Τα “κοράκια” αρπάζουν 700 χιλ. σπίτια

0Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου

Ξεκίνησε η διαδικασία “αρπαγής” της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων οφειλετών. Και παρά τις όποιες νομοθετικές ενέργειες που έχουν γίνει από αυτήν την υποτελή Συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, από πουθενά δεν προκύπτει η προστασία ατόμων με οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν προχωρήσει σε μία σειρά από παράνομες πράξεις, τέτοιες που ο κάθε πολίτης - δανειολήπτης έχει κάθε δικαίωμα να ασκήσει εις βάρος των τραπεζοϋπαλλήλων ακόμη και την ποινική τους δίωξη!!

Η μεγάλη ληστεία

Ωστόσο, η μεγάλη ληστεία που ετοιμάζονται να κάνουν οι τράπεζες, δεν είναι η μεταφορά των “κόκκινων δανείων” σε ξένα fund’s, αλλά οι παράνομες χρεώσεις σε όλους τους ανενεργούς λογαριασμούς δανείων, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά έχουν κλείσει λαμβάνουν τόκους και υπερημερία, την οποία όλες οι τράπεζες συνυπολογίζουν ως ζημιά στις λεγόμενες λογιστικές χρεώσεις.

Έτσι, γεννάται το ερώτημα: πως τοκίζεται το ποσό οφειλής σε έναν ανενεργό λογαριασμό, έστω και δανείου από τη στιγμή που μπορεί ο νόμος να καθορίζει ότι μετά την 90η μέρα παύει ο λογαριασμός να είναι ενεργός;

Στην μεγάλη αυτή κατηγορία δανείων εκτός από τα καταναλωτικά δάνεια ή επαγγελματικά δάνεια συμπεριλαμβάνονται χιλιάδες στεγαστικά δάνεια τα οποία οι δανειστές έχουν βάλει στόχο!!!

Κι αν από αυτά, το 80% αυτών των δανείων έχουν ρυθμιστεί από τον σχετικό Νόμο Κατσέλη, για τους δανειστές της χώρας δεν υπάρχει κανένα έλεος προς χιλιάδες δανειολήπτες, πολλοί από τους οποίους μπορεί να έχουν αποπληρώσει ακόμη και το 25% του αρχικού ποσού της πίστωσης.

Το έγκλημα των δανειστών δεν είναι μόνο βέβαια η τακτοποίηση αυτών των δανείων αλλά η ολοκληρωτική κατάσχεση μέρους της περιουσίας των Ελλήνων Πολιτών, η οποία παράνομα και παράτυπα μετατρέπεται σε δημόσιο χρέος της χώρας την στιγμή που όλες οι τράπεζες “ανα-κεφαλαιοποιήθηκαν” δύο και τρείς φορές ακριβώς για να καλύψουν τις ζημιές από τους δανειολήπτες!!

Υπάρχουν ποινικές ευθύνες

Παρ΄ ότι οι διευθυντές των τραπεζών απολαμβάνουν την ασυλία του νομοθέτη για τις παράνομες χρεώσεις, υπάρχει ποινική ευθύνη των τραπεζοϋπαλλήλων, από τη στιγμή που οι παράνομες χρεώσεις δεν καλύπτονται με αποδείξεις και φυσικά τα έγγραφα εντολών είναι απλά η ενημέρωση των τραπεζών προς τους οφειλέτες!

Η πρακτική αυτή έχει ακολουθηθεί για μια σειρά από πολλές ενέργειες των τραπεζών οι οποίες αν πραγματικά ήθελαν να στηρίξουν τους δανειολήπτες θα μπορούσαν να βρουν λύσεις αποπληρωμής χιλιάδων “κόκκινων δανείων”.

Αρπάζουν τα σπίτια μας

Ωστόσο αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ καθώς όλα έχουν προσχεδιαστεί για την ληστεία – αρπαγή περίπου 700 χιλιάδων ακινήτων τα οποία προέρχονται κυρίως από επαγγελματικά δάνεια, αφήνοντας άλλοθι στην άθλια διαπραγμάτευση της συγκυβέρνησης με τους “θεσμούς”, κλείνοντας η πρώτη το μάτι στους πολίτες ότι δεν θα πειράξει την πρώτη κατοικία.

Οι παραβιάσεις και οι πρακτικές που έχουν ακολουθήσει όλες οι τράπεζες είναι τόσο εγκληματικές που σε μια χώρα με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, οι υπάλληλοι που έχουν προχωρήσει σε αυτές τις πράξεις, θα απειλούνταν με βαριά τιμωρία.
Γιατί, όλες οι πράξεις και οι ενέργειες, διώκονται από τον Ποινικό Κώδικα και εμπεριέχουν την ουσία του Νόμου, που είναι ο δόλος και ο παράνομος πλουτισμός.

Οι Έλληνες δανειολήπτες έλαβαν αυτά τα δάνεια σε μια εποχή που η οικονομική κρίση δεν είχε ακόμη χτυπήσει την ελληνική Κοινωνία. Έτσι, όφειλαν τα πολιτικά κόμματα και οι παρελθούσες κυβερνήσεις, να πάρουν μέτρα. Να προβούν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, τέτοιες που θα μπορούσαν οι ίδιοι να είναι συνεργάσιμοι με τις τράπεζες. Αλλά τι περιμένεις όταν υπάρχει ένα ληστρικό περιβάλλον με πολλές υπόγειες συμφωνίες κυβέρνησης – δανειστών; Όταν υπάρχει μια ασύδοτη ασυλία προς τους δανειστές και τις τράπεζες;

Το μόνο λοιπόν που μένει σε αυτή τη χώρα, είναι να πάρουν ακόμη και τα όπλα οι Έλληνες;
Παρακάτω ακολουθούν δύο έγγραφα Έλληνα δανειολήπτη ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με το νόμο Κατσέλη, τα δάνεια του τοκίζονται κανονικά με αποτέλεσμα η ρύθμιση να μην είναι νόμιμη.


Απασφαλίζει η κυβέρνηση

Τον επόμενο μήνα, η κυβέρνηση ενεργοποιεί τα άρθρα 993 και 995 του νέου τροποποιημένου από το καλοκαίρι του 2015, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τα οποία προβλέπουν ότι κατά τους πλειστηριασμούς ακινήτων μη συνεπών δανειοληπτών και λοιπών χρεοφειλετών θα λαμβάνονται πλέον υπόψη ως τιμές εκκίνησης, οι πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς που έχουν υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και όχι οι πολύ πιο υψηλές αντικειμενικές αξίες, όπως προέβλεπε ο Κ.Π.Δ, πριν αλλάξει το καλοκαίρι του 2015.


Άρθρο 1: Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου, αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου. 

Άρθρο 2: Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου. Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός της προθεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με τη με αριθ. 19928/292/10-5-2013απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄1147).

Άρθρο 3: Καθορισμός αμοιβής εκτιμήσεως. Η αμοιβή για την διενέργεια της εκτιμήσεως καθορίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016.


Το αβαντάρισμα των Συστημικών στην κυβέρνηση

Επικοινωνία με τον συντάκτη
egerssi@otenet.gr
Δημοσίευση: Ιουνίου 14, 2016

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Τα “κοράκια” αρπάζουν 700 χιλ. σπίτια"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator