ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

0ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από την πρόσκληση που λάβαμε από τον Δήμο Κορινθίων για την εκδήλωση της 31-7-2020 για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (παρά τον ελάχιστο χρόνο που υπήρχε) και αφού λάβαμε υπόψη:

  1. τον μεγάλο όγκο υπογραφών (ξεπερνούν τις 4000) που έχουν συγκεντρωθεί κατά το εγγύς παρελθόν για την λειτουργία της μετρικής γραμμής ΣΠΑΠ-ΟΣΕ ως ελαφρού τραίνου-τράμ (ενδεικτικά η πρόταση της Επιτροπής κατοίκων της Κορίνθιας 2011 για επαναλειτουργία της μετρικής Γραμμής),
  2. τις εισηγήσεις των καθηγητών του Πολυτεχνείου κκ Σαρηγιάννη και Βλαστού των ετών 2003 και 2008,
  3. την πρόταση του ΤΕΕ Πελοποννήσου το έτος 1999,
  4. την αίτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για να κηρυχθεί διατηρητέα η μετρική σιδηροδρομική υποδομή στην παραλία Κορινθία, συμπεριλαμβανομένων των Σιδηροδρομικών σταθμών ΣΠΑΠ,
  5. την τρομακτική ταλαιπωρία του καταναλωτικού επιβατικού κοινού από τα ΜΜΕ που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο λόγω των καθυστερήσεων,
  6. το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των οδικών μέσων μεταφοράς σε σχέση τα σιδηροδρομικά μέσα μεταφοράς,
  7. τις ανάγκες της Κορινθίας να παράγει άμεσα τουριστικό προϊόν,
  8. την αδήριτη ανάγκη να προστατεύεται η πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και τέλος
  9. το γεγονός ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο σε δημοτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιφέρειας πρέπει να έχουν ως οδηγό την προστασία των συμφερόντων των πολιτών και όχι την εξυπηρέτηση συμφερόντων μικρών ομάδων,

καταθέσαμε την παρακάτω πρόταση μας:

1. Όπως πιθανόν γνωρίζετε το έτος 2021 έχει κηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμου. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ θα προκρίνει σχέδια υλοποίησης/ενεργοποίησης σιδηροδρομικών δικτύων (υπαρχόντων και σε σχεδιασμό).

2. Η παραλία Κορινθία από το Λουτράκι μέχρι το Δερβένι έχει την τύχη να διαθέτει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο πολύ χαμηλής όχλησης το οποίο συνδέει όλους τους οικιστικούς πόλους της περιοχής.

3. Στη βάση αυτή και με δεδομένο ότι ο σιδηρόδρομος αποτελεί το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο τόσο λόγω του χώρου που καταλαμβάνει όσο και της χαμηλής κατανάλωσης, ακόμα και όταν είναι ντιζελοκινητο, επιβάλλεται να ενεργοποιηθεί ο δήμος Κορινθίων για την αναβίωση και επαναλειτουργία της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής ΣΠΑΠ της παράλιας Κορινθίας που αποτελεί τμήμα του μεγάλου σιδηροδρομικού έργου του Τρικούπη. Το δίκτυο αυτό προσφέρεται για άμεση αξιοποίηση, μεικτή, δηλαδή επιβατική και τουριστική κατά το παράδειγμα των Albula και Βernina Express της Ελβετίας. Η επαναλειτουργία αυτή θα αποτελέσει πραγματικά πραγματική συνεισφορά στην βιώσιμη αστική κινητικότητα του δήμου κορινθίων, καθώς και τα μέγιστα στην χωρική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής.

4. Δεν πρέπει να περάσει βεβαίως απαρατήρητο ότι ήδη εκκρεμεί η κήρυξη του τμήματος αυτού του δικτύου ως διατηρητέου νεώτερου μνημείου και ήδη ετοιμάζεται από την ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού και άλλους φορείς η κήρυξη όλου του υπόλοιπου δικτύου ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

5. Η λειτουργία του δικτύου θα είναι μέσω επιβατικού ελαφρού τρένου με πολύ χαμηλό εισιτήριο και συχνά δρομολόγια (κατά το πρότυπο του προαστιακού Πάτρας) και θα συντελέσει στην αποφόρτιση της οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή συντελεί στην πράσινη ανάπτυξη και παράλληλα σε τακτά χρονικά διαστήματα θα υπάρχει κίνηση τουριστικών τρένων, ιδίως ατμαμαξών, κίνηση η οποία είναι άκρως ελκυστική τουριστικά όπως ήδη έχει αποδειχθεί από την λειτουργία τους σε Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία κλπ, όπου χαρακτηριστικά η λειτουργία αυτού του τύπου των μεικτών γραμμών είναι κερδοφόρα και μάλιστα με ποσοστό κέρδους που ξεπερνά το 20%.

6. Και μόνο το γεγονός ότι θα πάψει η μεγάλη ταλαιπωρία των καταναλωτών από το απαράδεκτο οδικό δίκτυο και θα μειωθεί η κατανάλωση υγρών καυσίμων, αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο κέρδος, αλλά πρώτα από όλα καταγράφεται ως κέρδος το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα εγγραφεί στα θετικά τόσο του δήμου Κορινθίων όσο και στην ευρύτερη Κορινθία.

7. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η αξία αυτή τη στιγμή των μετρικών γραμμών και της υποδομής τους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ένα ποσό που μόνο ευτελές δεν είναι.

8. Σύμφωνα με μηχανικούς που συμβουλευτήκαμε και ασχολούνται ειδικά με τις σιδηροδρομικές υποδομές, το κόστος ανάταξης και εκσυγχρονισμού, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των οχημάτων (τα οποία άλλωστε υπάρχουν), δεν θα ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

9. Το ποσόν αυτό, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπέρογκο, όταν μάλιστα θα προάγει τη βιώσιμη κινητική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της παράλιας Κορινθίας και όταν μπορεί να χορηγηθεί μέσω ΕΣΠΑ.

10. Ο Σταθμός ΣΠΑΠ Κορίνθου, παύει να αποτελεί χωράφι (όπως τον κατάντησε ο Δήμος Κορινθίων) και μεταμορφώνεται σε χώρο συγκοινωνίας και πολιτισμού. Επανεργοποιείται ο σιδηροδρομικός διάδρομος Σταθμού Κορίνθου και «Προαστιακού» και παύει η απομόνωση της πόλης της Κορίνθου από την νέα γραμμή, καθώς και η ταλαιπωρία των επιβατών στις μετακινήσεις τους από και προς τον «προαστιακό».

11. Παράλληλα, ενεργοποιούνται οι υπό κήρυξη ως διατηρητέοι σταθμοί και στάσεις του δικτύου.

12. Χρήση του χώρου των μετρικών γραμμών (ο οποίος χώρος δεν υπερβαίνει σε πλάτος τα 20-30μ), για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πάρκο λγχ, δεν είναι στα πλαίσια της σοβαρότητας και μπορεί να ειδωθεί μόνο στα πλαίσια απαξίωσης της υποδομής αυτής.

13. Θυμίζουμε ότι το 1897 ήταν αυτή η συγκεκριμένη μετρική γραμμή που έδωσε την μεγάλη ανάπτυξη στην Κορινθία και προς απόδειξη αντιγράφουμε λίγα λόγια από το άρθρο της τότε εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ» που δεν παραλείπει να σχολιάσει την μεγάλη ωφέλεια για την τοπική κοινωνία της αμαξοστοιχίας: «…Η τοπική αύτη αμαξοστοιχία είναι ευεργετικωτάτη, προσφέρει δε δι’ αυτής η Εταιρία του Σιδηροδρόμου ανυπολόγιστον ωφέλειαν εις την επαρχίαν της Κορινθίας, διότι δια της προσεγγίσεώς της εις όλους τους μικρούς σταθμούς, διευκολύνει τη μεταξύ των χωρίων συγκοινωνίαν με τιμάς εισιτηρίων ευτελεστάτας…».

14. Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να μην επιστρέψουμε σε εποχές προ του 1897 και να συμμετάσχουμε στην μεγάλη στροφή προς ένα αύριο πιο ανθρώπινο, πολιτισμένο και βιώσιμο.

15. Το ΙΝΚΑ Κορινθίας, ως εκφραστής των 581 μελών του , αλλά και ως ο εκπρόσωπος του καταναλωτικού κοινού της Κορινθίας, δεν μένει αδιάφορο σε προσπάθειες βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως δεν μένει και δεν θα μείνει αδιάφορο στις προσπάθειες υποβάθμισης του, έστω και αν οι προσπάθειες αυτές καλύπτονται από καλοδουλεμένα ευχολόγια.

16. Η χώρα μας αυτή την στιγμή, πληρώνει ένα βαρύτατο τίμημα λόγω των ολέθριων επιλογών της 10ετίας του 1950 όπου επεβλήθη ένα αντισιδηροδρομικό πογκρόμ που (μαζί με την τσιμεντοποίηση) είχε ως αποτέλεσμα την περιβαλλοντική επιβάρυνση/υποβάθμιση των αστικών περιοχών και το καίριο κτύπημα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

17. Αυτή η κατάσταση επιβάλλεται να σταματήσει και να ενταχθούμε επιτέλους στην ομάδα των κρατών που σέβονται το περιβάλλον και τους πολίτες τους.
Δημοσίευση: Αυγούστου 24, 2020

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator