Επιστολή Γεωργίου Παπαγεωργίου, κατοίκου Αγίων Θεοδώρων

0


Επιστολή
Γεωργίου Παπαγεωργίου, κατοίκου Αγίων Θεοδώρων,
ΠΕΟΑΚ 32, Άγιοι Θεόδωροι, Τ.Κ. 20003.

Προς τον
1) Γεώργιο Γκιώνη, δήμαρχο δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων και πρόεδρο της Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία Λουτράκι Α.Ε., Γ. Ιάσονος 1, Λουτράκι, Τ.Κ. 20300.
2) Μέλη διοικητικού συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία Λουτράκι ΑΕ, Γ. Λέκκα 24, Λουτράκι Τ.Κ. 20300.
---------------------------------
Κύριε δήμαρχε και πρόεδρε της Λουτράκι Α.Ε.,
όπως γνωρίζετε, με το από 28/4/1995 Ιδιωτικό Συμφωνητικό συνεστήθη κοινοπραξία με ομόρρυθμους εταίρους την τότε ΑΤΕΚΛ, νυν Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο Λουτράκι Α.Ε. και το Club Hotel Loutraki S.A.
Στο κεφάλαιο Ε’ του προαναφερόμενου ιδιωτικού συμφωνητικού συμφωνήθηκε ρητώς ότι το Club Hotel Loutraki όφειλε να καταβάλλει στην ΑΤΕΚΛ νυν Λουτράκι Α.Ε. την 2α Ιανουαρίου κάθε επομένου έτους ετήσια εγγύηση επί των κερδών ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει ζημία. Η διάταξη αυτή ετηρήθη απαρεγκλίτως από του Club Hotel Loutraki S.A. παρά τις αμφισβητήσεις που πρόεκυπταν κατά καιρούς, ως προς το πραγματικό ύψος των κερδών.
Την 2α Ιανουαρίου 2014, επί προεδρίας του προηγούμενου δημάρχου Κώστα Λογοθέτη, και από ότι γνωρίζω μέχρι την έναρξη της δικής σας προεδρίας, το Club Hotel Loutraki S.A., παρανόμως και εξ ολοκλήρου αντισυμβατικώς, δεν έχει καταβάλει στην Λουτράκι Α.Ε. το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα του οικονομικού έτους 2013, όπως προβλεπόταν στο ως άνω άρθρο.
Ο προηγούμενος πρόεδρος της Λουτράκι Α.Ε., αλλά και το προηγούμενο Δ.Σ. της εταιρείας, για άγνωστους λόγους, δεν προέβησαν σε καμία άσκηση ενδίκων μέσων κατά του Club Hotel Loutraki S.A., ούτε κατήγγειλαν την σύμβαση ως όφειλαν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ανωτέρω μνημονευθέντος από 28/4/1995 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ούτως ώστε να διασφαλισθούν οι απαιτήσεις της Λουτράκι Α.Ε., το δημόσιο συμφέρον, τα συμφέροντα της εταιρείας έναντι τρίτων που τους οφείλονται χρήματα, αλλά και οι χιλιάδες μέτοχοι - δημότες που δεν ευθύνονται σε τίποτα να αναγκαστούν στο τέλος να πληρώσουν τον λογαριασμό.
Τον Ιούνιο του 2014, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και πριν ακόμα αναλάβετε δήμαρχος, αναλάβατε πρόεδρος της Λουτράκι Α.Ε. Το περίεργο είναι ότι ούτε εσείς, ούτε κάποιο άλλο μέλος του νεοσύστατου Δ.Σ. της Λουτράκι Α.Ε., έκανε κάτι προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των συμφερόντων της Λουτράκι Α.Ε. και ειδικότερα δεν διεκδικήσατε ως οφείλατε, θεσμικά, πολιτικά, νομικά, τα νόμιμα έσοδα τα οποία αρνείται και οφείλει να καταβάλλει το Club Hotel Loutraki S.A. στην Λουτράκι Α.Ε.
Ήδη διανύουμε τον έκτο μήνα του Ιουνίου 2015 και το Club Hotel Loutraki S.A., δεν έχει καταβάλει στην Λουτράκι Α.Ε. το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα του οικονομικού έτους 2013, καθώς και αυτό του έτους 2014, που όπως προανέφερα, προβλεπόταν στο άρθρο Ε’ του από 28/4/1995 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της τότε ΑΤΕΚΛ, νυν Λουτράκι Α.Ε.
Εσείς δε και το Δ.Σ. της Λουτράκι Α.Ε., εξακολουθείτε να ανέχεστε την απαράδεκτη, παράνομη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά του Club Hotel Loutraki S.A., μη διεκδικώντας με κάθε ένδικο μέσο όλα τα οφειλόμενα στην Λουτράκι Α.Ε., παρά το γεγονός ότι εσείς ο ίδιος έχετε πολλάκις παραδεχθεί και μάλιστα δημόσια, ότι το μέλλον των συνέταιρων μας στην Club Hotel Loutraki S.A. φαίνεται να είναι εξαιρετικά δυσοίωνο.
Άλλωστε, ελλοχεύει ο κίνδυνος ότι αφού η κοινοπραξία είναι ομόρρυθμος εταιρεία, οι ευθύνες και τα οικονομικά βάρη σε περίπτωση πτώχευσης των συνεταίρωνμας, θα περιέλθουν ανεξαρτήτως ποσοστού, εξ ολοκλήρου στην Λουτράκι Α.Ε. και κατ’ επέκταση στο δήμο.
Όμως και πάλι, παρ όλες τις διαπιστώσεις που εκφράσατε, στο πρόσφατο παρελθόν ως δήμαρχος και πρόεδρος της Λουτράκι Α.Ε. και προηγουμένως ως αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, εξακολουθείτε σήμερα παραδόξως, να μην στρέφεστε με ένδικα μέσα κατά του Club Hotel Loutraki S.A., επιβαρύνοντας την καθαρή θέση της δημοτικής εταιρείας, της οποίας ηγείστε και έχετε συνεπώς την απόλυτη ευθύνη για την λειτουργία και το οικονομικό και αναπτυξιακό μέλλον της.
Το χειρότερο δε είναι, ότι επειδή με ενέργειές σας είχατε στο παρελθόν ενεχυριάσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για να λάβετε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, με εξαιρετικά μάλιστα χαμηλό επιτόκιο και επειδή πλέον το Club Hotel Loutraki S.A. δεν καταβάλλει ως όφειλε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, η τράπεζα κατήγγειλε τη δανειακή σύμβαση και διεκδικεί πλέον όλα τα εκ του δανείου οφειλόμενα συν τους νομίμους τόκους κ.λπ.
Και πάλι ο πρώην πρόεδρος και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, αλλά και εσείς πλέον ως πρόεδρος και το νέο διοικητικό συμβούλιο, εντελώς ανεξήγητα, δεν ασκήσατε κανένα ένδικο μέσο κατά του Club Hotel Loutraki S.A.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε η αίτηση πτώχευσης του εργολάβου, κατασκευαστή του Υδροθεραπευτηρίου, Γεωργίου Βλάχου κατά της Λουτράκι Α.Ε. η οποία εκδικάζεται στις 10/6/2015, ο οποίος προφανώς έχασε την υπομονή του από τις αλλεπάλληλες αναβολές και κωλυσιεργίες και διεκδικεί πλέον φορτικά από τον δήμο, με όλα τα ένδικα μέσα, τα χρήματα που του οφείλονται από την κατασκευή του Υδροθεραπευτηρίου.
Μην έχετε καμία αμφιβολία, ο Γιώργος Βλάχος θα κάνει αυτό που δεν κάνει η Λουτράκι Α.Ε., αυτό που δεν τολμήσατε να κάνετε εσείς μέχρι σήμερα και δεν έκανε ο προηγούμενος δήμαρχος και πρόεδρος Κώστας Λογοθέτης όλη τη θητεία του κατά του Club Hotel Loutraki S.A. Διεκδικεί χρήματα που του οφείλονται ως συνετός επιχειρηματίας, σφίγγοντας όσο μπορεί πιο πολύ τη θηλιά, στραγγαλίζοντας το μέλλον της Λουτράκι Α.Ε., το χρέος της οποίαςθα επιβαρύνεται πλέον με τόκους υπερημερίας και άλλα έξοδα που θα ξεπερνούν κατά πολύ το ένα εκατομμύριο Ευρώ.
Να σημειώσω εδώ ότι η ανάσα ρευστότητας που μπορεί να δοθεί στην Λουτράκι Α.Ε. από την εκδίκαση οφειλών του Club Hotel Loutraki S.A. υπέρ του δήμου, αν και δεν αφορά την υποχρέωση της τελευταίας στην καταβολή της ετήσιας εγγύησης επί των κερδών, μπορεί μεν μακροπρόθεσμα, μετά την πιθανώς θετική έκβαση της έφεσης του Club Hotel Loutraki S.A. υπέρ της Λουτράκι Α.Ε., να ελαφρύνει την καθαρή οικονομική θέση της Λουτράκι Α.Ε., δεν λύνει όμως το άμεσο πρόβλημα ρευστότητας, γιατί η εκδίκαση της αίτησης πτώχευσης του Γιώργου Βλάχου προηγείται χρονικά κατά πολύ και βεβαίως η εξυπηρέτηση του χρέους προς τον εργολάβο του Υδροθεραπευτηρίου, προφανώς δεν επιδέχεται άλλη χρονική καθυστέρηση.
Άλλωστε, τα όποια ποσά που θα έμπαιναν στην εταιρεία, δεν θα ελάφρυναν το χρέος της Λουτράκι Α.Ε. προς τον εργολάβο, αφού ούτως ή άλλως τα όποια χρήματα θα τα έπαιρνε η Εθνική Τράπεζα έναντι του χρέους της Λουτράκι Α.Ε. προς αυτήν και όχι το ταμείο της Λουτράκι Α.Ε.
Τις τελευταίες ημέρες εντείνονται οι φήμες που φέρουν το Club Hotel Loutraki S.A., να οδεύει προς την πτώχευση.
Δεν γνωρίζουμε αν αυτές οι φήμες θα επιβεβαιωθούν στο άμεσο μέλλον, πράγμα που για ευνόητους λόγους απευχόμεθα όλοι ανεξαιρέτως. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι η παρά τον κίνδυνο που διαγράφεται πλέον πολύ πιο ζωντανά από ότι στο παρελθόν, εσείς εξακολουθείτε να επιλέγετε την τακτική της πλήρους αδράνειας ποντάροντας στο ανύπαρκτο και υποτιμώντας το προφανές.
Γιατί θα περίμενε κανείς, ως συνετός επιχειρηματίας, πρόεδρος μιας Α.Ε. με μετόχους όλους τους δημότες αυτού του δήμου, που βρίσκεται σε ορατό κίνδυνο, πριν βαρύνει η εταιρεία με επιπρόσθετα χρέη, να σπεύσει να κατοχυρώσει με κάθε τρόπο τις όποιες ήδη υπάρχουσες απαιτήσεις της έναντι τρίτων.
Κύριε δήμαρχε,
η παρούσα επιστολή δεν έχει στόχο σε καμιά περίπτωση να σας υποδείξει τι πρέπει να κάνετε. Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και λόγω επαγγέλματος και λόγω εμπειρίας. Ίσως αυτό να είναι και το πρόβλημα.
Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε σε καμιά περίπτωση ότι ο δήμαρχος και πρόεδρος της Λουτράκι Α.Ε., αλλά και ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο, κάνουν πολιτικά τα ″στραβά μάτια″ και δεν χρησιμοποιούν το νομικό οπλοστάσιο που διαθέτουν, για να διασφαλίσουν το μέλλον της εταιρείας, του δήμου, αλλά και των εργαζομένων στο Club Hotel Loutraki S.A. και στην Λουτράκι Α.Ε., που ημέρα με την ημέρα φαντάζει αβέβαιο.
Πέρα από την πιθανολογούμενη παράβαση καθήκοντος, την δική σας και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, πέρα από την περίεργη μη διεκδίκηση τουλάχιστον του ελάχιστου εγγυημένου και της ζημίας που υπέστη ήδη η εταιρεία, είναι φανερό ότι αν και είστε υποχρεωμένος βάσει του νόμου 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών να κάνετε ότι θα έκανε ένας συνετός επιχειρηματίας, απέχετε πολύ από αυτό και εσείς και το υπόλοιπο Δ.Σ. της εταιρείας.
Σας καλούμε λοιπόν να ενεργήσετε, τάχιστα τα δέοντα, προς την κατεύθυνση της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, της περιουσίας των δημοτών, για το καλό της πόλης και για το καλό όλων μας, αφού στο κάτω-κάτω παρά τις όποιες πιθανές ευθύνες σας, είναι δεδομένο ότι τελικά θα είμαστε εμείς, οι δημότες, που θα πληρώσουμε το λογαριασμό.


Άγιοι Θεόδωροι, 9/6/2015Με τιμή
  
Γιώργος ΠαπαγεωργίουΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ζαλοκώστα 10, Τ.Κ: 10671, Αθήνα
Εισαγγελία Κορίνθου, Κολοκοτρώνη 27, Τ.Κ: 20100, Κόρινθος,
Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Συγγρού 60, Τ.Κ.: 11742, Αθήνα

Γενικό Γραμματέα ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Πελοποννήσου, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 158, ΤΚ26442, Πάτρα
Δημοσίευση: Ιουνίου 15, 2015

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Επιστολή Γεωργίου Παπαγεωργίου, κατοίκου Αγίων Θεοδώρων"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator