ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΣΙΠΡΑ

0Της Λέττας Καλαμαρά

Σειρά ερωτημάτων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεσσάρων "εμβληματικών" έργων πληροφορικής της κυβέρνησης Τσίπρα, συνολικού προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ https://www.in.gr/2018/05/07/politics/kyvernisi/live-omilia-tsipra-sto-synedrio-tou-sepe/ εγείρει η αρνητική πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίουhttps://www.efsyn.gr/arthro/freno-apo-elegktiko-synedrio-se-erga-toy-ypoyrgeioy-psifiakis-politikis για ένα από αυτά και συγκεκριμένα για το έργο ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο Δημόσιο. Aν και τα άλλα δύο έργα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ” (Var) και “Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης εντύπων” (Barcode) βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ το έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα γεωργίας αναμένεται να προκηρυχθεί, τα δεδομένα δείχνουν πως η προσπάθεια υλοποίησης των εμβληματικών έργων τεχνολογίας οδεύει σε αποτυχία.

Ειδικότερα το Ζ’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου μπλοκάρισε... το διαγωνισμό για το «εμβληματικό» έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ κ.λπ., προϋπολογισμού 27.003.480 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρηματοδοτούμενου από το πετσοκομμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ και ζήτησε επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου, στο οποίο σημειωτέον κατέβηκε με προσφορά μία μόνο κοινοπραξία. Και μπορεί το Ελεγκτικό Συνέδριο με την Πράξη 22/2019 να μη θέτει ζήτημα ακύρωσης της διαδικασίας επιλογής του αναδόχου του έργου, όπως έσπευσε να διευκρινίσει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Στέλιος Ράλλης, συμπληρώνοντας πως το υπουργείο έχει ήδη δρομολογήσει την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία “θεραπείας”, η αγορά όμως επισημαίνει τα εξής: ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία θεραπείας και αφού ήταν προβλεπόμενη γιατί δεν την προέβλεψαν και γιατί όταν ήρθε η απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαφορετικά προέβλεψε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής κ. Ράλλης και διαφορετικά ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Παππάς, λίγες μόνο ώρες μετά.
Και για να γίνει αντιληπτό τι εννοείται με αυτό, στο Διαύγεια αναρτήθηκε απόφαση με ημερομηνία 29/1/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου 1406/2019 και υπογραφή Γενικού Γραμματέα Σ.Ράλλη,σύμφωνα με την οποία καταργείται η«Πενταμελής Επιτροπή Διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)», ενώ λίγες ώρες μετά αναρτήθηκε επίσης στο Διαύγεια απόφαση με ημερομηνία 29/1/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου 1506/2019 και υπογραφή υπουργού Νίκου Παππά, σύμφωνα με την οποία αναπέμπεται η υπόθεση στην ίδια Επιτροπή (αυτή που είχε καταργήσει ο Γενικός Γραμματέας την ίδια μέρα) προκειμένου να επαναλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς της ως άνω Ενώσεως (μοναδικής υποβληθείσας στον διαγωνισμό) από το σημείο, στο οποίο εμφιλοχώρησε η πλημμέλεια που διαπιστώθηκε με την υπ’ αριθ. 22/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αιτιολογώντας νομίμως και επαρκώς τις σχετικές κρίσεις της. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, «αναπέμπεται η υπόθεση στην Επιτροπή, προκειμένου: α) Να προβεί σε εκ νέου αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς ως προς την ανταπόκρισή της στις εν γένει απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού και, εφόσον η προσφορά κριθεί παραδεκτή, να προβεί σε πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη βαθμολόγησή της με βάση τα κριτήρια της διακήρυξης. β) Κατόπιν και εφόσον η προσφορά κριθεί αποδεκτή, να προβεί σε εκ νέου αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς ως προς το παραδεκτό και το συμφέρον αυτής για το Ελληνικό Δημόσιο. γ) Τέλος, εφόσον η προσφορά κριθεί παραδεκτή και συμφέρουσα να κληθεί η ως άνω Ένωση να προσκομίσει εκ νέου τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, στο μέτρο που τα ήδη υποβληθέντα θα έχουν αποβάλει την ισχύ τους. 4. Οίκοθεν νοείται, ότι όλα τα ανωτέρω πρακτικά της Επιτροπής θα υποβάλλονται στον Υπουργό για την κατά στάδια έγκριση».
Όπως τονίζουν στο thedayaftergr στελέχη της αγοράς πληροφορικής, «επειδή υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τους διαγωνισμούς αυτών των τεσσάρων εμβληματικών έργων των 75 εκατ. ευρώ που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ αλλά από δυσεύρετους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, μήπως θα έπρεπε να υπάρξει άμεση παρέμβαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για να εξετάσει όλα τα προβλεπόμενα που δεν έγιναν αρχικώς και για τα όσα αναμένεται να γίνουν στο εξής». Και συμπληρώνουν λέγοντας «ποια είναι η προβλεπόμενη από το νόμο αναλυτική τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του κάθε έργου και ποια έκπτωση έχει δοθεί από τους προσφέροντες τόσο στο διαγωνισμό για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο όσο και στους υπόλοιπους τρεις (VAR, barcode εντύπων, ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα)».

Για την ιστορία το Ζ΄ κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου με πρόεδρο τον σύμβουλο Σταμάτιο Πουλή και εισηγητή τον πάρεδρο Παναγιώτη Σταθόπουλο έλεγξε τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου στο έργο Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk) και με την υπ΄ αριθμ. 22/2019 απόφασή τουέκρινε μη νόμιμη την ανάθεσή του στηνκοινοπραξία «ΟΤΕ Α.Ε.-ΒΥΤΕ ΑΒΕΕ-UNISYSTEMSA.E.», η οποία ήταν η μοναδική που υπέβαλε προσφορά.
Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσαν ότι δεν έγινε «βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής υποψήφιας αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με συνέπεια να μην εξειδικεύεται προσηκόντως το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αποκλίσεις, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι δεν αναδεικνύονται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία του φακέλου του διαγωνιζομένου που αξιολογήθηκαν από την επιτροπή και οδήγησαν στην αποδοχή της τεχνικής προσφοράς». Κατόπιν αυτών, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι μετά την ουσιώδη αυτή παράλειψη «κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης». Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται ότι η 5μελής επιτροπή του διαγωνισμού μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις έκρινε αφενός ομόφωνα ότι η επίμαχη ένωση εταιρειών κατέθεσε πλήρη δικαιολογητικά συμμετοχής και αφετέρου «εισηγήθηκε με πλειοψηφία τριών ψήφων υπέρ έναντι μιας κατά (ένα μέλος έδωσε λευκή ψήφο και θεωρήθηκε απόν), την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της ένωσης εταιρειών, χωρίς όμως να έχει προβεί προηγουμένως σε βαθμολόγηση αυτής σύμφωνα με τα κριτήρια και τη βαθμολογία που ορίζονται στη διακήρυξη και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση της αποδοχής».
Από την πλευρά της η Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή την απόφαση του Ζ’ Κλιμακίου του Εκλεκτικού Συνεδρίου σχετικά με το διαγωνισμό για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο, επεσήμανε πως «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να εντάξει το έργο για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο ΕΣΠΑ σπαταλώντας πολύτιμους εθνικούς πόρους. Ύστερα από 3 χρόνια καθυστέρηση και 4 διαδοχικές παρατάσεις, αποδεικνύεται ότι είναι ανίκανη να διεξάγει ακόμη και έναν απλό διαγωνισμό».
Δημοσίευση: Φεβρουαρίου 13, 2019

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΣΙΠΡΑ"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator