Ερωτηματικά για την πληρωμή 130.000 Ευρώ σε εταιρεία, που ο Δήμος Ναυπλιέων αρνείτο ότι τα χρωστούσε!!!

0Η εταιρεία υπολογιστών, προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών Μαζιώτης Σταύρος & Σια Ε.Ε. - «Α.C.S SERVICES» συνεργαζόταν με το Δήμο Ναυπλίου πριν ακόμα εφαρμοστεί ο Καλλικράτης το 2011 και συνενωθούν με τον τότε Δήμο Ναυπλίου, οι Δήμοι Μιδέας, Ασίνης και Νέας Τίρυνθας, οπότε και προέκυψε ο Δήμος Ναυπλιέων.

Η εταιρεία Μαζιώτη παρείχε διάφορες υπηρεσίες, προγράμματα και αναβαθμίσεις προγραμμάτων, κατά το διάστημα από το 2011 μέχρι και το τέλος του 2013, για τα οποία πληρώθηκε από το Δήμο Ναυπλιέων με περισσότερα από 250.000 Ευρώ και τα οποία δόθηκαν, εκτός από μια περίπτωση, με απευθείας αναθέσεις στην εν λόγω εταιρεία.

Στην εν λόγω εταιρεία δίνονταν πάντα με απευθείας αναθέσεις και διάφορες εργασίες, επιπλέον δεκάδων χιλιάδων Ευρώ, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου ΔΕΥΑΝ.

Μια σημαντική εργασία που χρειαζόταν να γίνει στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Ναυπλιέων, ήταν η ενοποίηση των δημοτολογίων των πρώην Δήμων, Ναυπλίου, Μιδέας, Ασίνης και Νέας Τίρυνθας και ο εναρμονισμός των στοιχείων με το κεντρικό εθνικό σύστημα.

Το καλοκαίρι του 2011, με τη βοήθεια της εταιρείας Μαζιώτη, ξεκινά η διόρθωση των λαθών στους καταλόγους του δημοτολογίου, από συνεργεία εργαζομένων του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του 2013.

Κατά τη διάρκεια των τριών περίπου αυτών χρόνων, η συνεργασία σε προγράμματα και λοιπές εργασίες του Δήμου Ναυπλιέων με την εταιρεία Μαζιώτη συνεχίζονται κανονικά, όπως και οι πληρωμές.

Η υπηρεσίες της Μαζιώτης, για το δημοτολόγιο γίνονται κυρίως τηλεφωνικά και με απομακρυσμένη επικοινωνία και η χρέωση γίνεται με την ώρα.

Με την ολοκλήρωση της διόρθωσης των λαθών και της πλήρους ένταξης στο κεντρικό εθνικό σύστημα, στο τέλος του 2013, η εταιρεία προσκομίζει στις 29 Ιανουαρίου του 2014 τέσσερα τιμολόγια με διάφορα ποσά, υπόλοιπα που δεν είχαν πληρωθεί από παλαιότερες αναθέσεις και για τις υπηρεσίες που προσέφερε από το 2011 μέχρι και το 2013 για το δημοτολόγιο, συνολικά 104.462 Ευρώ και ζητά να πληρωθεί.

Ο Δήμος Ναυπλιέων επιστρέφει τα τιμολόγια και δεν παραδέχεται ότι χρωστάει στην εταιρεία για τις υπηρεσίες της και η εταιρεία κάνει αγωγή στο Δήμο.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου, η εταιρεία Μαζιώτη αναγνωρίζει ότι η συμφωνία για το δημοτολόγιο ήταν προφορική, παρουσιάζει διάφορα στοιχεία, κυρίως καταλόγους ωρών εργασίας της εταιρείας και παρά την άρνηση του Δήμου Ναυπλιέων, που βασίστηκε στην έλλειψη αποφάσεων και συμφωνητικών από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και το Δήμαρχο, το δικαστήριο αποδέχεται τους ισχυρισμούς της εταιρείας Μαζιώτη και υποχρεώνει το Δήμο Ναυπλιέων στην καταβολή του ποσού που ζητούσε η εταιρεία, με το νόμιμο τόκο 6% από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και των δικαστικών εξόδων.

Να σημειωθεί εδώ ότι η εταιρεία ήταν καλά προετοιμασμένη και παρουσίασε μάρτυρα υπάλληλο εργαζόμενο κατά τη διαδικασία, πράγμα που δεν έκανε ο Δήμος Ναυπλιέων, που δεν παρουσίασε κανένα μάρτυρα, πόσο μάλλον που δεν παρουσιάστηκε ο Δήμαρχος ή ο υπεύθυνος των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η ουσία της υπεράσπισης του Δήμου Ναυπλιέων ήταν ότι, από τη στιγμή που απαγορεύεται από το Νόμο να γίνονται προφορικές συμφωνίες και δεν υπάρχουν επίσημες αποφάσεις και συμφωνητικά ανάθεσης στην εν λόγω εταιρεία, δεν ισχύει τίποτα από αυτά που ισχυρίζεται και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει καμιά πληρωμή προς αυτήν.

Όμως το δικαστήριο καταδίκασε το Δήμο, γιατί δεν πείστηκε από τα επιχειρήματα του, δέχτηκε ότι οι υπηρεσίες που ισχυρίζεται η εταιρεία ότι παρείχε στο Δήμο Ναυπλιέων, πράγματι αυτές παρασχέθηκαν και έπρεπε να πληρωθούν...

Να δούμε τα σκοτεινά ή έστω αδιαφανή στοιχεία της υπόθεσης και τα ερωτηματικά που προκύπτουν...

Είναι δυνατόν μια εταιρεία να απασχολεί εργαζόμενους για περισσότερες από χίλιες ώρες, επί τρία χρόνια και να τους πληρώνει, στη βάση προφορικής συζήτησης και δε ζητά, δεν απαιτεί, να υπογραφεί επίσημη συμφωνία, όπως προβλέπεται για τις αναθέσεις από Δήμους;
Άντε τον πρώτο χρόνο, άντε το δεύτερο, τρία χρόνια που εν τω μεταξύ άλλαξε και ο Δήμαρχος, πως εμπιστευόταν ότι θα πληρωθεί, όταν μάλιστα γνώριζε, λόγω της συνεργασίας της με πολλούς άλλους Δήμους, ότι χωρίς αποφάσεις και συμφωνητικά δεν μπορεί να πληρωθεί;
Πως ζήτησε να πληρωθεί όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι σε ένα ένταλμα πληρωμής επισυνάπτονται τα σχετικά παραστατικά, όπως αποφάσεις διάθεσης της πίστωσης, η ανάθεση, το συμφωνητικό, η παραλαβή της εργασίας, τα οποία δεν υπήρχαν στη συγκεκριμένη περίπτωση και επομένως το ένταλμα θα ακυρωθεί από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δε θα πληρωθεί;
Ήταν πραγματικά ο Δήμος Ναυπλιέων σε άγνοια για την κατάθεση των τιμολογίων;
Η άρνηση του Δήμου Ναυπλιέων ότι παρασχέθηκαν επιπλέον εργασίες από την εταιρεία Μαζιώτη, πόσο ειλικρινής ήταν;
Γιατί δεν υποστήριξε όσο θα μπορούσε, με στοιχεία και μαρτυρίες, τις νομικές διαδικασίες και δεν άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση;
Γιατί δεν ήρθε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον το ποσό υπερέβαινε τα 30.000 Ευρώ, όπως ο Νόμος προβλέπει;
Ποιος τελικά αποφάσισε και πληρώθηκαν τα 104.462 Ευρώ και τα 25.011 Ευρώ των τόκων;Στις 21 Ιουνίου 2018, ζήτησα με αίτηση μου προς το Δήμαρχο Δημήτρη Κωστούρο να πληροφορηθώ για το γεγονός και ζήτησα και κάποια έγγραφα, αν και έχουν περάσει περισσότερο από δύο μήνες και έχω πάει προσωπικά τέσσερις φορές στο Δημαρχείο, καμιά απάντηση δεν έχω πάρει.

Το ποσό είναι τεράστιο, 130.000 Ευρώ, ο χειρισμός της υπόθεσης από την πλευρά των υπευθύνων του Δήμου, με τα αναπάντητα ερωτηματικά, θα πρέπει να διερευνηθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, αν υπέστη ζημιά ο Δήμος Ναυπλιέων, ποιος ευθύνεται και αν υπάρχει σοβαρή παράβαση καθήκοντος, στην περίπτωση που δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το Νόμο...

Τα στοιχεία από τη δικογραφία, όπως και όλες οι δοσοληψίες του Δήμου με την εταιρεία, από το 2011, υπάρχουν σε φάκελλο στο αρχείο μου και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου και φυσικά στη διάθεση των αρχών.

Prefadoros

Υ.Γ.1 Η αίτηση που υπέβαλα προς το Δήμαρχο Ναυπλιέων:

Προς: Το Δήμαρχο του Δήμου Ναυπλιέων και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Κύριο Δημήτριο Κωστούρο
Δημαρχείο Ναυπλίου

Ναύπλιο, 21 Ιουνίου 2018

Θέμα: Αίτηση παροχής εγγράφων και απαντήσεων σε ερωτήματα.

Κύριε Δήμαρχε,

Σύμφωνα με την υπ.αρ. 645/2017 Απόφαση του Μον/λούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, επιδικάστηκε ποσό 104.462,67 Ευρώ, σε βάρος του Δήμου Ναυπλιέων και υπέρ της ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- A.C.S. SERVICES, Κιάτο, για παρασχεθείσες υπηρεσίες το διάστημα 2011-2013.

Με βάση την απόφαση αυτή, ο Δήμος πλήρωσε στην εν λόγω εταιρεία, το ποσό των 104.462,67 Ευρώ σε πέντε δόσεις, από το Δεκέμβριο 2017 έως το Μάιο του 2018.

Επειδή το ποσό είναι ιδιαίτερα μεγάλο και αφού ο Δήμος Ναυπλιέων αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 Νόμος 4071/2012 και το άρθρο 54 Νόμος 4447/2016 και ούτε καν συζητήθηκε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, ούτε παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε φυσικά ασκήθηκε έφεση επί της αποφάσεως, αλλά έγινε γνωστό από την παρατηρητικότητα ενός Δημότη, που έτυχε να δει ένα από τα εντάλματα πληρωμής στη Διαύγεια;

Ποιο θεσμικό όργανο αποφάσισε την πληρωμή και να μη γίνει έφεση; Με ποια απόφαση; Γιατί δεν καταθέσατε εσείς ως μάρτυς ή κάποιος εκπρόσωπος του Δήμου, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, που μας στοίχισε 104.462,67 Ευρώ;

Κύριε Δήμαρχε, ένα χρόνο σχεδόν μετά από τη δημοσίευση της πρωτόδικης απόφασης στις 14 Ιουλίου 2017, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ξοφλήσαμε την οφειλή στην επιχείρηση με την οποία συνεργαζόμαστε για χρόνια και η οποία είχε εισπράξει εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ από το Δήμο μας...

Παρακαλώ να απαντήσετε στα ερωτήματα μου και να μου δώσετε τυχόν αποφάσεις που δεν έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, δικές σας ή της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν το θέμα, όπως και τη Γνωμοδότηση της Νομικής υπηρεσίας υπ.αρίθμ. 29718/2017 που αναγράφεται στα εντάλματα πληρωμής.

Με τιμή

Μάνος Περράκης
Φαρμακοποιός
Πρώην Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Ναυπλίου

Υ.Γ.2 Εν τω μεταξύ, πληρώσαμε στις 29-8-2018, επιπλέον 25.011 Ευρώ τόκους και 650 Ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Θα επανέλθω για την πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση...

Prefadoros
Δημοσίευση: Σεπτεμβρίου 07, 2018

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Ερωτηματικά για την πληρωμή 130.000 Ευρώ σε εταιρεία, που ο Δήμος Ναυπλιέων αρνείτο ότι τα χρωστούσε!!!"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator