Η PaperGraph Ανώνυμη Εταιρεία Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων με έδρα το ΒΙ.ΠΑ. Λουτρακίου στον Ισθμό αναζητά προσωπικό
Η PaperGraph Ανώνυμη Εταιρεία Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων με έδρα το ΒΙ.ΠΑ. Λουτρακίου στον Ισθμό, αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης του:
Προγραμματισμού Παραγωγής (κωδικός θέσης: ΠΠ01_18)

Περιγραφή θέσης:

Διαμόρφωση του πλάνου παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών, την διαθεσιμότητα των πόρων και την βέλτιστη παραγωγική λειτουργία. Συντονισμός της επίτευξης του προγράμματος παραγωγής στους βέλτιστους χρόνους. Εισαγωγή δεδομένων, προετοιμασία και υποβολή αναφορών κατάστασης και απόδοσης με τη χρήση στατιστικών μεθόδων που υποστηρίζουν τις προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας.

Τυπικά προσόντα:

• Διπλωματούχος μηχανικός ή πτυχιούχος AEI/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης (μαθηματικών, στατιστικής, ανάλυσης δεδομένων)
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Άριστη γνώση Η/Υ
• Ο/η κάτοχος της θέσης θα πρέπει να συνδυάζει εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια και στην επεξεργασία δεδομένων

Επιθυμητά προσόντα:\

• Δυναμική προσωπικότητα με αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
• Τυχόν εμπειρία χρήσης MRP (Manufacturing Resource Planning) ή εφαρμοσμένη χρήση στατιστικής στη παραγωγή θα εκτιμηθεί.
• Μεθοδικός και ομαδικός χαρακτήρας, ικανός να εργάζεται αποδοτικά υπό πίεση και με αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
• Εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων ποιότητας και ροής εργασιών

Η εργασία είναι στη περιοχή Ισθμού - Λουτρακίου. Θα προτιμηθεί μόνιμος κάτοικος ή άτομο που επιθυμεί να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η εταιρία προσφέρει αποδοχές ανάλογες των προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτική εξέλιξης. Θα εξεταστούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα τυπικά προσόντα.

Αποστολή βιογραφικού: career@papergraph.gr


Η PaperGraph Ανώνυμη Εταιρεία Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων με έδρα το ΒΙ.ΠΑ. Λουτρακίου στον Ισθμό, αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης του:
Υπαλλήλου Λογιστηρίου (κωδικός θέσης: ΥΛ02_18)

Τυπικά προσόντα:

• Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ (οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης)
• Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης
• Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS Office
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
• Άριστη επικοινωνία
• Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
• Έμφαση στην λεπτομέρεια
• Διαπραγματευτική ικανότητα

Περιγραφή θέσης:

• Συμμετοχή στη καθημερινή ροή των εργασιών του λογιστηρίου όπως ενδεικτικά: έκδοση παραστατικών πωλήσεων, καταχώρηση παραστατικών αγορών και εξόδων, έκδοση και καταχώρηση παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών, συμφωνίες υπολοίπων, επικοινωνίες εισπράξεων.
• Συμμετοχή σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του λογιστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις.

Η εργασία είναι στη περιοχή Ισθμού - Λουτρακίου. Θα προτιμηθεί μόνιμος κάτοικος ή άτομο που επιθυμεί να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η εταιρία προσφέρει αποδοχές ανάλογες των προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτική εξέλιξης. Θα εξεταστούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα τυπικά προσόντα.

Αποστολή βιογραφικού: career@papergraph.gr
Δημοσίευση: Φεβρουαρίου 27, 2018
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator