ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΖΑΡΑΚΑ ΚΡΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ

0


Φωτογραφία του 2014 από το εσωτερικό του βαράθρου


 Φωτογραφία του 2014 από το εσωτερικό του βαράθρου


 Η είσοδος του ΚΑΘΕΤΟΥ βαράθρου


Ένα από τα μεγαλύτερα και απεχθέστερα εγκλήματα των κομμουνιστών την περίοδο της Κόκκινης Τρομοκρατίας. Το επαναφέρω για πολλούς λόγους, ο κυρότερος των οποίων είναι ότι πολλαπλασιάζονται οι εκδηλώσεις Λαοκρατίας και οι δηλώσεις δημοκρατικών πολιτικών υπερ θυτών και υμνητών θυτών που δείχνει ότι «Η Ιστορία μπορεί να επαναληφθεί, και ο λαός να μην το αντιληφθεί ότι είχε ξαναγίνει»!

Επίσης, το ανακινώ γιατί ενώ έχω γράψει για τη σφαγή στο έργο μου «ΑΘΩΩΝ ΑΙΜΑ, «Ελεύθερος Μωριάς» 1943-44» δεν είχα μπορέσει μέχρι τώρα να επισκεφθώ τον τόπο της τελικής τραγωδίας, το ΒΑΡΑΘΡΟ ΤΟΥ ΖΑΡΑΚΑ, σε μιά απόμακρη πλαγιά στο πευκοδάσος κοντά στο Σοφικό προς τον Κόρφο, όπου πιστεύεται ότι ακόμη βρίσκονται τα οστά των περισσοτέρων από τα 50 περίπου θύματα που ρίχτηκαν εκεί.

Χάρη στη βοήθεια καλών φίλων και καλών πατριωτών από το Σοφικό, και με αρκετή δυσκολία, -τα τελευταία 700-800 μέτρα ήταν πορεία μέσα στο πευκοδάσος, σε πετρώδες έδαφος, χωρίς δρόμο ή μονοπάτι, και με τη συνεχή σκέψη «πως οι εγκληματίες κομμουνιστές οδήγησαν εκεί τα θύματα τότε δεμένα με τα χέρια πίσω ή δύο-δύο για τη σφαγή τους και τη ρίψη τους στο βάραθρο"- επισκεφθήκαμε το βάραθρο στις 13 Απριλίου.

Ελπίζουμε ότι πριν το τέλος των διακοπών μου στην πατρίδα, και με ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΩΝ, ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ θα μπορέσουμε να ανασύρουμε τα οστά των θυμάτων.

Παραθέτω στη συνέχεια μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα για το έγκλημα από το έργο μου. Περισσότερα εκεί.
«Ἀκόμη φοβερότερο μακελειό ἔκανε τό ΕΑΜ μέ τήν ΟΠΛΑ στό Σοφικό, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό¬κου. Μεταξύ 10 καί 13 Αὐγούστου 1944, ἄνδρες τῆς ΟΠΛΑ καί τοῦ ἐφεδρικοῦ ΕΛΑΣ συνέλαβαν γύρω στά 100 ἄτομα ἀπό τά χωριά: Ἅγιος Βασίλειος, Ἅγιος Ἰωάννης, Ἁγιονόρι, Ἀθίκια, Ἁλ¬μυρή, Γαλατάκι, Κατακάλι καί Στεφάνι καί τούς μετέφεραν στό Μο¬ναστήρι τῆς Παναγίας, κοντά στό Σοφικό.» [...]
«..Ἀπεσταλμένοι πού ἔφθασαν ἀπό τά γύρω χωριά, κατόρ¬θω¬σαν νά ἐλευθερώσουν μερικούς». [...] «..Μέ αὐτά καί μ᾽ ἐκεῖνα, οἱ 8 Ριζογιανναῖοι ἐλευθερώθηκαν ἀπό τό μοναστήρι τοῦ Σοφικοῦ τό ἀπόγευμα τῆς 14ης Αὐγούστου, λίγες ὧρες πρίν ἀπό τή σφαγή τῶν ὑπολοίπων κρατουμένων». [...] «...Ἐκτός τῆς οἰκογένειας τῶν Ριζογιανναίων, λίγα ἀκόμη ἄτο¬μα γλύτωσαν τό μαχαίρι καί ἔφυγαν ζωντανοί ἀπό τό μοναστήρι τῆς Παναγίας στό Σοφικό. Τρία μέλη τῆς ΤΕ τοῦ ΕΑΜ ἀπό τό Γα¬λατάκι, πῆγαν καί ἐλευθέρωσαν τόν ἱερέα τοῦ χωριοῦ τους, τόν παπά-Μιχάλη. Ὁ νεαρός Νικόλαος Στέκας ἀπό τό Κατακάλι γλύ-τωσε τή σφαγή ἀπό τήν ἐπέμβαση μιά νεαρῆς ΕΠΟΝίτισσας ἀπό τό Σοφικό....». [...]
«...Ὅσοι ἀπέμειναν στό μοναστήρι, ἐσφάγησαν τό ἴδιο βράδυ τῆς 14ης Αὐγούστου 1944. Αὐτούς πού λόγω βασανισμοῦ δέν μπο¬ροῦσαν νά βαδίσουν, τούς ἔσφαξαν ἐπί τόπου. Τίς σορούς τους τίς ἔριξαν σέ ἕνα παλαιό ἀσβεστοκάμινο κοντά στό μονα¬στήρι. Τούς πιό δυνατούς τούς ὁδήγησαν δεμένους περίπου 3 χι¬λιόμετρα μα¬κρύτερα, σέ μιά καταβόθρα, γνωστή ὡς Τρῦπα τοῦ Ζάρακα. Ἐκεῖ τούς ἔσφαξαν καί ἔριξαν τίς σορούς τους στήν Τρῦπα.
Ὅπως συνέβη καί σέ ἄλλες περιπτώσεις, ἡ ΟΠΛΑ ἔριξε καί ζωντανούς ἀνθρώπους ἐκεῖνο τό βράδυ στό Ζάρακα, ἴσως ἐ¬πειδή γνώριζαν ὅτι ἦταν ἀδύνατον νά βγοῦν. Στό τέλος πέτα¬ξαν πέτρες καί χοντρά ξύλα πάνω στά θύματά τους πού εἶχαν ρί¬ξει στό βάραθρο. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἕνα τουλάχιστον θῦμα, μιά Σού¬κουλη ἀπό τό χωριό Ἅγιος Ἰωάννης, ἔμεινε ζωντανή γιά ἀρκε¬τές ἡμέρες καί καλοῦσε σέ βοήθεια, πού ποτέ δέν ἔφθασε. Πολλοί ἀπέδωσαν τήν πολυήμερη ἐπιβίωσή της μέσα στό βάραθρο σέ ὑπερφυσικές δυνάμεις, ἀλλά ἡ ἐξήγηση μᾶλλον εἶναι τό κομμάτι ψωμιοῦ πού εἶχε δεμένο στήν ποδιά της ὅταν τήν συνέλαβαν, καθ᾽ ὁδόν γιά τό κοπάδι της.
Πόσοι ἀκριβῶς ἄνθρωποι ἐσφάγησαν ἐκεῖνο τό βράδυ, δέν ἔγινε ποτέ γνωστό. Οἱ καλύτεροι ὑπολογισμοί τούς φέρουν γύρω στούς 70. Στά χωριά τῆς περιοχῆς μάλιστα, τά ἑπόμενα χρόνια ἀκουγόταν ὅτι στό καμίνι ρίχτηκαν οἱ σοροί 47 θυμάτων.
Στούς γνωστούς σφαγεῖς τοῦ κλιμακίου τῆς ΟΠΛΑ Σολυ¬γεί¬ας -Ἀετός, Βόλγας, μπάρμπα-Τάσσος, Δαναός, Ἀχιλλέας, Δαί¬δαλος, Ἴκαρος, κ.λπ.- προστέθηκαν καί δύο νεαρές ΕΠΟΝίτισ¬σες. Ἡ Τούλα Γ. Μπάρτζη καί ἡ Μαρίνα Ἀπ. Μπάτση, ἀπό τό Σοφικό, ἔσφαξαν ἀνθρώπους στό μοναστήρι καί στό βάραθρο τοῦ Ζάρακα!».
[...] «Στήν καταβόθρα τοῦ Ζάρακα ρίχτηκαν 6 μέλη τῆς οἰκογένεια Σούκουλη. Ἡ γυναίκα πού παρέμεινε ζωντανή καί καλοῦσε σέ βοήθεια, πιστεύεται ὅτι ἦταν ἡ Γεωργία Σούκουλη, σύζυγος τοῦ Σωτηρίου Σούκουλη, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε συ묬ληφθεῖ. Κάποιες μαρτυρίες, ὅτι ὁ σύζυγος πῆγε σέ βοήθεια ἀλλά ἡ Γεωργία εἶ¬χε ἐν τῷ μεταξύ πεθάνει, δέν ἐπιβεβαιώθηκαν ποτέ.».

Δημοσίευση: Απριλίου 17, 2018
LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK για να είστε πάντα ενημερωμένοι

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΖΑΡΑΚΑ ΚΡΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών. Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator