Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Κορινθίων - 64 μέτρα, 10 προτεραιότητες, 3 άξονες υλοποίησης

0Β.Νανόπουλος: Χτίζουμε το νέο Δήμο Κορινθίων με επιστημονική καθοδήγηση και στοχευμένες δράσεις

Τις βάσεις για τον μετασχηματισμό της σε μια πόλη κυκλοφοριακά και κινητικά βιώσιμη έβαλε η Κόρινθος με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από την εταιρία ΔΙΑΙΔΚΑΣΙΑ ΑΕ. Στην τελευταία και οριστική διαβούλευση η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαΐου διαδικτυακά παρουσιάστηκαν το όραμα του Δήμου για το ΣΒΑΚ, όπως αυτό προέκυψε από τη μελέτη και το συμμετοχικό σχεδιασμό .«Ο Δήμος Κορινθίων σκέφτεται παγκόσμια, δρα τοπικά και αγκαλιάζει τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης» είπε ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος χαιρετίζοντας την εκδήλωση και σημειώνοντας την εξαιρετική σημασία του σχεδίου που διαμορφώνεται αφού θα επιτρέψει στο δήμο σε βάθος 15ετίας να προσφέρει άνετη και ασφαλή κίνηση, να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, να δημιουργήσει υποδομές και τοπόσημα, να αυξήσει την επισκεψιμότητά του.

«Η σημερινή μας συζήτηση είναι επίκαιρη διότι είναι σε εξέλιξη πολύ σημαντικά θέματα για το δήμο μας. Η παραχώρηση των μπαζωμάτων του Αγίου Νικολάου είναι στην διαδικασία εγγραφής του Κτηματολογίου και ολοκληρώνεται, το Γ.Π.Σ μετά τις ενέργειες για την θεραπεία του είναι σε τελικό στάδιο έγκρισης, σήμερα απομακρύνθηκαν από το Σταθμό του ΟΣΕ τα εγκαταλελειμμένα βαγόνια δίνοντας μας την δυνατότητα να αναπλάσουμε συνολικά την είσοδο της πόλης, έργα και παρεμβάσεις πλέον των 27 εκ ευρώ έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αναμένουμε την έγκρισή τους. Το ΣΒΑΚ θα είναι ένα ακόμα εργαλείο στα χέρια μας, η ολοκληρωμένη και επιστημονική προσέγγιση που χρειαζόμαστε ως δήμος για την συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων κίνησης και τον μετασχηματισμό μας σε δήμο βιώσιμο κινητικά και περιβαλλοντικά.»

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ κ.Γιώργος Κουμπαράκης αναφέρθηκε στην δυναμική της Κορίνθου, την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Με την βοήθεια χαρτών παρουσιάστηκε ο μετασχηματισμός του δήμου σε τρεις άξονες υλοποίησης (5ετία, 10ετία, 15ετία) καθώς επίσης και τα πακέτα 9 μέτρων που προτείνει προς υλοποίηση το ΣΒΑΚ. «Μελετώντας τις ανάγκες του Δήμου, τις παγκόσμιες καλές πρακτικές σε ανάλογες περιοχές και τη σχέση εφικτότητας – αποτελεσματικότητας των μέτρων, δημιουργήθηκαν 9 Πακέτα Μέτρων» ανέφερε ο καθηγητής κ. Θάνος Βλαστός σημειώνοντας πως «Η Κόρινθος βρίσκει το δρόμο της χτίζοντας επάνω στην αξία που ήδη υπάρχει» και ξεκαθαρίζοντας πως στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί μια πόλη ίδια με τις άλλες αλλά μια πόλη που θα δημιουργήσει τη νέα ταυτότητα της μέσα από την ιστορία της.

Μέσα από την ανάλυση των υφιστάμενης κατάστασης, των ερωτηματολογίων, των διαβουλεύσεων και των κυκλοφοριακών μετρήσεων τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν είναι:

· Έντονη ζήτηση στάθμευσης και παρουσία παράνομης στάθμευσης, κυρίως στο κέντρο της πόλης

· Έλλειψη διασύνδεσης του προαστιακού σταθμού με τη δημόσια συγκοινωνία

· Χρήση τοπικών οδών για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης

· Παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων από σταθμευμένα οχήματα/ εμπορεύματα/ τραπεζοκαθίσματα

· Ανεπαρκής αριθμός ασφαλών διαβάσεων πεζών

· Αναξιοποίητο παραλιακό μέτωπο

· Έλλειψη θέσεων στάθμευσης ποδηλατών

· Καθυστερήσεις λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης

· Έλλειψη ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων και άλλων πολιτικών σχετικά με τη διανομή εμπορευμάτων

· Υψηλές ταχύτητες οχημάτων που δημιουργούν ζητήματα ασφάλειας στους πεζούς


Τα στάδια που έχουν ολοκληρωθεί είναι:

 Καθορισμός και σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ,

 Σύσταση Δικτύου Φορέων & Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας,

 Δημιουργία ιστοσελίδας με το βασικό περιεχόμενο του ΣΒΑΚ, πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών και το υλικό των διαβουλεύσεων,

 Καθορισμός περιοχής παρέμβασης,

 Σχεδιασμός μεθοδολογίας διαβούλευσης και συμμετοχής στο σχεδιασμό,

 Σχεδιασμός μεθοδολογίας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού και φορέων,

 Αξιολόγηση συνόλου σχεδιασμών που επηρεάζουν το ΣΒΑΚ Κορινθίων (υπερκείμενου, επιχειρησιακού, τοπικών σχεδίων, στρατηγικών κ.α.),

 Αξιολόγηση και εντοπισμός πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών),

 Καθορισμός χρονοδιαγράμματος εκπόνησης,

 Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης και διαμόρφωση προφίλ κινητικότητας του Δήμου με τη συμβολή του κοινού και των φορέων στον εντοπισμό αναγκών,

 Δημιουργία σεναρίων για το μέλλον της κινητικότητας

 Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

 Καταρχήν προσδιορισμός μέτρων με έρευνα καλών πρακτικών και τοπικών αναγκών

 Δημιουργία προτεινόμενων πακέτων μέτρων

 Αξιολόγηση μέτρων βιώσιμης κινητικότητας

 Διαβούλευση για τα προτεινόμενα πακέτα μέτρων


Τα πακέτα των μέτρων αφορούν τους τομείς:

· Δημόσια Συγκοινωνία

· Ήπια κινητικότητα – Προώθηση περπατήματος και ποδηλάτου

· Κοινόχρηστη μετακίνηση

· Επικοινωνία – Προώθηση

· Ηλεκτροκίνηση

· Οδική Ασφάλεια και συνθήκες κυκλοφορίας

· Στάθμευση για όλα τα μέσα

· Αστικό Περιβάλλον

· Εμπορευματικές μεταφορές και επιχειρηματικότητα


Το όραμα του ΣΒΑΚ θα επιτευχθεί μέσω των 10 προτεραιοτήτων οι οποίες είναι κατηγοριοποιημένες ανάλογα με τη διάσταση της βιωσιμότητας, δηλαδή περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές. Οι θεματικές κατηγορίες περιλαμβάνουν ζητήματα:

· Οικιστικού περιβάλλοντος

· Ενέργειας

· Δημόσιας Υγείας

· Οδικής Ασφάλειας

· Βιώσιμων μέσων μετακίνησης

· Προσβασιμότητας

· Νέων Τεχνολογιών

· Συμμετοχικότητας

· Εμπορευματικών μεταφορών και επιχειρηματικότητας

· Λειτουργικότητας συστήματος μεταφορών

Στο τελικό σχέδιο δράσης το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προτείνονται 64 μέτρα με συνολικό προϋπολογισμό €35.633.690. Η παρουσίαση του ΣΒΑΚ είναι διαθέσιμη σε όλους από την ιστοσελίδα https://korinthosmobility.wixsite.com/svak
Δημοσίευση: Μαΐου 29, 2021
LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK για να είστε πάντα ενημερωμένοι

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Κορινθίων - 64 μέτρα, 10 προτεραιότητες, 3 άξονες υλοποίησης"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator