Απίστευτο - φαγοπότι: Επαιρναν μισθό 635 χιλιάδες ευρώ σε ελληνική εταιρεία!

0Πόρισμα - φωτιά των ορκωτών λογιστών για την Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Όπως αποκάλυψε το tvxs.gr, ο διευθύνων σύμβουλος έπαιρνε μισθό 635.565 ευρώ το χρόνο, συγγενής μέλους του ΔΣ έφτανε τα 466.266 ευρώ και είχαν 42 εκατ. κέρδη που δεν διένεμαν στους δικαιούχους.

Ο έλεγχος έγινε για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού για την εταιρεία ΑΕΠΙ (). Σημειώνεται ότι από τον Αυγουστο του 2015 η εταιρεία ΕΥ βάσει διαγωνισμού που είχε προκηρύξει ο ΟΠΙ έπειτα από εντολή του Υπ. Πολιτισμού επί υπουργίας Νίκου Ξυδάκη, ανέλαβε το έργο του διαχειριστικού ελέγχου της ΑΕΠΙ.

Μέχρι τον Οκτώβριο δεν μπορούσε να αναλάβει καθώς η ΑΕΠΙ αρνιόταν να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Έτσι σταμάτησε το έργο του ελέγχου και ξεκίνησε ξανά μετά το πρόστιμο στην εταιρεία από το Υπ. Πολιτισμού για την άρνηση της αυτή. Ο έλεγχος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου. Ο έλεγχος αφορά στην Περίοδο 2011-2014.

Τα βασικά σημεία

Το πόρισμα διαπιστώνει ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλότερα από τα έσοδα της εταιρείας με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ζημιών για την περίοδο 2011 - 2014 συνολικού ύψους 11.3 εκ.

Τα σημαντικότερα έξοδα για την περίοδο αυτή αφορούν αμοιβές μελών ΔΣ και συγγενών αυτών ύψους 7,4 εκ. ευρώ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους 7,2 εκ. ευρώ, προμήθειες είσπραξης τιμολόγιου ύψους 6,7 εκατομμύρια και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα ύψους 4,5 εκ.

Μόνο ο μισθός του διευθύνοντος συμβούλου το 2011 ανερχόταν στα 635.565 ευρώ (52.000 ευρώ το μήνα) ενώ την ίδια χρονιά ο μισθός συγγενούς μέλους του ΔΣ έφτανε τα 466.266 το χρόνο! Οι αμοιβές μισθοδοσίας μελών ΔΣ για το 2011 ανέρχονται 1.900.000 ευρώ ενώ οι συνολικές αμοιβές μισθοδοσίας για τον ίδιο χρόνο στα 4.828.353 ευρώ.

Τα μέλη του ΔΣ έπαιρναν επίσης χρήματα εκτός μισθοδοσίας από το 2011-2014 ποσά που κυμαίνονταν από 6.000 έως 38.000 ευρώ. Σε αυτά τα ποσά προσθέστε και την ιδιωτική ασφάλιση των μελών του ΔΣ.

Η ΑΕΠΙ εκπροσωπεί περισσότερους από 14.540 Έλληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς καθώς και 2.200.000 και πλέον ξένους δημιουργούς μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης.

Για την περίοδο 2011-2014 η εταιρεία έχει παρακρατήσει 10% προμήθεια επί των διανεμηθέντων δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς οργανισμούς στα πάσης φύσεως εκτελεστικά δικαιώματα συνολικού ύψους 1,6 εκ. με σκοπό τη μετέπειτα χρήση των κονδυλίων σε πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Το σημαντικότερο μέρος του εν λόγω ποσού 1,2 εκ. αφορούσε εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της εταιρείας οι οποίες πραγματοποιούνται από υπάλληλους της εταιρείας.

Το πόρισμα αναφέρει στοιχεία για τα αδιανέμητα δικαιώματα, ποσά που έχει εισπράξει αλλά δεν έχουν αποδοθεί. Τα αδιανέμητα δικαιώματα σε μέλη, δικαιούχους ύψους 42 εκ. (την 31-12 - 2014) περιλαμβάνουν τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής τα οποία δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη και δεν στάθηκε δυνατό να αναλυθούν από την εταιρεία λόγω μη αντιστοίχησης τιμολογίων με εισπράξεις στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.

Επίσης, η εταιρεία έδιναν δάνεια στο προσωπικό της με εξευτελιστικό επιτόκιο. Η εταιρεία χορήγησε δάνειο τον Ιανουάριο του 2014 στον γ. διευθυντή μέτοχο και μέλος ΔΣ μέχρι του ποσού των 125 χιλ ευρώ με επιτόκιο 2%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 δάνεια προς μέλη του ΔΣ απαγορεύονται.

ΝΔ: Ερώτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο στην ΑΕΠΙ

Ερώτηση στη Βουλή για την ΑΕΠΙ κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης. Οπως αναφέρει στην ερώτηση προς την κυβέρνηση και ειδικά προς το υπουργείο Πολιτισμού:

Οσμή σκανδάλου αποπνέει η υπόθεση της ΑΕΠΙ. Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των εκτελεστών, καθώς και η προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών από τις απαιτήσεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης απαιτεί την διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου. Το ζήτημα των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την επικαιρότητα, ιδιαίτερα δε από την πλευρά των χρηστών που διαμαρτύρονται για καταχρηστικές συμπεριφορές σε βάρος τους από τους Ο.Σ.Δ. και ζητούν εναγωνίως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.

Μετά από δεκάδες συντονισμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις Βουλευτών της ΝΔ και συνεχείς πιέσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο και την Επιτροπή Ανταγωνισμού εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια, έχουμε επισημάνει σε όλους τους τόνους την ανάγκη να μπει τάξη στο πεδίο διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, με βασικότερη περίπτωση αδιαφάνειας και καταχρηστικής συμπεριφοράς –όπως προκύπτει και από συνεχείς καταγγελίες χρηστών και δημιουργών- της Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικών Δικαιωμάτων Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε..

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις υπ’ αριθ. πρωτ. Ερωτήσεις και ΑΚΕ: 8259/15-09-2016, 6860/07-07-2016, 3963/23-10-2014, 682/5474/16-01-2014, 628/5098/23-12-2013, 2901/06-03-2014, 6615/27-02-2014, 1645/29-11-2013, 513/4285/27-11-2013, 4287/27-11-2013, 514/4286/27-11-2013, 406/3359/01-11-2013, 3317/31-10-2013, 2935/21-10-2013, 2872/18-10-2013, 2869/18-10-2013, 312/2530/10-10-2013, 2471/08-10-2013 και 2331/03-10-2013.

Ταυτόχρονα, τα πισωγυρίσματα με τη μεταφορά της έδρας της ΑΕΠΙ Α.Ε. στην Κύπρο, τους προηγούμενες μήνες, προφανώς συνδέεται άμεσα με την επικείμενη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 26/2014 στο εθνικό μας δίκαιο, αφού πλέον δεν θα δύναται αυτή να υφίσταται υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτελέσει Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, ο οποίος είτε θα ελέγχεται από τα μέλη του είτε θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας, την οποία οφείλει το κάθε κράτος-μέλος να ενσωματώσει στο εθνικό του δίκαιο.

Απίστευτα είναι τα στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικά με την έρευνα του διαχειριστικού ελέγχου που διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για την ΑΕΠΙ, η οποία διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και εκπροσωπεί περισσότερους από 14.540 Έλληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς καθώς και 2.200.000 και πλέον ξένους δημιουργούς, μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η ΑΕΠΙ αρνιόταν να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια του ελέγχου και συμμορφώθηκε μόνο αφού της επιβλήθηκε πρόστιμο από το Υπουργείο Πολιτισμού για την άρνηση της αυτή.

Σκανδαλώδεις είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου, όπου αναφέρονται ενδεικτικά ότι τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας είναι υψηλότερα σε σχέση με τα έσοδα της, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές λειτουργικές ζημίες συνολικού ύψους 11,3 εκ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στις συνολικές αμοιβές των μετόχων της Εταιρείας και συγγενών τους, στις ετήσιες αμοιβές παραστάσεων στο Δ.Σ., στην παροχή δωρεάν ιδιωτική ασφάλιση, αυτοκίνητα, κλπ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, προμήθειες είσπραξης και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα.

Σκάνδαλο αποτελούν επίσης τα δάνεια που σύμφωνα με πληροφορίες, λάμβαναν τα μέλη του ΔΣ από την Εταιρία, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 δάνεια προς μέλη του ΔΣ απαγορεύονται. Εκτός αυτού, η ΑΕΠΙ φέρεται να χορηγεί επίσης δάνεια στο προσωπικό και σε συνεργάτες βάσει εγκρίσεων που προέρχονται από το ΔΣ της εταιρείας όπως και προκαταβολές σε δικαιούχους (δημιουργούς) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους που θα συμψηφίζονταν με τις μελλοντικές αποδοχές τους, ενώ αυτή η παρακράτηση δεν έγινε ποτέ.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εταιρία παρακρατούσε 10% προμήθεια επί των διανεμηθέντων δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς οργανισμούς στα πάσης φύσεως εκτελεστικά δικαιώματα με σκοπό τη μετέπειτα χρήση των κονδυλίων σε πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, ενώ τα ποσά αυτά ουδέποτε διατέθηκαν για το σκοπό αυτό αφού τελικά αφορούσαν εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της ΑΕΠΙ. Τέλος, αναφέρουν ότι τα αδιανέμητα δικαιώματα στους δημιουργούς την 31η/12/2014 ανέρχονταν στο ποσό των 42 εκ. ευρώ τα οποία δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη.

Πρόκειται για αποκαλύψεις που, αν επιβεβαιωθούν, δείχνουν ένα καλοστημένο πάρτυ εκατομμυρίων που καρπώνονταν οι λίγοι, εκλεκτοί της ΑΕΠΙ εις βάρος τόσο των δημιουργών όσο και των χρηστών. Μένει να διαψευσθούν ή να επιβεβαιωθούν με το σχετικό πόρισμα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Παρακαλούμε να μας παρέχετε αντίγραφο του πορίσματος.
Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε σχετικά με τα ευρήματα του πορίσματος;
Ο ερωτών Βουλευτής
Λευτέρης Κ. Αυγενάκης

Γραμματέας ΠΕ ΝΔ - Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου

πηγη: tvxs.gr-imerisia.gr
Δημοσίευση: Φεβρουαρίου 12, 2017

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Απίστευτο - φαγοπότι: Επαιρναν μισθό 635 χιλιάδες ευρώ σε ελληνική εταιρεία!"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator