καθαρισμός ή χλωρίωση του νερού αυτού μετά την κάθοδό του και πριν διοχετευθεί στο εσωτερικό δίκτυο της πόλεως και τις οικιακές βρύσες, καθότι πολλάκις παρατηρείται η ύπαρξη μαύρου χρώματος και κακοσμίας στο νερό και εάν υπάρχουν έστω μικρής εκτάσεως σημεία του δικτύου με σωλήνες αμιάντου. 

Επαναλαμβάνω κλείνοντας ότι οι ερωτήσεις αυτές, των οποίων απάντηση ζητώ σε όλες το αμεσότερο δυνατόν, καθότι τα περισσότερα στοιχεία ήδη τα έχετε εφόσον ο Πρόεδρος της επιχειρήσεως δήλωσε δημοσίως ότι έχει ήδη έτοιμη πλήρη μελέτη για την απεικόνιση της επιχείρησης ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν απευθύνονται στην διοίκηση της επιχειρήσεως αλλά στο πρόσωπο του Γενικού Διευθυντή ακριβώς για λόγους αντικειμενικότητας, εμπεριστατωμένης και πολύπειρης γνώσης αλλά και διαχρονικής παρουσίας στη συγκεκριμένη κρίσιμη επιχείρηση για τα ζωτικά συμφέροντα της πόλεως και των χωριών μας. 

Κιάτο, 19 Μαίου 2020

 Ο επικεφαλής της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

Δημήτριος Φ.Παπαγεωργίου

Δημοτικός Σύμβουλος-Δικηγόρος

6972033328

Εξουσιοδοτώ το Δημοτικό Σύμβουλο της παρατάξεώς μου κ.Αντώνιο Κατσιμπούλα όπως καταθέσει την παρούσα και λάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.


Δημοσίευση: Μαΐου 27, 2020

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "ΚΙΑΤΟ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Παπαγεωργίου με επίκαιρη ερώτηση για τα οικονομικά της ΔΕΥΑΣ"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator