Το 2017 φέρνει ένα νέο Δημόσιο - Ποιες αλλαγές έρχονται

0Έτος σαρωτικών αλλαγών είναι το 2017 για την Δημόσια Διοίκηση. Δεν είναι μόνο το νέο ενιαίο πλαίσιο κινητικότητας που αποτυπώθηκε σε νόμο και έρχεται να τεθεί σε εφαρμογή από το ερχόμενο έτος, αλλά και μια σειρά τομών που κινούνται προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του ελληνικού δημοσίου, με την aftodioikisi.gr να τις παρουσιάζει στο ρεπορτάζ της.

Αξιολόγηση

Περισσότερο στην αξιολόγηση δομών και προσφερόμενου έργου και λιγότερο στην αξιολόγηση υπαλλήλων συγκλίνει το νέο σύστημα που τίθεται προσεχώς για πρώτη φορά σε εφαρμογή και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Οι ατομικές αξιολογήσεις θα συμβάλουν -στο μέτρο που τους αναλογεί- στη γενικότερη αξιολόγηση της δομής.

Μέσω της αξιολόγησης το υπουργείο θα προσπαθήσει να εντοπίσει και να κατανοήσει όποιες αδυναμίες διαπιστωθούν στη λειτουργία των υπηρεσιών, με στόχο την αντιμετώπισή τους.

Το μοντέλο βασίζεται στη λεγόμενη «αξιολόγηση 360 μοιρών» – ίσως το καλύτερο σε θεωρητικό επίπεδο.

Πέντε είναι τα κριτήρια σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων από τους αξιολογητές:

α) γνώση του αντικειμένου,

β) επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον,

γ) δημιουργικότητα,

δ) υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά προς τους πολίτες,

ε) αποτελεσματικότητα.

Ο προϊστάμενος θα αξιολογείται από τους υφισταμένους του, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Η αξιολόγηση θα συνδεθεί με τη στοχοθεσία που θα τεθεί σε κάθε τμήμα ή διεύθυνση – διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος.

Προφανώς η αξιολόγηση δεν θα συνδέεται με απολύσεις. Άλλωστε το Δημόσιο έχει απεμπλακεί από όποιους «ποσοτικούς στόχους» συρρίκνωσης.

Βασικότερο κίνητρο θα είναι η προσμέτρηση της αξιολόγησης στην ανάληψη θέσεων ευθύνης.

Δύο αξιολογήσεις με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 θα σημάνουν την ταχύτερη, κατά ένα έτος, προαγωγή του υπαλλήλου.

Η θέση ευθύνης συνεπάγεται και επιμίσθιο, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Για το μέλλον, έχει καταγραφεί η σκέψη επιβράβευσης του επικεφαλής ενός θετικά αξιολογούμενου τμήματος με μπόνους μοριοδότησης.

Στους χαμηλά «βαθμολογούμενους» θα παρέχεται η δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης.

Κινητικότητα

Στο ερχόμενο έτος θα τεθεί επίσης σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο μετατάξεων στο Δημόσιο. Ένα πλαίσιο με πλήρως ανοιχτά δεδομένα και με αμιγώς εθελοντικά χαρακτηριστικά, βασική καινοτομία του οποίου είναι η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου να έχει πλήρη γνώση των προς κάλυψη θέσεων, οι οποίες, εν είδει προκήρυξης, θα αναρτώνται σε ειδική βάση δεδομένων

Κάθε μετακίνηση υπαλλήλου από μια υπηρεσία σε μια άλλη θα πραγματοποιείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση, εφόσον ο υπάλληλος πληροί τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα.

Κατ’ εξαίρεση, και μόνο εφόσον τεκμηριώνονται σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι μετακινήσεις θα υλοποιούνται μέσω αποσπάσεων διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις μήνες, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.

Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες του νέου συστήματος κινητικότητας είναι:

Πότε καταθέτουν οι υπηρεσίες αιτήματα για την κάλυψη θέσεων:
15 -31 Δεκεμβρίου
15-30 Απριλίου
15- 31 Αυγούστου

Πότε δημοσιεύονται οι προς κάλυψη θέσεις:
1η Φεβρουαρίου
1η Ιουνίου
1η Οκτωβρίου

Πότε υποβάλλουν οι υπάλληλοι τις αιτήσεις για τις μετατάξεις τους:
1 – 15 Φεβρουαρίου
1 – 15 Ιουνίου
1 – 15 Οκτωβρίου

Πότε αξιολογούνται τα αιτήματα των υπαλλήλων:
15 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου
15 Ιουνίου – 31 Ιουλίου
15 Οκτωβρίου – 30 Σεπτεμβρίου

Πότε υλοποιούνται οι μετατάξεις
1 Απριλίου – 15 Μαΐου
1 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου
1 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα είναι:

-Η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με την προκηρυσσόμενη θέση.

-Η αξιολόγησή τους.

-Η εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο.

-Κάθε στοιχείο από το προσωπικό τους μητρώο που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους για την προκηρυσσόμενη θέση.

Για όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες υπαλλήλων προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνέντευξης στο τελικό στάδιο πριν την ολοκλήρωση της μετάταξης.

Επιλογή προϊσταμένων

Το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων αναμένεται να ξεκινήσει το 2017 με την επιλογή των γενικών διευθυντών μετά τον προσδιορισμό των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Για να ξεκινήσει η επιλογή των προϊσταμένων ολοκληρώθηκε αρχικά η βαθμολογική κατάταξη με την τελευταία εκκρεμότητα της αναγνώρισης 7 ετών από τον ιδιωτικό τομέα. Θα ακολουθήσουν τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των γενικών διευθυντών και η επιλογή τους με το νέο σύστημα, που θα γίνει από το αρμόδιο συμβούλιο (ΕΙΣΕΠ: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων). Για την επιλογή τους θα ληφθεί υπόψη η μοριοδότηση σε τέσσερις ομάδες κριτηρίων:

α) τυπικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης,

β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης,

γ) αξιολόγηση και

δ) συνέντευξη.

Η επιλογή των γενικών διευθυντών αναμένεται μέχρι την άνοιξη και εντός του 2018 θα προχωρήσει η επιλογή διευθυντών και προϊσταμένων.

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

Με την επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων η κυβέρνηση επιθυμεί να δώσει το «εναρκτήριο λάκτισμα» για την πορεία της ουσιαστικής ανασυγκρότησης του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε περιγράψει ο πρώην υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης (νυν Επικρατείας) Χριστόφορος Βερναρδάκης, οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν εντός του 2017, στο ίδιο έτος θα ολοκληρωθεί η κατάρτιση του θεσμικού πλαισίου και το 2018 επιδιώκεται να υπογραφεί η πρώτη συλλογική σύμβαση.

Ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων θα ενταχθεί στις συλλογικές διαπραγματεύσεις: μισθολογικά ζητήματα, προσλήψεις, μετακινήσεις, έως και συνδικαλιστικές άδειες, μεταξύ άλλων.

Οι διαστάσεις αυτής της κυβερνητικής επιθυμίας επεκτείνονται και πέραν της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς επιχειρείται, με αυτόν τον τρόπο, να τεθεί ένα αντίβαρο στις απαιτήσεις των δανειστών για τα εργασιακά, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλαίσιο στο οποίο θα καταλήξουν κυβέρνηση και κρατικοί λειτουργοί, θα επιδιωχθεί να αποτελέσει «πιλότο» και για τον ιδιωτικό τομέα.

Να σημειωθεί ότι το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους ψηφίστηκε με καθυστέρηση στη χώρα μας, το 1999. Ωστόσο, ποτέ δεν εφαρμόστηκε.

Ψηφιακά οργανόγράμματα

Ψηφιακά οργανογράμματα σε όλο το μήκος και πλάτος της δημόσιας διοίκησης, καθώς και ψηφιακό υπηρεσιακό φάκελο για κάθε υπάλληλο προτίθεται να δημιουργήσει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στόχος, το σύνολο των δεδομένων να είναι στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τη διασφάλιση της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα – προφανώς, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι ανοιχτά.

Κάθε οργανόγραμμα υπηρεσίας και φορέα του ελληνικού Δημοσίου προβλέπεται να καταστεί προσβάσιμο στους πολίτες, με τη δημοσίευσή του στον ιστότοπο της υπηρεσίας, αλλά και στο opengov.gr, όπου θα βρίσκονται όλα τα οργανογράμματα συγκεντρωμένα.

Στόχος είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή εμπεριστατωμένης πληροφόρησης στον πολίτη για την εξυπηρέτησή του.

Η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους φορείς από τον Φεβρουάριο του 2017.

Με βάση τα νέα οργανογράμματα θα καταγραφούν οι ανάγκες και τα πλεονάσματα σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλο το Δημόσιο, ενώ στους νέους οργανισμούς θα στηριχθεί η εκκίνηση του συστήματος κινητικότητας.

Στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ξεκινήσει η προεργασία για τη διαμόρφωση νέου κλαδολογίου όπου θα πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις και καταργήσεις κλάδων και ειδικοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή εργασίας στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επεξεργάζεται το σχέδιο κατάργησης και συγχώνευσης 1.040 κλάδων από το σύνολο των 1.440 περίπου.

Ψηφιακή υπογραφή

Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, η αποτύπωση των οργανογραμμάτων σε διαδικτυακή εφαρμογή αλλά και η ενίσχυση των ηλεκτρονικών εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τη σχέση πολίτη – κράτους και να εξοικονομήσουν τεράστια ποσά.

Μόνο από την ψηφιακή διακίνηση εγγράφων αναμένεται να εξοικονομήσει για τα έτη 2017-2018 περίπου 800 εκατ. ευρώ από την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων, δηλαδή 400 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Η κυβέρνηση προωθεί μετ’ επιτάσεως αυτή την πρόβλεψη κρίνοντάς την ως αναγκαία στον στόχο που έχει θέση για
Εξοικονόμηση κόστους και ανθρωποωρών εργασίας
Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και
Δημόσια διοίκηση πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Έλεγχος σε όλα τα δικαιολογητικά

Υποχρεωτικό αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας σε όλα τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλλει ο υποψήφιος προς διορισμό υπάλληλος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη, αλλά και στους υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους, προβλέπει με το νέο νόμο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι μέσα σε τρεις μήνες μετά τον διορισμό των νεοπροσλαμβανομένων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης, ενώ για το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού πρέπει να υλοποιηθεί σε έναν χρόνο από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή μέχρι τα τέλη του 2017.Δημοσίευση: Ιανουαρίου 02, 2017

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Το 2017 φέρνει ένα νέο Δημόσιο - Ποιες αλλαγές έρχονται"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator