Γεωστρατηγική... «τριγωνομετρία»

0Τί ἔχουμε πεῖ ὅτι δημιουργεῖ τούς συνειρμούς;
Τρία πράγματα.
Πάμε, μέ κάποιες... ἐνδιαφέρουσες ἀναφορές στήν πρόσφατη εἰδησεογραφία, νά δώσουμε τροφή γιά σκέψη μέ πολύ ἁπτά παραδείγματα, γιά νά καταλάβουν καί οἱ πλέον... ἀπρόθυμοι:

1. Ἔγκριση ἀπό τή Βουλή τῆς συμφωνίας στρατιωτικῆς συνεργασίας Ἑλλάδος - Ἰσραήλ, διαβάζω...πάλι.

Ἐναντίον ποιοῦ πιθανοῦ ἐχθροῦ;... είναι τό εὔλογο ἐρώτημα.

Ἐναντίον πιθανῆς τουρκικῆς... ἀπειλῆς, θά ἀπαντούσαν οἱ ἁπανταχοῦ γεωστρατηγικοί...βιβλιοπῶλες.

Καί βέβαια, ἀφοῦ Ἰσραήλ καί Τουρκία συνεργάζονται ἐναντίον τοῦ Ἄσσαντ, χρηματοδοτῶντας, ἐκπαιδεύοντας καί περιθάλποντας τζιχαντιστές τοῦ ISIS, καί, φρέσκα... κουλούρια, συμφώνησαν (ἀναμενόμενο καί πολυ-καταγεγραμμένο ἀπό ἐτῶν ἀπό τόν γράφοντα), γιά τήν μεταφορά τοῦ Φυσικοῦ Ἀερίου τοῦ Λεβιάθαν μέσω Τουρκίας , είναι...ἐχθροί.

Σέ συνέχεια τῶν παραπάνω...

2. Ὁ Πούτιν δήλωσε κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν Ἑλλάδα, ὅτι θά χρηματοδοτήσει τό ἑλληνικό σκέλος ἀγωγοῦ μεταφορᾶς ΦΑ, μετέδωσε τῆ ἀφωνία ὁλόκληρου τοῦ πολιτικοῦ... κόσμου, ἡ «κυβερνητική» προπαγάνδα.

Ὅπως πέρσυ τόν Μάρτιο, ὅπου ἐν μέσω...διαπραγμάτευσης ἀποπροσανατόλιζαν τούς πολιτικά ἔνθεν - κακεῖθεν... δύστυχους πού ἔτρεξαν στίς... κάλτσες, ὅτι θά χρηματοδοτούσαν τό ἑλληνικό σκέλος (Greek Stream), τοῦ ἀντικαταστάτη τοῦ πάλαι ποτέ South Stream, ὡς συνέχεια ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους τοῦ Turkish Stream, καί ὁ γράφων δήλωνε ὄτι τέτοιος ἀγωγός δέν πρόκειται ὑπάρξει, στοιχηματίζοντας μέ ὁποιονδήποτε ἄγνωστο ἤ... γνωστό διαφωνούντα.

Καί πῶς ἤτανε ποτέ δυνατόν νά ὑλοποιηθεῖ τέτοιο ἔργο, ὅταν ὁ... ἀντιμνημονιακός Λαφαζάνης ἔσπευδε τήν ἴδια ἐκείνη στιγμή νά ὁλοκληρώσει τόν TAP τῶν Σαμαρικῶν προκατόχων του, μέ τά γνωστά μηδενικά ἀνταποδοτικά (οἰκονομικά, γεωπολιτικά ἤ... ἄλλα) ὀφέλη γιά τήν Πατρίδα;

Φανταστεῖτε, ὅτι ἐνῶ τά παραπάνω προπαγανδίζονταν μέ κάθε τρόπο καί μέσο, ὁ μέσος ψηφοφόρος (ὅλων τῶν πλήρως «συντονισμένων» πολιτικῶν... λαγουμιῶν) ἀδυνατούσε νά δεῖ καί τό ὀξύμωρο τῶν ἀνακοινώσεων, ἀλλά καί τήν ἐπί τῆς οὐσίας... συνεργασία - συμπόρευση τῶν ὑπολοίπων ἐντός βουλῆς... ἀντιπολιτευομένων.
Ποιός κάθησε νά ἐξηγήσει πέντε ἁπλά πράγματα στόν κόσμο καί τί σήμαινε αὐτό πρακτικά γιά τό σήμερα καί τό αὔριο τῆς Πατρίδας καί τῶν παιδιῶν της;
Πῶς λοιπόν θά περίμενε κανείς νά δεῖ τίς «λεπτές» πτυχές τῆς τότε... διαπραγμάτευσης;

3. Παραλαβή τοῦ πρώτου ἀπό τά δύο Μιστράλ ἀπό τήν Αἴγυπτο

Ἡ εἴδηση συνεδεύτηκε ἀπό πλῆθος εὔπεπτων...ἑρμηνειῶν ἀπό ἰδίου ἐπιπέδου καί κυρίως... φυράματος ἀναλυτές, περί θωράκισης, λέει, τῆς Αἰγύπτου ἔναντι πιθανῶν Τουρκικῶν προκλήσεων - ἀξιώσεων ἐπί τῆς Αἰγυπτιακῆς ΑΟΖ.

Σέ... πιθανό δηλαδή ναυτικό ἐπεισόδιο μεταξύ Τουρκίας - Αἰγύπτου στίς περιοχές πού οἱ... Τούρκοι διεκδικοῦν ΑΟΖ, τά Αἰγυπτιακά Μιστράλ (τό δεύτερο παραλαμβάνεται τέλος τοῦ ἔτους) μέ τά 13 βαρέα ἑλικόπτερα, τά ἀποβατικά καί τούς 450 πεζοναύτες κλπ κλπ τό καθένα, θά κάνουν τί;

Ἐπίθεση στόν τουρκικό στόλο ἤ ἀπόβαση στά... τουρκικά παράλια;

Νά θυμίσω τί ἀνακοίνωσαν ἐπίσημες Αἰγυπτιακές καί Λιβανέζικες πηγές μετά τό muppet-show...«Barbaros» ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ καί τίς βλέψεις του γιά ΦΑ καί ὑδρογονάνθρακες ἐντός τῶν ΑΟΖ Συρίας καί Λιβάνου, γιά ὁποῖα ἔχω γράψει ἀναλυτικά;

Ἤ μήπως, καί σέ σχέση μέ τό σύνολο τῶν παραπάνω, τίς παραπλανητικές... τυμπανοκρουσίες "«κυβερνώντων» καί... ἀντιπολιτευομένων καί τῶν φερεφώνων τους πέρσι μέ τίς περίφημες Τριμερεῖς - Τετραμερεῖς,... Πενταμερεῖς ἔλεγε ἄλλος, πού ἄφηναν... ἄυπνη τήν Τουρκία;

4. Πόσες φορές τούς τελευταίους δύο μῆνες... διασταυρώθηκαν Ρωσικά καί Ἰσραηλινο - Ἰορδανικά ἀεροσκάφη στήν Νότιο Συρία καί τίς ἀκτές ἀνοικτά τῆς Συριακῆς ἀκτογραμμῆς, ἤ δέχθηκαν Ρωσικά πυρά ἀπό δυνάμεις ἐντός τοῦ Συριακοῦ ἐδάφους Ἰσραηλινά ἀεροσκάφη;

Ὅπου σέ κάποιες ἀπ' αὐτές ἤ ἀκολούθησε συνάντηση τοῦ Ἀμπντάλλα συνοδεία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Μοσσάντ στό Ἀμμάν μέ Ρωσική ἀντιπροσωπεία, ἤ συναντήσεις σέ κορυφαῖο ἐπίπεδο, ἤ... ἀναγκάστηκε τό Ἰσραήλ νά ὑποβαθμίσει τά «θέματα», ἐνῶ σέ ἄλλες νά τά ἀποσιωπήσει πλήρως;

5. Τί σχέση ἔχουν αὐτά πού... συζητάμε μέ τήν ἄφιξη ὁλόκληρης πλήρως ἐξοπλισμένης μηχανοκίνητης Ρωσικῆς Ταξιαρχίας στήν περιοχή ἀνάφλεξης Ρωσόφωνων μέ τίς Οὐκρανικές δυνάμεις;

Ἑπομένως:

α. Πόσα... τρίγωνα μπορούν δυνητικά νά παραγάγουν οἱ ἀπορρέοντες ἀπό τήν παράθεση τῶν ἀνωτέρω... συνειρμοί;
β. Καί ποιά ἡ σχέση τῶν... μηκῶν καί «γωνιῶν» τῶν παραγόμενων «τριγώνων»*;

Συμπέρασμα:

Ποσοτικά καί... ποιοτικά μιλῶντας, νομίζω ὅτι ἡ ἔκταση καί τό βάθος τοῦ δωσιλογισμοῦ σ' αὐτήν τήν δύσμοιρη Πατρίδα δέν ἔχει ἀντίστοιχο ἱστορικό... ταίρι.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν προσοχή σας.

Ἀρχάγγελος... Ohne Gnade

* (Μήν ξεχνάμε τήν «κομμένη» από τό Λεβιάθαν Woodside στήν ὁποία είναι μέτοχος καί ὁ κρατικός Κινεζικός Φορέας Ὑδρογονανθράκων καί ΦΑ).
Δημοσίευση: Ιουνίου 26, 2016

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Γεωστρατηγική... «τριγωνομετρία»"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator