ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 22 Aπριλίου 1928 ο φονικός σεισμός της Κορίνθου που στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους και κατέστρεψε 3000 σπίτια

0


Στις 22/4/1928 καταστρεπτικός σεισμός χτύπησε τη Κόρινθο. Ευτυχώς του κυρίου σεισμού, ο οποίος συνοδευόταν από υποχθόνια βουή, προηγήθηκαν ισχυρές προσεισμικές δονήσεις και έτσι οι κάτοικοι είχαν βγεί από τα σπίτια τους. .. Ήταν Κυριακή 22 Απριλίου.Από το πρωϊ υπήρχε ένας αδικαιολόγητος καύσωνας σε όλη την πόλη. Το απόγευμα η πνιγηρή ατμόσφαιρα έγινε εντονότερη. Γύρω στις 9 το βράδυ ξεκίνησαν αλλεπάλληλες δονήσεις. Πρόδρομα φαινόμενα: δυνατοί κρότοι από τη γη και 15 λεπτά πριν, τα ζώα έκαναν σαν τρελά. Σχεδόν όλα τα κτίρια της Κορίνθου καταστράφηκαν. Μέγεθος σεισμού: 6.3 της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο,νότια της πόλης. Τη μεθεπόμενη νύχτα, ανεμοθύελλα σκέπασε την πόλη και έγινε ο ισχυρότερος μετασεισμός,που δεν άφησε πια τίποτε όρθιο.

Ακολουθεί η περιγραφή εκείνης της ημέρας, από την εφημερίδα «Εμπρός» της 24/04/1928 και δημοσιεύτηκε στους «Κορινθιακούς ορίζοντες»:

……Οτιδήποτε και αν γραφή , όσας φράσεις ζωηράς και μελανάς να παρατάξωμεν , είναι αδύνατον να αποδώσωμεν , την απείρως τραγικήν εικόνα , την οποία παρέχει σήμερον , η Δευτέρα κατά σειράν κοιτίς του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού . Ερείπια και μόνον ερείπια.

Όγκοι , χώματα , λίθοι , κέρμαμοι , δοκοί , ανθρώπινα πτώματα . Κάθε γωνία και καταστροφή , κάθε βήμα και φρίκη . Παντού η σφαγίς των υποχθονίων δυνάμεων του ολέθρου .

Ώρα 9.12 μ.μ. Η πρώτη χαιρέκακος προειδοποίησις . Κύμα βόγγου των υποχθονίων . Ολίγος τρυγμός . Έξω προς τους δρόμους , ολίγος κόσμος και από τα παράθυρα ειρωνείαι πολλαί των θαρραλεωτέρων .
-Να σε πήγε ! Φοβιτσιάρη , δειλέ .

Και επάνοδος εις τας οικίας . Συζητήσεις γενικαί .

-Περαστικός ήταν .

Ώρα 9.20′ . Δεύτερος γρυλλισμός των υποχθονίων δυνάμεων . Κυματοειδής ανατάραξις των οικιών , βόγγος του Θεού των εγκάτων .
Γενική έξοδος αυτήν την φοράν . Αλλά και η αυτή απάθεια από τους περισσοτέρους.
-Αυτός ήταν γεναίος . Αμ’ τι λες πως χωρατεύουμε ;

Ήσαν αι φράσεις των ατυχών Κορινθίων , των μη φανταζομένων τι επρόκειτο να συμβή. Οι ατυχέστεροι θαραλλέοι , περισσότερον ειρωνικοί μένουν ακόμη εις τας οικίας των , δια να πειράζουν τους εξελθόντας δειλούς .

Έτσι με τας ειρωνίας και τας αστειότητας ο κύκλος της αιωνιότητας στρέφει προς την φρικτήν στιγμήν .Ώρα 9.42′ της 22 του μηνός Απριλίου του έτους 1928 . Ημερομηνία η οποία θα μείνη ανεξίτηλος εις τον σωρόν των αιώνων δια τους Έλληνας και ιδίως τους Κορίνθιους .

Ώρα 9.42′ μ.μ
Το έδαφος κινείται ολόκληρον ως κάρφος αχύρου . Ο Υποχθόνιος Σατάν βρυχάται και το παν συγκλονίζεται . Ο όλεθρος έχει απλώση τας φρικώδεις τριαίνας του προς παν έμψυχον και άψυχον .

Τα μέγαρα , οι οικίαι , οι οικίσκοι έτρεμον , κατέρρεον . Ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Και οι δρόμοι , οι ανοικτοί χώροι πλημμυρίζουν από τους αλλοφρονούντας τραυματίας και μη . Τρέχουν προς τους λόφους . Και απ’ εκεί ακούσιοι Νέρωνες βλέπουν την ωραίαν των πόλιν μεταβαλλόμενην εις θρύψαλλα .

Το παν έχει γύρω συντριβή .

Εκ των δημοσίων κτιρίων της πόλεως η Εισαγγελία , το Πρωτοδικείον , το τηλεγραφείον και η Διεύθυνσις Αστυνομίας κατεστράφησαν ολοσχερώς . Το μέγραρον του υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης διερράγη . Δεν εθίχθησαν τα χρήματα του υποκαταστήματος και του Δημοσίου Ταμείου . Η Ιερατική Σχολή , μεγαλοπρεπέστατον κτίριον , του οποίου μόλις αποπερατώθη η ανοικοδόμησις , διερράγη επικινδύνως . Το Δεσποτικόν αυτού κατέρρευσε , κατεστράφησαν πολλαί εσωτερικαί επιχρίσεις .

Ένα πτώμα φρικωδώς παραμορφωμένον αντικρύζομεν εις ένα δρόμον . Το πηγαίνουν τρεις άνθρωποι οδυρόμενοι με ένα ιερέα να το θάψουν . Είνε ο κανδηλανάπτης της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου , όστις πηγαίνοντας να κτυπήση την καμπάνα επλακώθηκε από τα ερείπια .

Αλλ’ ας δώσωμεν τον λόγον εις τους αυτόπτας . Ιδού τι λέγει ο Διευθυντής της Λαϊκής Τραπέζης κ. Λοβέρδος ευρεθείς εις το Λουτράκι κατά την ώραν των σεισμών .

-Ήτο κάτι που δύσκολα μπορεί κανείς να περιγράψη . Ευρισκόμεθα εις την παραλίαν , οπότε ακούσαμε μια δυνατή βοή , μετ’ ολίγας δε στιγμάς η γη ήρχισε να φεύγη . Συγχρόνως μια λάμψις τεραστία εφώτισε όλην την περιφέρειαν ,Την ίδιαν στιγμήν κρότοι εκκωφαντικοί , τρομεροί ηκούοντο . Ήταν τα σπίτια τα οποία κατέρρεον . Ο κόσμος δεν μπορούσε να εξηγήση τι εσήμαινεν εκείνη η φλόγα .

Αργότερα εμάθαμε , ότι η φλόγα ωφείλετο εις την ένωσιν του ηλεκτρικού της Κορίνθου .

Το κτίριον του ηλεκτρικού παρά την παραλία κατεστράφη τελείως . Ουρανομήκη σύννεφα σκόνης εσηκώθηκαν από τους βράχους που κατέρρεον , τα δε σύννεφα αυτά καθώς τα περνούσε η λάμψις του ηλεκτρικού , επηύξανον την τραγικότητα του θεάματος .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Σ.Π.Α.Π ( Σιδηρόδρομοι Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου ) κ. Πετρίδης , εκ των ευρεθέντων εις Κόρινθον και πρώτος μεταδώσας εις την Κυβέρνησιν πληροφορίας , μας λέγει :

-Η ώρα εκείνη ήτο φρικτή . Είνε αδύνατον να σας αναπαραστήσω τι συνέβη . Φαντασθήτε ότι 2,000 οικίες κατέρρευσαν . Εις το Λουτράκι το 80% των οικιών κατέρρευσαν …. Απόλυτος ανάγκη άμεσου αποστολής σκηνών και τροφίμων . Εξ’ Άργους ευτυχώς εστάλη αμέσως βοήθεια και τρόφιμα .

… Ευτυχώς που έγιναν οι προηγούμενοι σεισμοί , αλλιώς τα θύματα θα ανήρχοντο εις χιιάδας.Δια τον φόβον νέου σεισμού πολλοί κάτοικοι εξέρχονται της Κορίνθου με κάρρα , με άλογα επί των οποίων φορτώνουν όσα πράγματα ημπορούν . Όλοι βεβαιούν ότι ο χθεσινός σεισμός ήτο καταστρεπτικώτερος του φοβερού σεισμού που κατέστεψε κατά το 1858 την Παλαιάν Κόρινθον . Από χθές έως σήμερον έχουν γίνει 40 σεισμοί ....

athensmagazine.gr
Δημοσίευση: Απριλίου 23, 2014
LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK για να είστε πάντα ενημερωμένοι

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 22 Aπριλίου 1928 ο φονικός σεισμός της Κορίνθου που στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους και κατέστρεψε 3000 σπίτια"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator