ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

0


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
(Εισήγηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο 9-11-2015)
Είναι πλέον κοινή αντίληψη όλων μας, ότι ο «Καλλικράτης» είναι μία πρωτοποριακή και ριζική μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση. Ξεκίνησε μάλιστα με τις καλύτερες προϋποθέσεις, για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος με αποκεντρωμένες δομές άμεσης εξυπηρέτησης στον πολίτη.
Στην συνέχεια όμως κεντρική πολιτική σκηνή στάθηκε φοβική απέναντι στο νέο θεσμό, με αφαίρεση αρμοδιοτήτων και περικοπές πόρων από τις περιφέρειες.
Θεωρούμε ότι και σήμερα που διανύουμε την 2η θητεία του Καλλικράτη υπάρχουν τεράστια προβλήματα και αρρυθμίες. Δεν νοείται το 2015 που όλοι η Ευρώπη πορεύεται με το νέο μοντέλο της «Ευρώπης» των Περιφερειών και όχι της «Ευρώπης των κρατών», ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας να καταρτίζεται πρώτον με βάση μία οδηγία από την Κεντρική Κυβέρνηση και δεύτερον τα έσοδα της να προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Επομένως, η οικονομική αυτοτέλεια της περιφέρειας καταργείται. Με αποτέλεσμα η Αυτοδιοίκηση χωρίς οικονομική αυτοτέλεια να μη μπορεί να χαράξει αναπτυξιακές στρατηγικές και να υλοποιήσει αναπτυξιακές πολιτικές.
Από τη μία πλευρά απαιτείται αλλαγή και βελτίωση του «Καλλικράτη» και από την άλλη πλευρά  η Περιφερειακή Ανάπτυξη προϋποθέτει και Περιφερειακή διακυβέρνηση άλλου τύπου. Σ΄ αυτή τη διακυβέρνηση άλλου τύπου θεμέλιος λίθος είναι η διαβούλευση η συμμετοχή και η ενεργοποίηση των πολιτών.
Δεν μιλάμε για συνδιοίκηση αλλά για συνεννόηση και συνεργασία. Δυστυχώς όμως σε αυτό το τομέα υπάρχει έλλειμμα και στην Περιφέρειά μας.
Εν προκειμένου θεωρούμε ότι η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι κορυφαία πράξη του συμβουλίου που δείχνει την κατεύθυνση της πορείας. Ο προϋπολογισμός που καταθέσατε είναι μεν ισοσκελισμένος, σύμφωνα και με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Είναι όμως προϋπολογισμός λιτότητας, αντιαναπτυξιακός και καθαρά διαχειριστικός.
 Είναι επίσης προϊόν αλχημείας αφού τα 27.433.554€ δηλαδή το 25% του προϋπολογισμού προέρχονται από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων. Συγκεκριμένα προβλέπονται 112.114.635€ για το 2016 όταν ο διαμορφωμένος προϋπολογισμός για το 2015  είναι 196.176.377€. Υπολείπεται δηλαδή κατά 84.061.742€. Αποδεικνύεται ότι είναι ένας προϋπολογισμός φτώχειας που δεν μπορεί να απαντήσει στις αυξημένες (λόγω συγκυρίας), κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας.
Είναι ένας προϋπολογισμός που δεν απαντά στα κοινωνικά προβλήματα των εργαζομένων, της νεολαίας και των πολιτών της Πελοποννήσου
Δεν αντιμετωπίζει το θέμα της ανεργίας αποτελεσματικά δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας αλλά με 5μηνα προγράμματα κοινωνικής εργασίας.
Συγκεκριμένα παρατηρούνται μειώσεις σε όλους τους κωδικούς εκτός από τις δαπάνες δημοσίων σχέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει προϋπολογισμός με οριζόντιες μειώσεις. Οι οριζόντιες περικοπές κατά κωδικό και φορέα ανεξάρτητα των πραγματικών αναγκών της κάθε Περιφερειακής Ενότητας οδηγούν σε αδιέξοδα.
Άλλωστε όλες οι ανελαστικές δαπάνες βρίσκονται στη μέγγενη των υποχρεωτικών μειώσεων.
Συνεπώς δεν  μπορεί να ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική με στόχο την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις όπως:
-Δράσεις στέγασης και επανένταξης Αστέγων.
-Δράσεις κοινωνικής μέριμνας όπως σίτισης διαμέσου προγραμματικών συμβάσεων με δήμους και δομές αλληλεγγύης με την Εκκλησία κλπ.
- Δράσεις με ΚΕΘΕΑ για την αντιμετώπιση και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. 
Άλλωστε δεν αποτυπώνεται κάτι αντίστοιχο καθαρά στον προϋπολογισμό ούτε ως ποσό αλλά ούτε ως δράσεις.
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (Π.Δ.Ε.)
Το Π.Δ.Ε. για το 2016 ανέρχεται στο ποσό των 35.000.000€ όταν ο διαμορφωμένος προϋπολογισμός το 2015 είναι 99.000.000€ (98.863.249€) άρα υπολείπονται άλλα 64.000.000€.
Σημειωτέον από τα 35 εκατομμύρια που προβλέπονται στον προϋπολογισμού του 2016 τα 15.000.000€ είναι αδιάθετα ποσά που προέρχονται από το εγκεκριμένο προϋπολογισμό του  2015.
 Αναμένουμε βέβαια το Νέο ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.) Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 το οποίο όμως για το Π.Ε.Π Πελοποννήσου είναι μειωμένο κατά 98.000.000€. (Το ΕΣΠΑ 2007-2013 ήταν 368.000.000€ ενώ το Νέο ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ) 2014-2020 είναι 270.00.000€).
Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά σε έργα του πρωτογενούς τομέα παρότι όλοι μας αναγνωρίζουμε τη σημασία του,  για τη στήριξη της τοπικής μας οικονομίας. Όσον αφορά δράσεις για τα  εγγειοβελτιωτικά έργα είναι ανύπαρκτες και όσες δράσεις υπάρχουν αφορούν μόνο έργα συντήρησης. Δεν γίνεται πουθενά αναφορά για αντιπλημμυρικά έργα και όσον αφορά τη σχολική στέγη προβλέπονται ελάχιστα ποσά ήτοι 78.000€.
Τι θα έπρεπε να γίνει.
Ο προϋπολογισμός να συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης, το οποίο να δείχνει καθαρά:
-          Ποιες δράσεις να γίνουν.
-          Την Αναγκαιότητα κατά δράση
-          Ποιες είναι οι προτεραιότητες και με βάση αυτά να συντάσσεται ο προϋπολογισμός,
Για να έχει δηλαδή ο προϋπολογισμός αντίκρισμα ώστε να είναι ουσιαστικός, αναπτυξιακός και ρεαλιστικός.
Παράλληλα, επειδή πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια πρέπει να έχει διεκδικητικό ρόλο , προτείνω ν΄ αναληφθεί πρωτοβουλία από τον Περιφερειάρχη, για τη δημιουργία δικτύων – μετώπου , από  Δήμους, επιστημονικούς φορείς και κοινωνικούς συλλόγους όπου θα διεκδικήσουν την επίλυση  των  ζητημάτων που αφορούν την Πελοπόννησο και εκπορεύονται από την Κεντρική Εξουσία. Με προτεραιότητα βέβαια στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και στην αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων.  
Τοποθετούμενοι λοιπόν με υπευθυνότητα αλλά και επίγνωση των θεσμών και των διαδικασιών δεν μπορούμε να συναινέσουμε. Διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις αν μπορεί ν΄ αποδώσει αυτός ο συμβιβαστικός λιτός, διαχειριστικός και χαμηλών προσδοκιών προϋπολογισμός.


Καλαμάτα 10-11-2015                                                                   Ο επικεφαλής της Παράταξης


Περιφερειακός Σύμβουλος
Πρ. Αντιπεριφερειάρχης  ΠΕ Μεσσηνίας


Δημοσίευση: Νοεμβρίου 11, 2015

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator