Ποιοι είναι στα... τέσσερα είπαμε; (video)

0
Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ πιάσῳ ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ ξανὰ τὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀλλὰ εἶναι κουραστικὸ γιὰ ὅλους μας κάτι τέτοιο.

Ὄχι φυσικὰ ἀπὸ τὴν 25η Ἰανουαρίου, καὶ τὶς ἐκλογές, ἀλλὰ πολὺ νωρίτερα.

Ἀπὸ τότε δῆλα δὴ ποὺ τὸ «θὰ καταργήσουμε τὰ μνημόνια», μαζὺ μὲ τὸ «θὰ σκίσουμε τὰ μνημόνια» μετετράπη σὲ «θὰ διαπραγματευθοῦμε τὰ μνημόνια» ἤ σὲ «θὰ παρατείνουμε τὰ μνημόνια» ἤ… ἀλλάζουμε τὰ φῶτα στὰ ὀνόματα τῶν μνημονίων καὶ τῆς τρόικα ἀποκαλώντας τα ὡς …θεσμοὺς καὶ γέφυρες.Λὲς καὶ δὲν γνωρίζουμε πὼς ὁποιαδήποτε παράτασις σὲ ἕνα δάνειο αὐξάνει τὸ κόστος τοῦ δανείου, ἐφ΄ ὅσον αὐξάνονται οἱ τόκοι του.

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι …ψιλὰ γράμματα λέμε…!!!

Μάλιστα, γιὰ καθαρὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους, ἔφθασε νὰ …«δεσμεύεται» γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν μνημονίων, λίγες μόλις ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός, ἐμπαίζοντάς μας κανονικότατα.Ξεχνώντας ἀκόμη καὶ τὰ προφανῆ…

Καὶ φθάσαμε στὸ νὰ ἔχουν ἔως κι …ἀμνησία τὰ στελέχη του…Οὐσιαστικῶς δὲν διαφέρουν ὅμως σὲ κάτι οἱ τΣΥΡΙΖΑῖοι ἀπὸ τὸ ἀντωνάκιον καὶ τὰ δικά του πεπραγμένα:Μαζὺ κι ὅλους τοὺς «λεφτὰ ὑπάρχουν»…

Ψηφοθηρικὲς τσιρίδες, ὑποσχέσεις, διφορούμενες προτάσεις καὶ μετά…

Πλήρωνε Ἕλληνα λεβέντη μου!!!!

Ὅπως κι ἐὰν ἔχῃ, γιὰ νὰ μὴν μακρηγοροῦμε, ὅποιος θέλῃ μπορεῖ νὰ ἐρευνήσῃ μόνος του τὰ λεχθέντα καὶ τὰ πεπραγμένα τῆς τωρινῆς κυβερνήσεως, ποὺ παραμένουν ἴδια κι ἀπαράλακτα μὲ αὐτὰ ποὺ ἔκαναν ΟΛΕΣ οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις, μὲ ἤ χωρὶς μνημονιο-συμφωνίες-γέφυες ἤ τροϊκο-θεσμούς…


Κάποτε λοιπὸν ὁ Νικολόπουλος εἶχε καταγγείλη πὼς τὸ ἀντωνάκιον καὶ τὰ παρατρεχάμενά του ἦσαν πεσμένα στὰ …τέσσερα. Κι αὐτὸ τὸ «…στὰ τέσσερα» μᾶς ἔκανε νὰ ἀγανακτήσουμε καὶ νὰ ἐξοργισθοῦμε, δίχως ὅμως νὰ ἐνοχλοῦνται αὐτοὶ ποὺ ὑπέγραφαν, ἐξ ὀνόματός μας. Καὶ κάναμε ἀμὰν νὰ ξεκουμπησθοῦν οἱ προηγούμενοι…

Καὶ τοὺς ἔμεινε ἡ ῥετσινιά… Ῥετσινιὰ γιὰ νὰ γελᾶμε, ἀλλὰ καὶ νὰ κλαῖμε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, μὲ τὸ πόσο εὔκολα πιστεύουμε κι ἐλπίζουμε καὶ κρεμόμαστε στὴν κάθε παπαριὰ ποὺ θὰ ἐκστομήση τὸ κάθε σούργελο.Ἄς σοβαρευθοῦμε ὅμως καλλίτερα.

Δὲν γίνεται νὰ ζητᾶμε εὐθύνες ἀπὸ τοὺς ψεῦτες, τοὺς ῥεζίλιδες καὶ τοὺς κωλοτοῦμπες.

Μποροῦμε ὅμως νὰ ξέρουμε ΤΩΡΑ τὸ ποῦ βαδίζουμε, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ τὶ θὰ πρέπη, στὴν πραγματικότητα, νὰ περιμένουμε ἀπὸ αὐτὰ τὰ μιάσματα.

Κι αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ περιμένουμε ΔΕΝ εἶναι καὶ τὰ καλλίτερα…

Ἐδῶ καὶ τέσσερις μῆνες λοιπὸν πέσαμε ἀπὸ διαπραγμάτευσιν σὲ διαπραγμάτευσιν.

Καὶ νὰ οἱ πλατεῖες μας γεμάτες μὲ ὑποστηρικτὲς τῆς κυβέρνήσεως…

Καὶ νὰ οἱ ἐλπίδες νὰ πέφτουν μὲ τὸ τσουβάλι, παρὰ τὰ ἀρνητικὰ μηνύματα.

Καὶ νὰ οἰ πιστώσεις χρόνου…

Καὶ νὰ οἱ ΕΝΦΙΑδες καὶ τὰ ΤΑΙΠΕΔια νὰ παραμένουν καὶ νὰ ἰσχυροποιοῦνται, τὴν ὥρα ποὺ νέοι φόροι, ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ χαρτζιλίκι τῶν παιδιῶν μας, περνοῦσαν στὰ μουλωχτά…

Καὶ νὰ ἡ ἐπισκευὴ τῶν σκουπιδιῶν, γιὰ νὰ πάρουν κι ἀπὸ ἐκεῖ προμήθειες οἱ ἐντολεῖς τους…

Καὶ νὰ οἱ ἐξαγγελίες γιὰ …ὑποχρεωτικὲς πληρωμὲς τῶν ὅσων αὐτοὶ ἀπεφάσισαν, ὅσο ἀντισυνταγματικὰ κι ἐὰν εἶναι αὐτὰ ποὺ ἀπεφάσισαν…

Τοῦ ξεπουλήματος ἐξακολουθεῖ, παρὰ τὶς ὅποιες ἐξαγγελίες…

Κι ὁ κόσμος ἔδιδε πιστώσεις χρόνου… κι ἄλλες πιστώσεις χρόνου… Κι ἄλλες… κι ἄλλες…

Γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ σημεῖον νὰ καταλήξουν, αὐτοί, στὸ νὰ μᾶς ἀναγγέλουν νέες προτάσεις καὶ ἐπερχόμενες «συμφωνίες», ποὺ τελικῶς δὲν εἶναι μνημόνια τῶν 500 σελίδων ἀλλὰ μνημόνια τῶν 47 σελίδων.

Ὄχι Γιάννης, Γιαννάκης.Διαπραγματεύθηκαν, λέει…

Λέει… Ναί, πολύ… Τόσο ποὺ …πόνεσαν.

(Ὁ τρόπος τοῦ λέγειν εἶναι αὐτό…!!!)

Ἔχουν λοιπὸν ἕτοιμες προτάσεις, γιὰ ὑπογραφὴ «συμφωνιῶν», ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο, ἀλλὰ τώρα τὶς …ἀνεκάλυψαν.

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἔκατσαν στὶς καρέκλες τους μᾶς ἐπεξεργάζονται κανονικότατα, καθημερινῶς.

Μᾶς ποτίζουν ἐλπίδες καὶ ἁπλῶς καθυστεροῦν τὸ ἀναμενόμενον, ποὺ λέγεται χρεοκοπία ἐπίσημη, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὴν χάσουν ὅλα τὰ ψηφαλάκια.

Αὔριο, μεθαύριο, σὲ δύο-τρεῖς ἑβδομάδες θὰ ὁριστικοποιηθῆ ἡ νέα κωλοτούμπα τους…

Κι ὅσο αὐτοὶ θὰ παραμένουν στὰ τέσσερα, γυμνοί, φρικτοί, ἀηδιαστικοί, ἐμεῖς θὰ τρέχουμε νὰ μαζέψουμε τὰ κομμάτια μας.

Δὲν λυπᾶμαι πιὰ γιὰ τὸ σημεῖο ποὺ στεκόμεθα. Εἶναι σὰν νὰ τὸ …ἐπιδιώξαμε.

Λυπᾶμαι μόνον γιὰ τὸ ὅ,τι πολλοί, πάρα πολλοί, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ἔπεσαν θύματα τῆς πολυλογίας, δίχως νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἁπλές, ἀνόητες, ἄσκεφτες κουδουνίστρες, ποὺ μόνο τους μέλημα εἶναι νὰ διατηρηθοῦν περισσότερο στὶς καρέκλες τους.


Υ.Γ. Οἱ τοκογλύφοι τρίβουν τὰ χέρια τους… Τόσο εὔκολο πλιάτσικο οὐδέποτε…
Δημοσίευση: Ιουνίου 16, 2015

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Ποιοι είναι στα... τέσσερα είπαμε; (video)"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator