ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΡΟΥΣ – OI ATΙΜΩΡΗΤΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ

0Η αναθέρμανση της συζήτησης για το έργο του λιμανιού του Άστρους επιβάλλει για όσους γνωρίζουν το θέμα να φωτίσουν άγνωστες πτυχές για να λάμψει επιτέλους η πολλαπλώς κακοποιημένη αλήθεια!

Το Λιμάνι του Άστρους είναι ένα έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013 και το οποίο στη συνέχεια απεντάχθηκε.

Η εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα «νομιμότητα» θα ήταν η καταλληλότερη παράθεση του!

Ας συνθέσουμε τα κομμάτια του παζλ !

Για την κατασκευή του διενεργήθηκαν τρεις διαγωνισμοί. Στις 16/10/2012,στις 31/10/2012 και στις 22/11/2012. Λόγω της απεργίας τότε των μηχανικών και της γενικής κατεύθυνσης που είχε δώσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δεν προσήλθε καμία εργοληπτική εταιρεία να δώσει προσφορά γνωστού όντος ότι τα τεύχη δημοπράτησης είχαν λάβει 37 εταιρείες .

Αν και γνώριζε η τότε Περιφερειακή Αρχή ότι υπάρχει απεργία εν τούτοις προχώρησε σε τρεις απανωτές δημοπρασίες και τελικά ο διαγωνισμός προέκυψε «άγονος».

Για να περάσει στη συνέχεια στη διαδικασία της πρόσκλησης με διαπραγμάτευση. Έτσι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έγγραφο της στις 12.12.2012 προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου ζήτησε αυτό , επικαλούμενη τον περιορισμένο χρόνο για ολοκλήρωση του έργου.

Στο σημείο αυτό ας τονισθεί ότι όλα τα έργα του ΕΣΠΑ είχαν χρονικό ορίζοντα για την περάτωση τους μέχρι τις 31.12.2015. Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου ήταν 24 μήνες. Άρα δεν υπήρχε λόγος τόσης σπουδής και τόσης βιασύνης.

Κάποιοι όμως έβλεπαν προυπολογισμούς και «γυάλιζε» το μάτι τους!

Στη συνέχεια δόθηκε η έγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και η τότε Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε για την ανάδειξη μειοδότη με την διαδικασία του άρθρου 125 του Ν.3669/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012 , δηλαδή στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση.

Αυτό όμως απαιτούσε αλλαγή των υπαρχόντων τευχών δημοπράτησης από την αναθέτουσα αρχή πράγμα το οποίο δεν συνέβη.

Κατόπιν με την 153/20.02.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας εγκρίθηκε η δημοπράτηση της εργολαβίας. Τότε πολλά τακτικά μέλη της οικονομικής επιτροπής για διάφορους λόγους δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση τότε γιατί ασφαλώς γνώριζαν ότι κάτι δεν πάει καλά με την όλη διαδικασία.

Εν συνεχεία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας κάλεσε 9 εργοληπτικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό χωρίς όμως διαφανή και σαφή αιτιολόγηση, δηλαδή γιατί από τους 37 επελέγησαν μόνον οι εν λόγω. Και στις 3-4-2013 ανακηρύχθηκε η εταιρεία Αρχιμήδης ΑΤΕ ανάδοχος με έκπτωση 12,11%.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί τι εκπτώσεις έδωσαν οι άλλες εταιρείες από τις 7 !!!

Αρχίζουμε , τα «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 9,2 %, η «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ » 8,77% , η «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ » 11,12%, η «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» 8%, η «ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ 5%, η «ΗΛΙΟΧΩΡΑ» θυγατρική της ΤΕΡΝΑ 3% και τέλος η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ »14% η οποία αποκλείστηκε αυτοστιγμή γιατί δεν είχε όπως θα έπρεπε τα χαρτιά της !!!

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον Νόμο Σουφλιά για να «πάρει» ένας εργολάβος έργο, θα πρέπει η ελάχιστη έκπτωση που οφείλει να δώσει είναι 12% καταλαβαίνει κανείς ότι όλοι αυτοί που έδωσαν κάτω από 12 % είχαν κοπεί «από χέρι»!

Οι υποτιθέμενοι 7 εκλεκτοί της τελικής επιλογής απλά έβαλαν πλάτη για να πάρει το έργο ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ !

Έτσι για να δείτε πως γίνονται οι «δουλειές» !!!!

Στο μεγάλο αυτό θέμα του Λιμανιού του Άστρους πέραν των προαναφερθέντων το σημαντικότερο είναι ότι όλες οι πράξεις, δηλαδή διενέργεια του διαγωνισμού , έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση δημοπράτησης, κλπ πραγματοποιήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας που είναι το νόμιμο.

Και υπήρχε έγγραφο του Υπουργείου που το όριζε με επαρκή σαφήνεια αυτό!

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μόνον τεχνική υποστήριξη έπρεπε να δώσει στον Δήμο αφού δεν διέθετε τεχνική επάρκεια. Αυτό προκύπτει και από την υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση.

Ετσι υπήρξε μία διαδικασία έξω από τις συνήθεις , αφού μετά από τρεις πρόδηλες άγονες δημοπρασίες λόγω της απεργίας επιλέχθηκε τελικά ο αναφερθείς τρόπος .

Γιατί έπρεπε να γίνουν όλα βιαστικά στην αρχή και με τόση πρεμούρα αφού από τότε στις 12.12.2012 που έγινε η τελευταία άγονη προσπάθεια μέχρι τις 3-4-2013 και χωρίς καμία αλλαγή στα τεύχη πέρασε τόσος χρόνος μέχρι τις 3 Απριλίου του 2013 που ψηφίστηκε η προέγκριση και δη όταν το συμφωνητικό με τον Αρχιμήδη υπογράφηκε ακόμη αργότερα στις 14.6.2013.

Αφού ο συμβατικός χρόνος του έργου δηλαδή οι 24 μήνες που έληγε στις 31.12.2015 , ήταν υπεραρκετός ώστε να μην ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έκανε έλεγχο στην όλη διαδικασία και εντόπισε επακριβώς όλες τις παράτυπες και παράνομες διαδικασίες σε πολυσέλιδο έγγραφο της.

Τελικά το έργο απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ και έγινε καταλογισμός για ποσόν 3.800.000 ευρώ !!!!

Αξίζει δε ακόμη να σημειωθεί ότι όταν ξεκίνησε το έργο και ενώ η μελέτη καθόριζε ότι τα υλικά θεμελίωσης της προβλήτας θα ήταν υλικά θραυστά λατομείου , ο ανάδοχος εν τούτοις χρησιμοποιούσε από κοντινό δανειοθάλαμο ακατάληλα αργιλώδη υλικά παλιού σκουποδότοπου για να να χρησιμοποιήσει ως υλικά θεμελίωσης !!!!

Αν είναι δυνατόν! Και όμως το λιμάνι του Αστρους θεμελιώθηκε σε κοκκινόχωμα χωρίς κανέναν έλεγχο από την αναθέτουσα τότε Περιφερειακή Αρχή !

Αυτή είναι η μικρή πονεμένη ιστορία αυτού του λιμανιού !

Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή οφείλει άμεσα να ανοίξει όλα αυτά τα νεφελώδη δημιουργήματα των πρώην ! Δεν ξέρω αν θέλει αλλά σίγουρα μπορεί! Αυτά και άλλα πολλά ακόμη !

Είναι πολλά τα λιμάνια …….Άρη !!!!!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δημοσίευση: Ιουνίου 21, 2021

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΡΟΥΣ – OI ATΙΜΩΡΗΤΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator