Τα αιτήματα των αγροτών προς τον Τσίπρα για να ανοίξουν τα μπλόκα

0


Οι προτάσεις που κατέθεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή στο Μαξίμου. Αναλυτικά όλα τα αιτήματα σε ασφαλιστικό και φορολογικό

news247

Αιτήματα και προτάσεις με βασικό κριτήριο την αυστηροποίηση του όρου «κατ’ επάγγελμα αγρότης» από το 35% που είναι σήμερα, βάσει του Ν. 3874/2010 σε 51% τουλάχιστον, του ετήσιου συνολικού εισοδήματος, κατέθεσε στο Μαξίμου η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών, Κτηνοτρόφων, Αλιέων, Νέων αγροτών και Ανθοπαραγωγών, ενώ οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και η κυβέρνηση ετοιμάζει αντιπρόταση προς εκτόνωση της έντασης.

Στόχος, όπως τονίζεται στο σχετικό υπόμνημα που επιδόθηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, κατόπιν της κυβερνητικής πρόσκλησης σε διάλογο και θα δοθεί και στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, είναι η συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας των αγροτών (5 δις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων + 2 δις κατανάλωση στην ενδοχώρα με παράλληλη αύξηση του αγροτουρισμού) και η επιβίωση των 120 εμπλεκομένων επαγγελμάτων, που άμεσα ή έμμεσα αποκτούν εισόδημα από τον Πρωτογενή τομέα.

Ειδικότερα η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή κατέθεσε τις εξής προτάσεις και αιτήματα, διαμηνύοντας ότι αναμένει απαντήσεις σε 48 ώρες και εν συνεχεία θα αποφασίσει για τη στάση της:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

1. Διατήρηση του ΟΓΑ σε αυτόνομο πυλώνα κύριας ασφάλισης των αγροτών (αριθμός ασφαλισμένων εώς σήμερα 612.778 ενώ οι δηλώσεις ΟΣΔΕ είναι 730.000).

2. Κάθετη διοικητική και οικονομική διάκριση του ΟΓΑ σε 2 ταμεία.

Α) Ταμείο Ασφάλισης Αγροτών στο οποίο θα ενταχθούν οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που προκύπτουν μετά την καθιέρωση της πρόσθετης ασφάλισης (Ν.2458/1997 – κόστος 610 εκ. ευρώ κατ/έτος).

Β) Ταμείο Προνοιακής Ασφάλισης στο οποίο θα ενταχθούν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων σήμερα στον ΟΓΑ.

3. Διατήρηση των 7 κατηγοριών ασφάλισης που υπάρχουν σήμερα για τους «επαγγελματίες αγρότες» με τις τιμές ασφαλιστικής εισφοράς που ισχύουν σήμερα και ενισχύουν το ταμείο με την υπάρχουσα αναπροσαρμογή που προκύπτει από την αλλαγή κατηγορίας. Δηλαδή 12% επιπλέον έσοδα ανά τριετία στο ταμείο.

4. Εισροή εσόδων σε ποσοστό 10% από την καταγραφή των περίπου 300.000 οικονομικών μεταναστών με δυνατότητα ασφάλισης τους, στον Ο.Γ.Α. (Εργόσημο). Εκτίμηση εισροών: 100 εκ/έτος

5. Απόδοση ισόποσων ασφαλιστικών εισφορών στο Τ.Α.Α. εκ μέρους όσων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης θα εξακολουθούν να έχουν γεωργικό εισόδημα είτε απ’ ευθείας ως ασφαλιστικές εισφορές Τ.Α.Α., είτε μέσω αυξημένου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας πέραν του 13% που ισχύει για τους «επαγγελματίες αγρότες». Το ποσό που αναλογεί στο πέραν του 13% ποσοστού αποδίδεται στο Τ.Α.Α.

6. Εφαρμογή ως το 2020 (συμβατή με νέα ΚΑΠ 2014-2020) του ως άνω συστήματος και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης μετά το τέλος της πενταετίας για την οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού ταμείου Τ.Α.Α. καθώς και λήψη διορθωτικών μέτρων αν αποδειχθεί ότι απαιτούνται.

7. Κίνητρα ένταξης νέων ασφαλιζόμενων στο ΟΓΑ

8. Δικαίωμα σύνταξης χηρείας και στην Ελληνίδα αγρότισσα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

- Να συνεχιστεί και για τα επόμενα έτη η εφαρμογή του Ν. 4172/2013 άρθρο 29 παρ. 3 (τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση, φορολογούνται με συντελεστή 13%) για τους «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες».

- Να υπάρχει αφορολόγητο ποσό ύψους 12.000 ευρώ για τους “κατά κύριο επάγγελμα αγρότες”, για το εισόδημα που προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα (παρ. στ, άρθρο 2 Ν. 3874/2010) καθώς και 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

- Εξάλλου, στην οικογενειακή εκμετάλλευση εργάζεται καθημερινά, ο (η) σύζυγος και πολλές φορές εποχιακά και τα παιδιά αυτών, για να καλύψουν τις φοιτητικές τους δαπάνες και άλλα. Επ’ αυτού δε μπορεί να εκδοθεί “παραστατικό εξόδου”. Επίσης δεν υπάρχουν αποσβέσεις για τον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, κτηριακές εγκαταστάσεις, γεωργοκτηνοτροφικές και αλιευτικές υποδομές, καθώς και η κατοχή γης, η οποία μάλιστα καταβάλει και ΕΝΦΙΑ.

- Κατάργηση των κριτηρίων διαβίωσης

- Συμψηφισμός Φ.Π.Α.

- Κατάργηση της τροπολογίας Βαλαβάνη Ν. 4328 αρ. 2 παρ. 1 της 14/5/2015 (όπου φορολογούνται ενιαία και συνδεδεμένη ενίσχυση, γεωργοπεριβαλλοντολογικά προγράμματα, Σχέδια Βελτίωσης κλπ)

Να παραμείνει η προκαταβολή επόμενου έτους στο 27,5% λόγω απαιτήσεων ρευστότητας των δραστηριοτήτων μας στον Πρωτογενή τομέα.

Ως ισοδύναμα:

- Με την εφαρμογή του Ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2014, ήδη οι αγρότες πληρώνουν επιπλέον 440 εκ. Ευρώ, από τον προηγούμενο φορολογικό Ν. 2238 που εφαρμόστηκε τα τελευταία 25 έτη.

Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή στο υπόμνημα της:

"Με το Ν. 4172/2013 καταπολεμάται:

- Η φοροδιαφυγή, με την έκδοση Τιμολογίων που ζητά ο παραγωγός - αγρότης, για την αγροτική του δραστηριότητα (έσοδα- έξοδα).

- Η φοροδιαφυγή, μέσω έκδοσης πλαστών Τιμολογίων από μεγαλέμπορους, επωφελούμενοι τον Φ.Π.Α. εις βάρος του Κράτους.

- Και το πιο σημαντικό απ’ όλα, είναι ότι: Ο πρωτογενής τομέας συντηρεί τουλάχιστον 120 επαγγέλματα, καθώς και την εγχώρια βιομηχανία - βιοτεχνία, μέσω αγοράς εφοδίων και μεταποίησης - τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, με τα εξής

θετικά επακόλουθα:

1. Εισρέουν έσοδα στο Κράτος

2. Δημιουργεί και συντηρεί θέσεις εργασίας

3. Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ο.Γ.Α. και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων

4. Κρατιούνται οι Περιφερειακές πόλεις ζωντανές, αποφεύγεται η ερήμωση της υπαίθρου, με κοινωνικά αλλά και Εθνικά επακόλουθα καθώς και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τελικά, από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι οι αγρότες πλήρωσαν ήδη προκαταβολικά το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 για το φορολογικό έτος 2014, με επιπλέον 680 εκ. Ευρώ (440 από αλλαγή συντελεστή φορολόγησης + 260 από τον Νόμο Βαλαβάνη: 4328/14-5-2015)."
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια για όλους.

2. Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος για μειωμένο φόρο κατανάλωσης πετρελαίου στους «επαγγελματίες αγρότες» με χρήση δεικτών κατανάλωσής του, ανά είδος καλλιέργειας και ανά στρέμμα.

3. Για την ίδια κατηγορία «επαγγελματιών αγροτών» μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση.

4. Αυστηρός έλεγχος εκ μέρους του κράτους στις εναρμονισμένες πρακτικές που αναπτύσσονται σε βάρος των αγροτών στον τομέα των εφοδίων και στον τομέα εμπορίας- διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.

5. Ετήσιο χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων – αποζημιώσεων, που θα τηρείται εκ μέρους των Οργανισμών του ΥΠΑΑΤ. (ΕΛΓΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ)

6. Άμεση προκήρυξη των μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων μείωσης του κόστους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

7. Άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών προσδιορισμού των οριστικών ατομικών δικαιωμάτων καθώς και ολοκλήρωση της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης 2015.

8. Άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην έκδοση και θεώρηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών και η τελική εξάλειψή τους.

9. Ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων

10. Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα

11. Καμία επιμήκυνση διάρκειας του φρέσκου γάλακτος, πλέον των 7 ημερών

12. Ακύρωση του μέτρου επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών- Κτηνοτρόφων – Αλιέων Ελλάδας εκπροσωπεί τις εξής κινήσεις και μπλόκα:

Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών (Γκόντιας Χρήστος)

Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)

Πανελλαδική Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών

Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.)

Βιολογικές Λαϊκές Αγορές

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Θεμάτων (ΠΣΑΘ)

Συντονιστικό Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Μπλόκο Κοκκινογείων Δράμας (Αβραάμ Γιάννης)

Μπλόκο Τελωνείο Εξοχής Δράμας (Κασθίδης Βασίλης)

Μπλόκο Τελωνείου Δοϊράνης (Συμεοφορίδης Αλέκος)

Μπλόκο Κερδυλίων (Παναγής Γιάννης)

Μπλόκο Παγγαίου (Αράπογλου Τρύφων)

Μπλόκο Θήβας (Χατζηδούρος Ηλίας)

Μπλόκο Μπράλου (Μελάκος Βασίλης)

Μπλόκο Χαλκηδόνας (Μυλωνάς Θεόδωρος)

Μπλόκο Κατερίνης (Χαρισόπουλος Γιώργος)

Μπλόκο Αερογέφυρας Κατερίνης (Βάγιας Χρήστος)

Μπλόκο Χρυσούπολης Καβάλας (Καλπακίδης Θέμις)

Μπλόκο Ορεστιάδας Έβρου

Μπλόκο Ξάνθης

Μπλόκο Ευζώνων (Τζιμέρκας Σάκης)

Μπλόκο Δερβενίου Θες/νίκης (Χατζητομάρης Θεόδωρος)

Μπλόκο Κομποτίου Άρτας (Κύρκας Κων/νος)

Μπλόκο Γιαννιτσών (Σιδηρόπουλος)

Μπλόκο Δομοκού (Σόρκος Κων/νος)

Μπλόκο Πολυμήλου Κοζάνης (Μακρυγιάννης Μενέλαος)

Μπλόκο Ανθήλης

Μπλόκο Κομοτηνής (Κυριαζίδης Νίκος)

Μπλόκο Ιάσμου Ροδόπης

Μπλόκο Τελωνείου Έβρου (Αλεξανδρίδης Κώστας)

Μπλόκο Κουτσοπεδίου Αργολίδας (Πεβερέτος Τάκης)

Μπλόκο Ρεθύμνου (Πατεράκης Μανώλης)

Μπλόκο Αιγινίου (Καρακασίδης Γιάννης)

Μπλόκο Αεροδρομίου Μακεδονίας (Γαλανόπουλος)

Μπλόκο Αρχάνες Ηρακλείου (Χειλατζάκης Μύρων
Τα αιτήματα των αλιέων

Εξειδικευμένες προτάσεις και αιτήματα κατέθεσε η Συντονιστική Επιτροπή εκ μέρους των αλιέων που εκπροσωπεί

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

1) Η φορολόγηση των συνεκμεταλλεύσεων, κάτω των 10 κοχ, να είναι ισότιμη με αυτή των άλλων αλιέων, που είναι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς στο 13% αντί του 26% που είναι σήμερα.

2) Οι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς να τυγχάνουν και των απαλλαγών φορολογιών και άλλων ( π.χ. αφορολόγητο πετρέλαιο, απαλλακτικό Φ.Π.Α.).

3) Οι νεοεισερχόμενοι αλιείς τα πρώτα δυο χρόνια να απαλλάσσονται από φορολογικές υποχρεώσεις , ώστε να μπορούν να βοηθηθούν στο ξεκίνημα της νέας τους δραστηριότητας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Οι αλιεργάτες να ασφαλίζονται όπως οι εργάτες γης, με εργόσημο, και όχι με το σημερινό καθεστώς στο οποίο ασφαλίζονται με τον μήνα. Διότι ένα αλιευτικό σκάφος λόγω των καιρικών συνθηκών δεν εργάζεται ολόκληρο τον μήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1) Άμεσες αποζημιώσεις στους κατά κύριο επάγγελμα αλιείς για καταστροφές από θηλαστικά (δελφίνια, φώκιες κ.α.) στα δύχτια παραγάδια όπως επίσης και από φυσικές καταστροφές .

2) Να ενταχθεί στο ΕΠΑλθ 2014-2020 η αντικατάσταση σκάφους στους κατά κύριο επάγγελμα αλιείς, και αποκλειστικά στους παράκτιους αλιείς, για να έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στον αλιευτικό τουρισμό, καθώς σήμερα είναι

δύσκολο με τα συγκεκριμένα αλιευτικά να μπορέσουν να το πραγματοποιήσουν.

3) Εντατικότεροι έλεγχοι στις ιχθυαγορές-λιανικό εμπόριο για τις παράνομες Ελληνοποιήσεις αλιευμάτων

3) Να αλλαχθούν τα κριτήρια και η μοριοδότηση για την αλιεία BFT (ερυθρού τόνου) ώστε να δοθούν περισσότερες άδειες στα αλιευτικά σκάφη .

4) Να δίνονται άμεσα οι επιδοτήσεις στους κατά κύριο επάγγελμα αλιείς για εκσυγχρονισμό κ.α. διότι πραγματοποιούνται με ιδία κεφάλαια. Όπως επίσης να υπάρξει και άμεση πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα .

5) Να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στην ερασιτεχνική αλιεία και να επιβάλλονται μεγαλύτερες ποινές, ώστε να αποφευχθεί και να παταχθεί το παράνομο εμπόριο και κατά συνέπεια η μεγάλη φοροδιαφυγή που προκαλείται από αυτό.

Οι αλιευτικοί φορείς που υπογράφουν τα αιτήματα:

Αλιευτικός Σύλλογος Βόλου (Ξηραδάκης Χρήστος)

Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Κατερίνης (Μέγκας Γιάννης)

Αλιευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Διβάνης Αντώνης)

Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Θερμαϊκού

Αλιευτικός Σύλλογος Καλαμαριάς

Αλιευτικός Σύλλογος Νοτίου Πηλίου (Λάντζα Άσπα)

Επαγγελματικός Αλιευτικός Σύλλογος «Η Νέα Μάκρη»

Επαγγελματικός Αλιευτικός Σύλλογος Ραφήνας

Επαγγελματικός Αλιευτικός Σύλλογος Αρτέμιδος Σπάτων

Αλιευτικός Σύλλογος Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Βόλβης

Αλιευτικός Σύλλογος Σιθωνίας

Αλιευτικός Σύλλογος Χαλάστρας

Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Αριστοτέλη

Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Θερμαϊκού
Δημοσίευση: Φεβρουαρίου 15, 2016

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Τα αιτήματα των αγροτών προς τον Τσίπρα για να ανοίξουν τα μπλόκα"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator