ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΕ (ΜΕΡΟΣ Α’)

0


Το θέμα αυτό σε συνδυασμό με την περιφερειακή αγορά Κορίνθου, είναι στενά συνδεδεμένο με την κορινθιακή αγροτική κοινωνία και την πορεία όλων των παραγομένων προϊόντων του νομού μας και όχι μόνο. 

Όμως η ανάδειξη και η αναμόχλευση του θέματος ενοχλεί και ανησυχεί μια "Συνομοταξία Κορινθιακών παραγόντων" που εμπλέκονται και διαπλέκονται σε αυτές. Η δημιουργία των δυο αυτών μονάδων ήταν πολιτική κίνηση έργο προσφοράς προς τους Κορίνθιους αγρότες του κορίνθιου υπουργού Γεωργίας ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΤΑΚΗ την 10ετια 1981-1990. 

Ο στόχος και ο προορισμός των μονάδων αυτών ήταν η τυποποίηση-μεταποίηση-προώθηση και εξαγωγή όλων των παραγομένων προϊόντων του νομού και όχι μόνο. 

Ήταν ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που αν ΤΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ και ΤΑ ΠΙΡΑΝΧΑΣ του Κορινθιακού αγροτικού χώρου και όχι μόνο επέτρεπαν να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν, ουδεμία οικονομική κρίση θα επηρέαζε την κορινθιακή αγροτική κοινωνία. 

Το υπουργείο Γεωργίας εκχώρησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Κορινθίας ΑΕ 60% στις 5 ενώσεις του νομού πλην της Νεμέας. Από 12 % έκαστη. ΑΤΕ ως χρηματοδότης-συμμέτοχος είχε το 40%. 

Από πληροφορίες λέγεται ότι την εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη της ανάπτυξης του έργου είχαν ο ΓΕΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ πολιτικός μηχανικός από το Ξυλόκαστρο και ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ως μηχανολόγος. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το έργο όπου απαιτούντο 150 εκατομμύρια δραχμές για την ολοκλήρωση του, στο νομαρχιακό συμβούλιο που παρίσταντο και οι 5 πρόεδροι των ενώσεων-μετόχων ερίφθη η πρόταση από ΒΛΑΣΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟ ΝΣ να πάρουν δάνειο από την ΑΤΕ οι ενώσεις 30 εκατομμύρια δραχμές έκαστη για να τελειώσει το έργο και να λειτουργήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Άπαντες συμφώνησαν στην πρόταση Βασιλάκου αλλά ουδείς ενεργοποιήθηκε για να υλοποιήσει την απόφαση αυτή. Είναι έτσι κ. Βασιλάκο η όχι? 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Κορίνθιας ΑΕ Ιάσων Ανδρικόπουλος επέλεξε την δανειοδότηση της εταιρίας από την ΑΤΕ αφού προηγουμένως ανέθεσε σε ανεξάρτητο χρηματοπιστωτικό οργανισμό την εκτίμηση της αξίας των μετοχών της Κορινθία ΑΕ. 

Έχει αναδειχτεί χωρίς ποτέ να αντικρουστεί η να διαψευστεί ότι η άξια της εταιρίας κατά την εκτίμηση των εκτιμητών ήταν 2 δις δραχμές. 

Το στοιχείο αυτό πρέπει να βρίσκεται στον φάκελο της εταιρίας. Στη φάση αυτή ακολούθησε η προσωπική επιστολή του διοικητή της ΑΤΕ κκ. ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ με αριθμό πρωτ. 114/24/1/1991 με αποδέκτες τα μέλη των ΔΣ των 5 ενώσεων - μετόχων Δερβενίου Ξυλοκάστρου Κιάτου Βόχας Κορίνθου. Είναι έτσι κύριοι των ενώσεων η όχι? 

Ούτε λίγο ούτε πολύ τους γνωρίζει τα κάτωθι: "Κύριοι στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής το ΔΣ της ΑΤΕ αποφάσισε την εκποίηση των μετοχών και μεριδίων της τράπεζας στις κοινοπραξίες και στις θυγατρικές. Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής η ΑΤΕ πρόκειται να εκποιήσει το μερίδιο της -μετοχές της στην εταιρία, αξιοποίησης αγροτικής παραγωγής νομού Κορινθίας Κορινθία ΑΕ, στην οποία η οργάνωση σας είναι από τους κυρίους μετόχους. Η διοίκηση της ΑΤΕ εκτιμώντας την πολυετή αρμονική συνεργασία με την Τράπεζα σε όλους τους τομείς αισθάνεται την υποχρέωση να εκδηλώσει την προτίμηση της προς την οργάνωση σας ,εάν βέβαια και σεις ενδιαφέρεσθε για την αγορά του μεριδίου των μετοχών της ΑΤΕ. 

Εφ όσον ενδιαφέρεσθε για την αγορά αυτή πρέπει να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας έγγραφα το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τις 10/2/1991. 

Εκπληκτική και άκρως ενδιαφέρουσα η πρόταση Κεφαλογιάννη για τα Κορινθιακά Αγροτικά Συμφέροντα. 

Για πρώτη φορά έρχεται στο φως της δημοσιότητας η είδηση ότι η ΑΤΕ παρά το γεγονός ότι γνωρίζει την οικονομική κατάσταση της Κορινθίας ΑΕ και των Ενώσεων προσέφερε - προτίμησε την πώληση των μετοχών της στις ενώσεις. Μοναδικό ντοκουμέντο! 

Επειδή η Κορινθία ΑΕ ήταν ένα καθαρά αγροτικό εργαλείο μοναδικό στην προώθηση των αγροτικών συμφερόντων του νομού αξίας 2 δις . 

Με αξία των μετοχών εκάστης ένωσης 240 εκατομμύρια δραχμές. Επειδή ως έργο ήταν μια άκρως πολιτική του κορίνθιου ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΤΑΚΗ προς τους κορίνθιους αγρότες. 

Επειδή η αδράνεια των πέντε προέδρων των ενώσεων στην πρόταση Βασιλάκου για δανειοδότηση από την ΑΤΕ συνδυαζόμενη με την υποτίμηση και απαξίωση της πρότασης Κεφαλογιάννη για να περιέλθει το σύνολο των μετοχών της εταιρίας στα χέρια των αγροτών του νομού Κορινθίας ήταν ο καταλύτης των εξελίξεων. Και επειδή η ένωση Ξυλοκάστρου 8 μήνες μετά την λήξη της προθεσμίας της πρότασης Κεφαλογιάννη επελέχθη και περιέργως ενεργοποιήθηκε κάνοντας 4 γενικές συνελεύσεις των μελών της με κύριο θέμα την πώληση των μετοχών της στην Κορινθία ΑΕ το 12% στην ΑΤΕ εν αγνοία των άλλων ενώσεων μετόχων. Με παρουσία σε αυτές του στελέχους της ΑΤΕ κ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ο όποιος 

στη συνέχεια εξελίχτηκε πρόεδρος της εκκαθαριστικής επιτροπής που "σαλαμοποίησε και εκποίησε την εταιρία". 

Επειδή από τα γεγονότα που ακλούθησαν σε ότι αφορά τον ρόλο της ένωσης Ξυλοκάστρου καταδεικνύεται και διαπιστώνεται ότι στο θέμα Κορινθία ΑΕ έχει στηθεί ένα παρασκήνιο, ένα πάρτι, ένα φαγοπότι που μόνο οι κορίνθιοι αγρότες δεν ωφελήθηκαν. 

Είναι προσωπικό δεδομένο και απόρρητο να πληροφορηθεί η κορινθιακή κοινωνία πόσα εισέπραξαν μελετητές-υπεύθυνοι του δημοσίου αυτού έργου και οι εκκαθαριστές της ΑΤΕ? 

Πόσα εισέπραξε η ΑΤΕ από την εκποίηση της εταιρίας? 

Ο εκκαθαριστής της ΑΤΕ ΑΔΑΛΑΚΗΣ στην ένορκη κατάθεση του προς τον εισαγγελέα Κορίνθου 6/11/2007 κατέθεσε ότι το 1996-2002 εκπληστηριάσθησαν τα περιουσιακά στοιχεία της Κορινθίας ΑΕ (Διαμελίσατε τα ιμάτια της εταιρίας σε 6 χρόνια). 

Και ο πρόεδρος της ένωσης Ξυλοκάστρου κ. ΓΚΟΛΙΑΣ ως μέτοχος του 12%,καταθετη 19/6/2007 5 χρόνια μετά το πέρας της εκποίησης-εκκαθάρισης 

ότι "δεν έχει γνωστοποιηθεί στην ένωση ότι περατώθηκε η εκκαθάριση της Κορίνθιας ΑΕ. Σύμφωνα με τον νόμο και την δεοντολογία δεν θα έπρεπε οι εκκαθαριστές της ΑΤΕ να έχουν ενημερώσει για το οικονομικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης? 

Απάντηση σε αυτό ίσως δώσει η δικαστική διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Ο κ. ΓΚΟΛΙΑΣ καταθέτει στον εισαγγελέα και άλλα εξόχως ενδιαφέροντα. 

Η συνέχεια σε επόμενο σχόλιο. 

Εξυπακούεται ότι το κείμενο αυτό εκτίθεται σε αντιπαράθεση αντίκρουση διάψευση και κατά την εκτίμηση του σχολιαστή αποτελεί πρόσκληση διάλογου προς όλα τα κορινθιακά ΜΜΕ. 

ΜΕΛΙΣΣΙ 

22/9/2012 

ΣΙΩΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Δημοσίευση: Σεπτεμβρίου 22, 2012

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΕ (ΜΕΡΟΣ Α’) "

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator