Παρουσίαση στο 5o e-GOVERNMENT FORUM 2015: Καλές πρακτικές – Μια bottom-up προσέγγιση

0
Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε το 5o e-GOVERNMENT FORUM 2015 στο Αμφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Στην τρίτη θεματική ενότητα με τίτλο "Σχεδιασμός, υλοποίηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών και υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης" εντάχθηκε και η παρουσίαση με θέμα "Done is the engine for more: Καλές πρακτικές – Μια bottom-up προσέγγιση" του Βασίλη Μπαλάφα από το Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Στο πάνελ της θεματικής ενότητας έλαβαν επίσης μέρος με χρήσιμες παρουσιάσεις οι Παναγιώτης Αθανασιάδης, Εμμανουήλ Γιαμπουράς, Δημήτρης Γκρίτζαλης, Φώτης Καλαμαντής, Γρηγόρης Βιδάκης και Κώστας Παπαδάτος.

Στόχος της παρουσίασης ήταν να δείξουμε καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και λειτουργούν στο Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, πρακτικές που προέρχονται από την ομαδική δουλειά των εργαζομένων και έχουν δημιουργηθεί με ελάχιστο κόστος ενώ έχουν επιφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις τα τελευταία 5 χρόνια. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για εφαρμογές καταμερισμού εργασίας και καταγραφής της καθημερινής δουλειάς του προσωπικού, προγραμματισμό εργασιών και παρακολούθηση της προόδου της καθημερινής λειτουργίας της Υπηρεσίας. Επίσης, παρουσιάστηκε μια ακόμα δικτυακή εφαρμογή διαχείρισης αποθήκης και εξοπλισμού συνολικά της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας που περιλαμβάνει τρέχοντα εξοπλισμό σε λειτουργία και ανταλλακτικά.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, προσδοκία της παρουσίασης ήταν να δείξει ότι ο Δημόσιος Τομέας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού επιπέδου και πολυσχιδών ικανοτήτων το οποίο πρέπει να αφεθεί να πάρει πρωτοβουλίες και να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία, αλλαγές που όμως δεν μπορούν να λάβουν χώρα εντός ενός περιβάλλοντος "στρατηγικής γραφειοκρατίας" - όπως περιγράφηκε κατά την ομιλία - που δεν αφήνει περιθώρια καινοτομίας και πρωτοβουλίας με κύριο στόχο πάντα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω των νέων τεχνολογιών και ενός καλύτερου οργανωτικού πλέγματος λειτουργίας.

Η παρουσίαση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο συνέδριο που για ακόμη μια χρονιά σημείωσε αθρόα προσέλευση χάρη στις εδώ και πολλά χρόνια άοκνες προσπάθειες του Greek ICT Forum και του κ. Γιάννη Χαλαβαζή. Είναι χαρακτηριστικά τα σχόλια που γράφτηκαν στην έγκυρη ιστοσελίδα ICTplus.gr : "Η ομιλία που έκανε εντύπωση και σχολιάστηκε ευρέως και ομοθημαδόν ήταν του κ.  Βασίλη Μπαλάφα  από την νομαρχία Κορίνθου [ έτσι την θυμόμαστε οι παλαιότεροι ] ο οποίος παρουσίασε πως [ με ίδιες δυνάμεις, πόρους και μέσα ] οργανώθηκε ψηφιακά και σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, που συμβάλουν συστηματικά και αποφασιστικά στις υπηρεσίες και την λειτουργία της Νομαρχίας.".

Η κεντρική φιλοσοφία της παρουσίασης ήταν ότι με καλή συνεργασία εντός των υπηρεσιών, δημιουργικές και επωφελείς συνέργειες μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, υπέρβαση του ασφυκτικού γραφειοκρατικού μοντέλου που παραμένει προσκολλημένο στον τύπο και όχι στην ουσία, παράλληλα με τη χρήση των ΤΠΕ, μπορούν να αναδειχθούν πρακτικές που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία, ενισχύουν τη λογοδοσία, ενδυναμώνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό πολλά από εκείνα που αποτελούν σήμερα το πλέγμα μονότονων, μονόπλευρων και αρκετές φορές άδικων αντιλήψεων σε σχέση με το Δημόσιο Τομέα.

Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης εδώ.


Περίληψη της παρουσίασης

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ – ICTs) έχουν επιφέρει θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, βιώνουμε την καθημερινότητά μας. Σε μια ευρύτερη ανάλυση, έχει μεταβληθεί η ίδια η υπόσταση του ατόμου εντός ενός κοινωνικού συνόλου, αφού πλέον «οι άνθρωποι είναι το άθροισμα των κοινωνικών τους σχέσεων, των διαδικτυακών δράσεών τους και των συνδέσεών τους» [1].

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα «ηλεκτρονικής αναπαραγωγής» πολύπλοκων και δυσλειτουργικών διαδικασιών, ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα με διαδικασίες που απλώς ψηφιοποιούνται χωρίς να μεταβάλλεται η φύση του γραφειοκρατικού μοντέλου το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το eGovernment [2, σ 287].

Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν σήμερα πλέον το υπόβαθρο επάνω στο οποίο χτίζονται υπηρεσίες και διανέμεται περιεχόμενο και ταυτοχρόνως τον αγωγό μεταφοράς, με αντίκτυπο στην οικονομία, την παιδεία, την ανάπτυξη, την πολιτική, τη διακυβέρνηση και άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.

Το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι το κατά πόσο μπορούμε να αναζητήσουμε καλές πρακτικές που να μας οδηγούν από τη θεωρία, από το σχεδιασμό, στην πράξη. Χρειαζόμαστε μια λογική που να οδηγεί στο γνωστό «Done Manifesto» που επιτάσσει «Done is the engine for more». Ο Δημόσιος Τομέας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών προσόντων και ικανοτήτων. Πολλές φορές όμως η δομή, η λειτουργία και η κουλτούρα των Υπηρεσιών και των διαδικασιών δεν επιτρέπουν την ανάδειξη και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Επιχειρούμε την παρουσίαση μερικών καλών πρακτικών από το Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρακτικές που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία, ενισχύουν τη λογοδοσία, ενδυναμώνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό πολλά από εκείνα που αποτελούν σήμερα το πλέγμα μονότονων, μονόπλευρων και αρκετές φορές άδικων αντιλήψεων σε σχέση με το Δημόσιο Τομέα.

Αναφορές

[1]    M. Kakutani, ''Big Data,' by Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier', The New York Times, 10-Ιουνίου-2013.
[2]    Ι. Αποστολάκης, Ε. Λουκής, και Ι. Χάλαρης, Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση - Οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές, 1η έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2008.

Δημοσίευση: Ιουνίου 15, 2015

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Παρουσίαση στο 5o e-GOVERNMENT FORUM 2015: Καλές πρακτικές – Μια bottom-up προσέγγιση"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator