Κάνει γκάλοπ στα μέλη του ΠΑΣΟΚ κι ότι κάτσει αυτό θα υπηρετήσει !!!!!

0Σε ένα διάλογο από την αρχή (ΠΑΛΙ) και από μηδενική βάση (ΠΑΛΙ) για το ΠΑΣΟΚ καλεί η οργανωτική γραμματεία του κόμματος να μετάσχουν στις εργασίες προετοιμασίες για το συνέδριο του κόμματος.

Με εγκύκλιο που απεστάλη σε όλες τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ από τον κ. Κουκουλόπουλο υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τον προσυνεδριακό διάλογο, χωρίς θέματα ταμπού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι ανοιχτά όλα, όπως η επωνυμία, τα σύμβολα, οι κοινωνικές συμμαχίες, η ιδεολογία της παράταξης. 

Στην ουσία πρόκειται για μία εσωτερική δημοσκόπηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας θα πορευτούν στο συνέδριο. 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Θέμα: Τα βασικά ερωτήματα του προσυνεδριακού διαλόγου
Τα βασικά ερωτήματα του προσυνεδριακού διαλόγου

Α. Για την ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία της παράταξης

1. Η θέση του ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό φάσμα -.Πώς προτείνετε να αυτοπροσδιορίζεται το ΠΑΣΟΚ ( πολλές επιλογές ή συνθέσεις ):
Δημοκρατική παράταξη
Δημοκρατική προοδευτική παράταξη
Κεντροαριστερά
Ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα
Πατριωτικό ,λαϊκό κίνημα
Ριζοσπαστικό κίνημα
Εκφραστής της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας
Ο πολιτικός χώρος του κέντρου
Ευρωπαϊκή δύναμη
Υπεύθυνη εθνική δύναμη
Εκφραστής των προοδευτικών δημιουργικών δυνάμεων του τόπου


2. Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται και ποιους να εκφράζει το ΠΑΣΟΚ ( πολλές επιλογές ή συνθέσεις ):
Τις προοδευτικές και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου
Τους μη προνομιούχους της σημερινής εποχής
Τους νέους
Τους συνταξιούχους
Τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα
Τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
Τους ανέργους
Την επιχειρηματικότητα
Την προοδευτική αστική τάξη
Τους μικρομεσαίους
Τη μεσαία τάξη
Τους ελεύθερους επαγγελματίες
Τους ανθρώπους που πιστεύουν στις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού
Τους ανθρώπους που πιστεύουν στην ανάγκη η Ελλάδα να γίνει ένα κανονικό κράτος

3. Ποιες πρέπει να είναι οι θεμελιώδεις αξίες του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή εποχή ( πολλές επιλογές ή συνθέσεις) :
Η ανάπτυξη
Η δημοκρατία
Η Πολιτική συμμετοχή
Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
Η κοινωνική δικαιοσύνη
Η αλληλεγγύη
Η απασχόληση
Η αναδιανομή
Η διαφάνεια
Η εθνική ανεξαρτησία
Οι ίσες ευκαιρίες
Οι νέες ευκαιρίες
Η ελευθερία
Η ισότητα
Η ασφάλεια
Ο πατριωτισμός
Η πρόοδος
Η αποκατάσταση των αδικιών
Η αποκατάσταση του ρόλου της πολιτικής
Ο κοινοβουλευτισμός
Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Η παραμονή της χώρας στο ευρώ
Η δημοσιονομική ισορροπία
Β. Για την οργανωτική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ -Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει:
Μέλη μόνο
Φίλους μόνο
Μέλη με πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά και φίλους με δικαίωμα εκλέγεσθαι
Δημοτικές οργανώσεις (μια ανά δήμο ή δημοτική κοινότητα ) μόνο
Οργανώσεις και στους χώρους δουλειάς
Νεολαία με δική της οργανωτική δομή
Τους νέους μέσα στις κομματικές οργανώσεις
Ισχυρά κεντρικά όργανα
Ισχυρά περιφερειακά όργανα
Ολιγομελή όργανα σε όλα τα επίπεδα
Πολυμελή όργανα σε όλα τα επίπεδα
Εσωτερικά ρεύματα σκέψης
Εσωκομματικές τάσεις που οργανώνονται και εκφράζονται συλλογικά
Διαδικασίες άμεσης εκλογής του Προέδρου του από τη βάση
Κανόνες αυστηρής κομματικής πειθαρχίας
Κανόνες χαλαρής κομματικής πειθαρχίας
Κανόνες κομματικής πειθαρχίας μόνο για τους βουλευτές του
Τρία επίπεδα οργάνωσης : δημοτικό ,νομαρχιακό / περιφερειακό , εθνικό ή περισσότερα ;
Συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις για διάφορα θέματα
Αποκεντρωτικά χαρακτηριστικά
Ψηφιακές διαδικασίες και όχι μόνο συμβατικές
Εσωκομματικά δημοψηφίσματα

Β1 . Η επωνυμία και τα σύμβολα του ΠΑΣΟΚ:
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διατηρήσει την επωνυμία του και τα σύμβολα του :
- ως στοιχείο ιστορικής συνέχειας
- ως εγγύηση ενότητας
- ως εκλογικό πλεονέκτημα
- Γιατί το πρόβλημα δεν είναι το όνομα και τα σύμβολα αλλά οι πολιτικές επιλογές καιμοι συμπεριφορές των στελεχών

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει την επωνυμία και τα σύμβολα του :
- ως σηματοδότηση της τομής με το παρελθόν ,χωρίς φυσικά να αποσιωπά ότι είναι συνέχεια της ίδιας παράταξης ( του Ελευθέριου .Βενιζέλου, του Γέρου της
Δημοκρατίας , του Ανδρέα Παπανδρέου )
- ως εκλογικό πλεονέκτημα μέσω της επαναπροσέγγισης πολιτών που έχουν απομακρυνθεί
- ως αφορμή για την ενεργοποίηση στελεχών της κοινωνίας που δεν θέλουν σχέση με τα παλιά κόμματα
Γ. Για τις στρατηγικές επιλογές της χώρας – το ΠΑΣΟΚ θεωρεί θεμελιώδη επιλογή :
-Τη συμμέτοχη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ζώνη του ευρώ / την συμμετοχή στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
-Την ανάγκη η Ελλάδα να γίνει ένα κανονικό κράτος ,μια κανονική οικονομία ,μια κανονική κοινωνία
- Την ανάγκη η Ελλάδα να επανέλθει το ταχύτερο και να παραμείνει σε ικανοποιητικούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και πρωτογενή πλεονάσματα
- Την ανάγκη να διαμορφωθούν το συντομότερο οι προϋποθέσεις σταδιακής αποκατάστασης των εισοδημάτων και των άλλων απωλειών της κρίσης
-Την ανάγκη να στηριχτεί η νέα γενιά ώστε να μπορεί να ασκεί ουσιαστικά το δικαίωμα της στο μέλλον της πατρίδας
- Την ανάγκη η Ελλάδα να γίνει ξανά δημοσιονομικά αυτοδύναμη , ουσιαστικά ισότιμη μέσα στη Ευρώπη
- Την ανάγκη να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που βασίζεται σε ένα νέο εθνικό παραγωγικό σχήμα που αξιοποιεί τους ενδογενείς πόρους και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας
- Την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα εθνικό φορολογικό σύστημα : σταθερό, απλό, κοινωνικά δίκαιο και αναπτυξιακό
- Την ανάγκη να στηριχθούν οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων εργασίας με στόχο τη γρήγορη αποκλιμάκωση της ανεργίας ,ιδίως της ανεργίας των νέων ι
-Την ανάγκη να θωρακιστεί η δημοκρατία και το κράτος δικαίου απέναντι στα φαινόμενα ναζιστικής βίας
- Την ανάγκη να είναι η Ελλάδα μια χωρά ασφαλής για τους πολίτες της ,ανοικτή στον κόσμο
- Την ανάγκη να διασφαλίσουν οι θεσμοί και τα επιμέρους συστήματα ενός σύγχρονου και λειτουργικού κοινωνικού κράτους
- Την ανάγκη ριζικής ανανέωσης των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών θεσμών μέσα από την αναθεώρηση Συντάγματος
- Την ανάγκη αποκατάστασης της Εθνικής ισχύος, προστασίας της εθνικής ακεραιότητας και κυριαρχίας και της διασφάλισης όλων των κυριαρχικών δικαιωμάτων και του Εθνικού πλούτου της χωράς
Δημοσίευση: Φεβρουαρίου 05, 2013

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Κάνει γκάλοπ στα μέλη του ΠΑΣΟΚ κι ότι κάτσει αυτό θα υπηρετήσει !!!!!"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator